Pårørendesamarbejde

Med mere end 300 borgere tilknyttet vores bomiljøer, grundskole, kollegie, aflastning og aktivitetstilbud har vi naturligvis stort fokus på dialog og samarbejde med pårørende omkring den enkelte borger.

Vi har over en periode haft et formelt pårørenderåd. Men vores erfaring og tilbagemeldinger fra pårørende viser, at det bedste samarbejde mellem os og pårørende sker i det nære miljø, altså helt tæt på det enkelte menneske med autisme.
Derfor er omdrejningspunktet et godt samarbejde med pårørende i det enkelte tilbud. Det giver god mening for både borgere, pårørende og os.

Hvis du vil vide mere om pårørendesamarbejde ud fra perspektiver som lovgivning, den enkelte borgers tilbud/alder osv., kan du læse ydelseskatalogerne herunder

Siden er sidst opdateret 7. december 2021