Gældende retningslinjer

Her viser vi dig de retningslinjer, der er gældende i forbindelse med besøg på Autisme Center Vestsjælland under corona-pandemien.

Gældende retningslinjer
 • Besøg på Autisme Center Vestsjælland

  Opdateret den 15. april 2021

  Retningslinjer for besøg på Autisme Center Vestsjælland, på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Smitteforebyggelse ved besøg.

  For fortsat at beskytte borgerne på Autisme Center Vestsjælland beder vi derfor pårørende om at tage hensyn ud fra følgende retningslinjer: 

  • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget.
  • Besøget skal så vidt muligt kunne gennemføres med 2 meters afstand ud fra et forsigtighedsprincip mellem de besøgende og borgere.
  • Besøgende skal selv medbringe håndsprit til brug før, under og efter besøg
  • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget.
  • Der bør holdes 2 meters afstand mellem borger og besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip. Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås
   Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi borgeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten.
  • Besøg bør som udgangspunktet gennemføres i borgerens bolig eller udendørs. Besøg kan i de tilfælde hvor det er nødvendigt, foregå i et dertil indrettet besøgsrum.
   Ingen besøg bør foregå på indendørs fællesarealer, med mindre der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring, således at øvrige borgere ikke udsættes for mulig smitte.

   

  • Hvis der er direkte adgang til borgerens bolig (fx terrassedør), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
  • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter såvel undgå at røre ved genstande i borgerens bolig..
  • Hvis besøgende skal bevæge sig gennem fællesarealer eller lignende, passeres disse uden at berøre kontaktpunkter.
  • Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.

   

  Særligt vedr. Værnemidler:

  Ved besøg i lokaler/områder, som er offentligt tilgængelige, er der lovkrav om, at besøgende anvender ansigtsværnermidler. Dette vil være på alle fællesarealer.

  Ved besøg i borgerens bolig vil vi gerne opfordre de pårørende til, i videst muligt omfang, at anvende ansigtsværnemiddel ved besøg. Også de steder, som ikke er underlagt krav om brug af mundbind eller visir.

  ACV stiller mundbind til rådighed for de pårørendes aftalte besøg, hvis I måtte have hov for dette. Mundbind udleveres af personalet inden indgang.  

  Vi stiller ligeledes visirer til rådighed i de situationer, hvor dette måtte være at foretrække, fx kan det være væsentligt at vise ansigt i kommunikationen med jeres pårørende.

  Visirer skal efter endt brug afleveres til personalet.

  Besøg skal altid ske med udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

  Tak for jeres fortsatte samarbejdsvilje.

  Med venlig hilsen
  Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 2. februar 2021