Corona information 16. april

Opdateret 16. april 2020

 

Vi glæder os til på mandag, hvor vi kan byde velkommen til eleverne på Rosenkilde Skole igen. 84 elever regner vi med at se i næste uge. I mellemtiden arbejder vi fortsat med at gøre klar til en hverdag, som kan blive så smidig som overhovedet mulig, inden for Sundhedsstyrelsens nedsatte rammer. Vi er i gang med at sætte de lejede telte op som supplement til de nuværende undervisningslokaliteter. Vi har også fået mulighed for at bruge legepladser på andre dele af ACV’s område. 

Aktivitets- og Samværstilbuddet er i proces med at normalisere driften. Yderligere nogle borgere er startet op igen. Vi er i løbende dialog med borgere, pårørende og boteams omkring borgernes behov for at komme på arbejde igen. 

Endnu har vi ingen unge mennesker i aflastningstilbuddet. Der tages udgangspunkt i individuelle behov, og med en opmærksomhed på, at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens krav til rengøring og hygiejne også her. Vi har naturligvis stadig markant fokus på at minimere smittespredning. 

Blandt borgerne har vi på nuværende tidspunkt ingen corona-smittede. En enkelt afventer dog testsvar. Vi tager fortsat alle de nødvendige forholdsregler i denne sammenhæng. 

Medarbejderstaben er fortsat stabil, og vi har endnu ikke oplevet en øgning i sygefraværet. 

Der afholdes daglige møder på tværs for at sikre, at alle relevante parter har den fornødne viden i forhold til den aktuelle situation. Vi vil naturligvis fortsætte med at holde jer opdateret med den til enhver tid gældende status. 

Med venlig hilsen

Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2020