Corona information 15. maj

Orientering vedr. lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

Følgende gælder for Børneområdet og Unge- og Voksenområdet på Autisme Center Vestsjælland fra mandag 18. maj 2020.

Som nævnt i går er den længe ventede bekendtgørelse vedrørende midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud nu kommet.

Autisme Center Vestsjælland har fortsat fokus på at minimere smitterisiko af hensyn til både borgere og medarbejdere. Derfor vil vi opfordre jer som pårørende at overveje nødvendigheden af besøget.

Fra på mandag 18. maj 2020 kan I kontakte jeres pårørendes bosted ift. nedenstående udgangspunkt.

Besøg af nære pårørende beror på en konkret og individuel vurdering. Den daglige leder beslutter, om et besøg kan finde sted.

Den konkrete og individuelle vurdering af besøget skal fortsat tage udgangspunkt i at minimere smitterisiko for andre borgere, som kan være i særlig risikogruppe for smittefare.

Hvis borger eller nære pårørende anmoder om mulighed for besøg, skal den daglige leder udpege 1-2 nære pårørende, som kan besøge borgeren. Udpegningen af de 1-2 faste besøgspersoner sker efter en individuel vurdering og i samråd med borgeren og dennes pårørende.

Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom.

Besøg kan kun finde sted ved forudgående aftale om med den daglige leder.

Der udarbejdes en individuel skriftlig aftale for den enkelte borger med følgende indhold:

  • Tidsramme for besøgenes varighed
  • Fastsættelse af besøgenes hyppighed
  • Fastsættelse af et tidsinterval for besøg
  • Fasttsættelse af et maksimum for antal besøgende (1 eller 2)
  • Er der behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge?
  • Afviklings form

Besøgene skal foregå på tilbuddets udendørs arealer.

Den daglige leder vurderer, om besøget kan finde sted i borgerens bolig; hvis det er egen indgang direkte fra udendørsarealer.

I forbindelse med besøg på udearealer er det et krav, at pårørende selv medbringer håndsprit til brug før, under og efter besøg. Ved besøg i borgerens egen bolig vil det være muligt at vaske hænder i borgerens håndvask.

Besøget skal foregå på det af botilbuddets personale anviste sted – og ikke i nærheden af andre. 
Der må ikke være besøg på fællesarealer.

Alle besøg gennemføres selvfølgelig under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Med venlig hilsen

Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 6. november 2020