Corona information 24.juni

Opdateret 24. juni 2020

Ophævelse af det midlertidige besøgsforbud - retningslinjer for besøg på Autisme Center Vestsjælland – på baggrund af Covid-19

Som vi informerede om i går, er det midlertidige besøgsforbud nu ophævet. Det glæder os meget, at børn, unge og voksne beboere igen kan få besøg.

For at passe bedst muligt på både borgere, øvrige pårørende og medarbejderne har vi på Autisme Center Vestsjælland udarbejdet følgende retningslinjer i forbindelse med jeres besøg hos pårørende, som vi skal bede jer være opmærksomme på:

Overordnede retningslinjer
Det gælder for alle besøg, at det sker med hensyn til overholdelse af de generelle sundhedsfaglige retningslinjer, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og altid når du ankommer, og inden du går.
  • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v.
  • Hold afstand til din pårørende, andre på stedet og til personalet.

 

Lokale retningslinjer

  • I forbindelse med besøg forventer ACV, at I som pårørende selv medbringer håndsprit. Dette skal anvendes før og efter besøg og gælder både indendørs og udendørs besøg.
  • Der vil blive udleveret rengøringskits til jer som besøgende. Hvis besøger foregår indendørs, bedes I selv rengøre de kontaktflader, som I har haft kontakt med under besøget; fx håndtag, vandhaner, kontakter til lys, andre ofte brugte greb og overflader etc.


Til yderligere orientering
I tilfælde af smitte på Autisme Center Vestsjælland vil det være muligt at træffe en beslutning om begrænsning eller afskæring af besøg på baggrund af en konkret risiko vurdering i den enkelte situation. Dette er med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbuddet m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19).


Træffes der beslutning om at begrænse eller afskære besøg, er der dog på samme måde som under det nu ophævede generelle besøgsforbud på socialområdet fortsat mulighed for at få besøg i ”kritiske situationer” eller af 1-2 faste besøgspersoner.

 

Med venlig hilsen

Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 6. november 2020