Corona information 17. marts

Opdateret 17. marts 2020

Kære pårørende

Autisme Center Vestsjælland følger fortsat de danske myndigheders og Sundhedsstyrelsens udmeldinger og anbefalinger.

Antallet af smittede i Danmark er steget markant, og det giver også på ACV anledning til skærpelse af tiltag.

Alle vil kunne komme i berøring med personer med smitte eller selv blive smittet, og derfor er der yderligere opmærksomhed på at begrænse smitte.

På ACV betyder det bl.a.:

  • Skærpet opmærksomhed på, at aktiviteter sammen med børnene, de unge og voksne, både hjemme og i det offentlige rum, foregår efter senest udmeldte anbefalinger.
  • At kørsel og anden aktivitet sammen med mange undgås.
  • Vi henstiller til, at hjemmebesøg samt besøg på ACV begrænses og sker på en måde, så færdsel ind og ud af botilbuddene minimeres mest muligt.
  • ACV deltager, som en del af Slagelse Kommunes Center for Handicap og Psykiatri, i etablering af flere fælles beredskaber, bl.a. i forhold til medarbejderressourcer og fysisk beredskab.

Det medfører eksempelvis, at personale fra STU, Aktivitets- og Samværstilbud samt Rosenkilde Skole indgår i normeringen i botilbuddene, når det faste personale er forhindret.

  • Rengøring og hygiejne målrettes udmeldte retningslinjer, og indsatsen koncentreres om rengøring og desinfektion af flader, dørhåndtag, knapper på toilet mv. Anden rengøring kommer i 2. række ud fra en hygiejnebetragtning.

Det er en svær situation for alle. I skal vide, at ACV’s medarbejdere gør en meget stor indsats for at skabe det bedst mulige hverdagsliv for borgerne. Der løses vanskelige opgaver af stor værdi, og vi beder om forståelse for personalets og ledernes prioriteringer.  

Vi vil fortsat løbende fortælle jer, når der sker ændringer, der kan have indflydelse på borgernes hverdag. Vi henviser i øvrigt til information på

 

Med venlig hilsen
Autisme Center Vestsjælland

Trine Stokholm
Virksomhedsleder

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2020