Corona information 11. marts

Opdateret 11. marts 2020

I forhold til den aktuelle situation omkring corona-virus ønsker vi at orientere jer om, hvilke tiltag vi på Autisme Center Vestsjælland (ACV) igangsætter for at mindske smittefaren.

På nuværende tidspunkt er der hverken smitte blandt borgere eller medarbejdere på ACV.

På Autisme Center Vestsjælland følger vi de danske myndigheders udmeldinger meget nøje og følger ligeledes deres anbefalinger.

Det betyder bl.a., at:

  • I forhold til besøg på Autisme Center Vestsjælland, henstiller vi til, at I som pårørende følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, da vi har sårbare borgere:
    ”Personer, der ikke arbejder i sundheds- og ældresektoren, anbefaler Sundhedsstyrelsen at blive hjemme indtil 14. dag efter de er udrejst fra et af de særlige risikoområder. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.”
  • Vi henstiller til, at I som pårørende holde jer orienteret om risikoområder på www.um.dk, som løbende opdateres med nye særlige risikoområder.

Herudover påtager vi os den forpligtelse, vi har for at mindske smitte. Derfor har vi på nuværende tidspunkt besluttet at:

  • Vi har lukket Snoezelhuset.
  • Ikke-nødvendige aktiviteter med borgerne aflyses. ACV forbeholder sig retten til denne vurdering. Når aktiviteter aflyses, er det med afsæt i en sundhedsfaglig vurdering.
  • Borgere bosiddende på ACV, med tilknytning til ikke-ACV-tilbud, holdes i videst mulige omfang hjemme fra deres aktivitetstilbud. Der kan også være borgere, der bliver hjemme fra AST, hvis det vurderes hensigtsmæssigt og muligt, for at mindske antallet af borgere i dagtilbuddet.
  • Vi aflyser ikke-nødvendige møder med eksterne samarbejdspartnere. Så vidt muligt undgår vi at deltage i møder ud af huset. Foreløbig er det gældende for resten af marts måned.
  • For Rosenkilde Skoles vedkommende begrænser vi skolens aktiviteter ud af centeret, hvorfor eksempelvis svømmeundervisning, emneuger, biblioteksbesøg og lejrskoler aflyses, jf. gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Center for Børn og Unge. Foreløbig er det gældende for resten af marts måned.
  • Vi har nedsat en sekretariatsfunktion, som mødes dagligt, omkring corona-situationen.


Vi vil løbende holde jer orienteret, når der sker ændringer i ovenstående på www.a-c-v.dk. I kan blive kontaktet separat i tilfælde af, at der er konkrete tiltag for præcis det tilbud, jeres pårørende er i.

Hvis I har spørgsmål til corona-virus, bedes I kontakte Sundhedsstyrelsens hotline: 70 20 02 33. I kan også følge med på www.sst.dk.

Hvis I har spørgsmål til, om jeres barn fx kan komme i skole eller aflastningstilbud, bedes I ligeledes kontakte Sundhedsstyrelsens hotline eller tage telefonisk kontakt til egen læge for en afklaring.

Har I spørgsmål til de tiltag, som ACV har igangsat, kan I kontakte daglig leder i det konkrete team.

 

Med venlig hilsen
Autisme Center Vestsjælland


Trine Stokholm
Virksomhedsleder

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2020