Gældende retningslinjer

Her viser vi dig de retningslinjer, der er gældende i forbindelse med besøg på Autisme Center Vestsjælland under corona-pandemien.

Gældende retningslinjer
 • Brug af værnemidler ved besøg

  Opdateret 29. september 2020

   

  Retningslinjer for brug af værnemidler ved besøg på Autisme Center Vestsjælland

  Kære pårørende

  Tak, fordi I viser hensyn til jeres egne pårørende og til andre borgere på Autisme Center Vestsjælland ved at begrænse besøg, så vi sammen kan medvirke til at begrænse smittespredningen af COVID-19.

  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19. Formålet med disse er primært at forebygge smitte fra folk uden symptomer på COVID-19. I forbindelse med dette, og i forbindelse med de nuværende besøgsrestriktioner, vil vi opfordre jer til i videst muligt omfang at anvende ansigtsværnemiddel ved besøg, hvor der ikke kan holdes en afstand på 1 meter til jeres pårørende.

  Vi stiller mundbind til rådighed ved jeres aftalte besøg, hvis I har behov for dette. Dette vil blive udleveret af personalet ved ankomst. Vi stiller ligeledes visirer til rådighed i de situationer, hvor dette måtte være at foretrække, fx kan det være væsentligt at vise ansigt i kommunikationen med jeres pårørende. Visirer skal efter endt brug afleveres til personalet.

  Vær dog opmærksom på at ansigtsværnemidler ikke erstatter de generelle anbefalinger om smitteforebyggelse som fx afstand og håndhygiejne.

  Vi gør fortsat, hvad vi kan – sammen med jer - for at tage de nødvendige forholdsregler for de borgere, der er tilknyttet Autisme Center Vestsjælland.

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

 • Midlertidige besøgsrestriktioner

  Opdateret 16. september 2020

   

  Genindførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på Autisme Center Vestsjælland


  Social- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse om midlertidig besøgsrestriktion på socialområdet i Slagelse Kommune. Dette træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

  For at beskytte borgerne på Autisme Center Vestsjælland beder vi derfor pårørende om at tage hensyn ud fra følgende:

  • Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom.
  • Besøg kan kun finde sted ved forudgående aftale om med den daglige leder.
  • Besøg af nære pårørende beror på en konkret og individuel vurdering. Den daglige leder beslutter, om et besøg kan finde sted.
  • Den konkrete og individuelle vurdering af besøget skal tage udgangspunkt i at minimere smitterisiko for andre borgere, som kan være i særlig risikogruppe for smittefare.
  • Besøgene skal foregå på tilbuddets udendørs arealer.
  • Den daglige leder vurderer, om besøget kan finde sted i borgerens bolig; hvis det er egen indgang direkte fra udendørsarealer.
  • I forbindelse med besøg på udearealer er det et krav, at pårørende selv medbringer håndsprit til brug før, under og efter besøg. Ved besøg i borgerens egen bolig vil det være muligt at vaske hænder i borgerens håndvask.
  • Besøget skal foregå på det af botilbuddets personale anviste sted – og ikke i nærheden af andre. Der må ikke være besøg på fællesarealer.
  • Alle besøg gennemføres selvfølgelig under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Tak for jeres samarbejdsvilje.

  Læs evt. mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside om besøgsrestrikstioner på visse sociale botilbud i yderligere otte kommuner. (nyt vindue)

   

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

Siden er sidst opdateret 22. december 2020