Rosenkilde Skole/Fritidstilbud

Målsætning for skole- og fritidsområdet

Forældre- og Personaleintra

Rosenkilde Skole og Fritidstilbud

Rosenkilde Skole er en intern skole under Autisme Center Vestsjælland, som er skole-, fritids- og botilbud for børn, unge og voksne med diagnosen autisme spektrum forstyrrelse eller tilgrænsende udviklingsforstyrrelser.

Rosenkilde Skole tilbyder vidtgående specialundervisning efter §20.2 til børn og unge mellem 6-18 år. Vi tager udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, og nogle elever tilbydes folkeskolens test og prøver.

Skolen har både eksterne og interne elever.
Hjemmeboende børn kan tilbydes skolens fritidstilbud både før og efter skoletid fra kl. 8.00-16.00 alle dage.

Skolen og fritidstilbuddet følger Slagelse Kommunes ferieplan. Fritidstilbuddet har åben tre uger i sommerferien.

Undervisningen foregår på Rosenkildevej 47,57, 55 og 73 og indgår i øvrigt som et heldagstilbud til den enkelte elev, da skole og bosted/hjem samarbejder tæt omkring den enkelte elevs udvikling.

Personalet på skolen er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere.
I det pædagogiske arbejde med vores elever, lægger vi vægt på struktur og forudsigelig. Dette for at sikre, at eleverne får de optimale læringsbetingelser. Skolen er inddelt i små enheder med fast personale, hvilket giver eleverne større tryghed, og giver dem ro og overskud til at kunne koncentrere sig om det sociale og faglige.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og med afsæt i det, tager vi forskellige pædagogiske retninger og metoder i anvendelse. Her kan nævnes: TEACCH, ICDP, ABA, Visualisering, Tegn til Tale, med flere.

Vi samarbejder med en række fagpersoner. Internt med egne psykologer og Tale/høre konsulent samt eksterne psykiater/psykolog og fysio-/ergoterapeut.

I den daglige undervisning anvender vi digitale/interaktive redskaber. Herunder kan nævnes: elev pc, tablets, Active Boards, digitale undervisningsmidler.

Vi tilbyder en lang række forskellige tilbud og aktiviteter, for at kunne tilgodese elevernes behov og interesser. Vi kan nævne: Dykning, klatring, go-cart, sejlads, ridning, svømning, musik, sport mm.

Målet for Rosenkilde Skole og Fritidstilbud

Skolens mål er, i samarbejde med forældre og den enkelte elev, at videreudvikle dennes sociale, kommunikative, kognitive og faglige kompetencer og færdigheder med henblik på styrkelsen af den enkeltes selvværd samt hensigtsmæssig forberedelse til videreuddannelse og voksenliv.

Det er fritidstilbuddets mål, i samarbejde med forældre og barn eller ung, at videreudvikle barnets eller den unges sociale, kommunikative og kognitive kompetencer og færdigheder, samt at skabe et frirum fyldt med lyst- og interesseprægede aktiviteter.

 

Siden er sidst opdateret 15. december 2014