Rosenkilde Skole/Fritidstilbud

Målsætning for skole- og fritidsområdet

Forældre- og Personaleintra

Rosenkilde Skole og Fritidstilbud

Rosenkilde Skole er en intern skole under Autisme Center Vestsjælland, som er skole-, fritids- og botilbud for børn, unge og voksne med diagnosen autisme spektrum forstyrrelse eller tilgrænsende udviklingsforstyrrelser.

Rosenkilde Skole tilbyder vidtgående specialundervisning efter §20.2 til børn og unge mellem 6 - 18 år. Vi tager udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, og nogle elever tilbydes folkeskolens test og prøver.

Skolen har både eksterne og interne elever. Skolens åbningstid er kl. 9.00 - 16.00 alle hverdage.
Hjemmeboende børn kan tilbydes skolens fritidstilbud før skolens åbningstid kl. 8.00 - 9.00.

Skolen og fritidstilbuddet følger Slagelse Kommunes ferieplan. Undtagen i sommerferien hvor fritidstilbuddet har åbent kl. 8.00 - 16.00 i 3 uger.

Undervisningen foregår på Rosenkildevej 47, 57, 55 og 73 og indgår i øvrigt som et heldagstilbud til den enkelte elev, da skole og bosted/hjem samarbejder tæt omkring den enkelte elevs udvikling.

Personalet på skolen er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere.
I det pædagogiske arbejde med vores elever, lægger vi vægt på struktur og forudsigelig. Dette for at sikre, at eleverne får de optimale læringsbetingelser. Skolen er inddelt i små enheder med fast personale, hvilket giver eleverne større tryghed, og giver dem ro og overskud til at kunne koncentrere sig om det sociale og faglige.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og med afsæt i det, tager vi forskellige pædagogiske retninger og metoder i anvendelse. Her kan nævnes: TEACCH, ICDP, ABA, Visualisering, Tegn til Tale, med flere.

Vi samarbejder med en række fagpersoner. Internt med egne psykologer og Tale/høre konsulent samt eksterne psykiater/psykolog og fysio-/ergoterapeut.

I den daglige undervisning anvender vi digitale/interaktive redskaber. Herunder kan nævnes: elev pc, tablets, Active Boards, digitale undervisningsmidler.

Vi tilbyder en lang række forskellige tilbud og aktiviteter, for at kunne tilgodese elevernes behov og interesser. Vi kan nævne: Dykning, klatring, go-cart, sejlads, ridning, svømning, musik, sport mm.

Siden er sidst opdateret 13. marts 2015