Rosenkilde Skole/Fritidstilbud

Forældre- og PersonaleIntra

Kontakt til de enkelte team på mail

Rosenkilde Skole og Fritidstilbud

Rosenkilde Skole er en intern skole under Autisme Center Vestsjælland, som er skole-, fritids- og botilbud for børn, unge og voksne med diagnosen autisme spektrum forstyrrelse eller tilgrænsende udviklingsforstyrrelser.

Rosenkilde Skole tilbyder vidtgående specialundervisning efter §20.2 til børn og unge mellem 6 - 18 år. Vi tager udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, og nogle elever tilbydes folkeskolens test og prøver.

Nationale trivselsmålinger

Skolen har både eksterne og interne elever. Skolens åbningstid er kl. 9.00 - 16.00 alle hverdage.
Hjemmeboende børn kan tilbydes skolens fritidstilbud før skolens åbningstid kl. 8.00 - 9.00.

Skolen og fritidstilbuddet følger Slagelse Kommunes ferieplan. Undtagen i sommerferien hvor fritidstilbuddet har åbent kl. 8.00 - 16.00 i 3 uger.
De elever der ikke har et fritidstilbud, har mulighed for at tilkøbe 1-3 uger i sommerferien i ugerne 26, 27 og 31.
Ønsker man at tilkøbe fritidstilbud, skal man kontakte sin sagsbehandler, som så skal kontakte Rådgivningen.
Fristen for tilmelding er den 1. maj.

Undervisningen foregår på Rosenkildevej 47, 57, 55 og 73 og indgår i øvrigt som et heldagstilbud til den enkelte elev, da skole og bosted/hjem samarbejder tæt omkring den enkelte elevs udvikling.

Personalet på skolen er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere.
I det pædagogiske arbejde med vores elever, lægger vi vægt på struktur og forudsigelig. Dette for at sikre, at eleverne får de optimale læringsbetingelser. Skolen er inddelt i små enheder med fast personale, hvilket giver eleverne større tryghed, og giver dem ro og overskud til at kunne koncentrere sig om det sociale og faglige.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og med afsæt i det, tager vi forskellige pædagogiske retninger og metoder i anvendelse. Her kan nævnes: TEACCH, ICDP, ABA, Visualisering, Tegn til Tale, med flere.

Vi samarbejder med en række fagpersoner. Internt med egne psykologer og Tale/høre konsulent samt eksterne psykiater/psykolog og fysio-/ergoterapeut.

I den daglige undervisning anvender vi digitale/interaktive redskaber. Herunder kan nævnes: elev pc, tablets, Active Boards, digitale undervisningsmidler.

Rosenkilde Skole har mulighed for at benytte en række af Autisme Center Vestsjællands tilbud og aktiviteter, herunder klatretårn, Gokart og motionsrum.

.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2017