Corona information 16. september

Opdateret 16. september 2020

 

Genindførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på Autisme Center Vestsjælland


Social- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse om midlertidig besøgsrestriktion på socialområdet i Slagelse Kommune. Dette træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

For at beskytte borgerne på Autisme Center Vestsjælland beder vi derfor pårørende om at tage hensyn ud fra følgende:

  • Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom.
  • Besøg kan kun finde sted ved forudgående aftale om med den daglige leder.
  • Besøg af nære pårørende beror på en konkret og individuel vurdering. Den daglige leder beslutter, om et besøg kan finde sted.
  • Den konkrete og individuelle vurdering af besøget skal tage udgangspunkt i at minimere smitterisiko for andre borgere, som kan være i særlig risikogruppe for smittefare.
  • Besøgene skal foregå på tilbuddets udendørs arealer.
  • Den daglige leder vurderer, om besøget kan finde sted i borgerens bolig; hvis det er egen indgang direkte fra udendørsarealer.
  • I forbindelse med besøg på udearealer er det et krav, at pårørende selv medbringer håndsprit til brug før, under og efter besøg. Ved besøg i borgerens egen bolig vil det være muligt at vaske hænder i borgerens håndvask.
  • Besøget skal foregå på det af botilbuddets personale anviste sted – og ikke i nærheden af andre. Der må ikke være besøg på fællesarealer.
  • Alle besøg gennemføres selvfølgelig under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Tak for jeres samarbejdsvilje.

Læs evt. mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside om besøgsrestrikstioner på visse sociale botilbud i yderligere otte kommuner. (nyt vindue)

 

Med venlig hilsen


Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2020