Pårørendesamarbejde

Borgeren i fokus

Med mere end 300 borgere tilknyttet vores tilbud er tillidsbaseret dialog og samarbejde mellem pårørende og os som fagprofessionelle et vigtigt element i den enkelte borgers trivsel og udvikling.

Vores erfaring og tilbagemeldinger fra pårørende viser, at det bedste samarbejde mellem pårørende og os sker i det nære miljø, altså helt tæt på det enkelte menneske med autisme i det enkelte tilbud.

Projekt med Professionshøjskolen Absalon

I 2019/2020 gennemførte Autisme Center Vestsjælland og Professionshøjskolen Absalon et projekt med henblik på at styrke samarbejdet mellem personale og pårørende til unge og voksne i specialtilbud. Fokus for samarbejdet var at skabe de bedst mulige betingelser og forudsætninger for de unges og de voksnes trivsel og udvikling.

Det har afgørende betydning for trivsel og udvikling hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne, at der er et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle på bostederne og borgerens pårørende.  Når samarbejdet fungerer, skabes der et fundament for øget trivsel og tryghed for både borgerne, de pårørende og de fagprofessionelle. Gennem projektet har der været fokus på teknologier, ændringer i roller og ansvar mellem personale og pårørende og nye pædagogiske tilgange. 

 

Kurser omkring pårørendesamarbejde

Professionshøjskolen Absalon har brugt erfaringerne fra dette projekt til at udbyde et kursus målrettet fagprofessionelle. Med dette kursus bliver det pædagogiske personale bedre rustet til at samarbejde med pårørende og skabe et godt samarbejdsmiljø. 

 

Hvis du vil vide mere om pårørendesamarbejde ud fra perspektiver som lovgivning, den enkelte borgers tilbud/alder osv., kan du læse ydelseskatalogerne herunder

Siden er sidst opdateret 23. januar 2023