Fællesfaciliteter

Autisme Center Vestsjælland tilbyder elever og beboere mangeartede aktiviteter. Aktiviteterne tilrettelægges individuelt som understøttelse af den pædagogiske praksis, og der tages her udgangspunkt i den enkeltes kompetencer.

En del af aktiviteterne udbydes internt på ACV, og de interne tilbud kan derfor benyttes af alle, der går i skole eller bor på centeret.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021