Corona information 12. marts

Opdateret 12. marts 2020

Kære pårørende

Statsminister Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet onsdag aften 2020 har givet anledning til, at vi på Autisme Center Vestsjælland foretager yderligere tiltag i arbejdet med at begrænse corona-smitte. Med den nuværende smittespredning er vi nødt til at tage udgangspunkt i, at alle vil kunne komme i berøring med personer med smitte eller selv blive smittet. Derfor igangsætter vi yderligere tiltag for at begrænse smitte.

Det betyder nu, at følgende tiltag er igangsat på Autisme Center Vestsjælland:

  • Rosenkilde Skole lukker fra mandag 16. marts 2020, og foreløbig frem til 27. marts. Som statsministeren nævnte i aftes, opfordrer vi på nuværende tidspunkt alle, der har mulighed for det, til allerede på nuværende tidspunkt at holde deres børn hjemme fra skole. Der arbejdes på muligheder for virtuel undervisning i videst muligt omfang. Forældre har fået særskilt information på Skoleintra.
  • STU lukker fra mandag 16. marts 2020 og foreløbig frem til 27. marts. Som statsministeren nævnte i aftes, lukker alle uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes på muligheder for virtuel undervisning i videst muligt omfang.
  • Aktivitets- og Samværstilbuddet lukker fra mandag 16. marts og foreløbig frem til 27. marts 2020.
  • Aflastningstilbud lukker fra mandag 16. marts 2020 og foreløbig frem til 29. marts. Vi opfordrer på nuværende tidspunkt alle, der har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme. De berørte forældre får direkte besked pr. telefon.

Vi ved godt, det er en svær situation. Vi vil løbende fortælle jer, når der sker ændringer, der kan have indflydelse på borgernes hverdag. Vi vil gøre det bedste ud fra de rammer, situationen foreskriver. Denne information vil som udgangspunkt blive opdateret på vores hjemmeside.


Med venlig hilsen
Autisme Center Vestsjælland

Trine Stokholm
Virksomhedsleder

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2020