Corona information 30. oktober 2020

Opdateret 30. oktober 2020

 

Krav om mundbind

Med myndighedernes seneste tiltag er det på Autisme Center Vestsjælland indført krav om mundbind eller visir for alle eksterne. Dette gælder fx sagsbehandlere, pårørende, samarbejdspartnere, håndværkere, frisører mv. i forbindelse med besøg, mødeaktivitet, reparation og lignende.

Herudover er der indført krav om brug af mundbind eller visir for alle i forbindelse med adgang på Rosenkildevej 85’s hovedindgang samt på Anholtvej i foyeren.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et krav om mundbind eller visir i alle teams eller områder. Der vil løbende blive vurderet, om der måtte være lokale forhold som vil kræve et krav om mundbind eller visir i de enkelte teams eller områder.

Der benyttes fortsat værnemidler ud fra de nuværende gældende retningslinjer og i de situationer, hvor det må være nødvendigt.

De tidligere besøgsrestriktioner er fortsat gældende. Vi opfordrer jer fortsat til i videst muligt omfang at anvende ansigtsværnemiddel ved besøg, hvor der ikke kan holdes en afstand på 1 meter til jeres pårørende.

Vær fortsat opmærksom på, at ansigtsværnemidler ikke erstatter de generelle anbefalinger om smitteforebyggelse som fx afstand og håndhygiejne.

 

Ovenstående indføres med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19”

 

Med venlig hilsen


Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 6. november 2020