Nyt om Corona

Her kan du finde den information, vi har meldt ud i løbet af corona-pandemien.

Corona information 2021
 • Corona information 15. april 2021

  Opdateret 15. april 2021

   

  Kære pårørende,

  De generelle besøgsrestriktioner er ophævet pr. 15.4. 2021.

  Det vil fremadrettet være Styrelsen for Patientsikkerhed der vil kunne udstede besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på baggrund af den aktuelle situation, i kommunen såvel på den enkelte matrikel.

  Vi har på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogle forbud eller restriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  I skal dog være opmærksomme på at dette kan ændre sig lokalt fra dag til dag i tilfælde af smitte eller hvis Styrelsen for Patientsikkerhed, vurdere at der er en meget høj risiko for smitte.

  Vi har derfor udarbejdet nye retningslinjer for besøg på Autisme Center Vestsjælland, på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Smitteforebyggelse ved besøg.

  Se dem under fanen ”Gældende Retningslinjer”.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 29. marts 2021

  Opdateret 29. marts 2021

  Kære pårørende,

  Statens Serum Institut har ved en fejl sendt påmindelsesbrev om vaccination til borgere på længerevarende botilbud.

  Da der allerede er aftalt vaccination fysisk på Autisme Center Vestsjælland, skal borgerne naturligvis ikke booke tid til vaccination og kan se bort fra brevet

  Nærmere information omkring vaccination sendes løbende direkte.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 1. februar 2021

  Opdateret 1. februar 2021

   

  Vi fortsætter med at arbejde ud fra de gældende retningslinjer. Med udgangspunkt i dette er vi lykkedes med smitteopsporing hurtigt og effektivt, når der har været tilfælde af Covid-19 blandt borgere eller medarbejdere. Både medarbejdere og ledere arbejder vedholdende i indsatsen med et minimere smittespredningen. Vi lykkes også med det takket være jer som pårørende og jeres overholdelse af retningslinjerne. Tak for den gode dialog og det gode samarbejde.

  Kviktest

  Vi følger til enhver tid den gældende teststrategi. Derfor havde vi i sidste uge besøg af mobile testenheder på flere matrikler. Mange medarbejdere valgte at benytte sig af det frivillige tilbud om at blive kviktestet.

  Myndighederne har valgt en ny teststrategi, og sammenholdt med ny leverandør af kviktest er udmeldingen på nuværende tidspunkt, at der primært fokuseres på plejecentrene. Der er et stort ansvar blandt medarbejderne på Autisme Center Vestsjælland, og mange følger justitsministerens opfordring om at lade sig frivilligt teste via et af de faste testcentre.

  Vaccination

  Vi følger nøje udmeldingerne omkring mulighederne for vaccination. Vi glæder os, til turen kommer til både for borgere og medarbejdere på Autisme Center Vestsjælland.

   

  Følg med

Corona information 2020
 • Corona information 2. december

  Opdateret 2. december 2020

   

  Medarbejdere på Autisme Center Vestsjælland er testet positive for Covid-19.


  Når der konstateres smitte blandt borgere eller personale, følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer.


  Det betyder:

  • Vi medvirker til at opspore smittekæder.
  • Vi sender alle berørte parter til test.
  • Vi sikrer, at ingen, der har været i nær kontakt med smittede, er på arbejde, før der foreligger negative testresultater.
  • Pårørende fra de aktuelle teams/tilbud får direkte besked.
  • Vi informerer løbende medarbejdere via vores interne kommunikationskanaler.


  Er der spørgsmål, utryghed eller behov for at komme i dialog med os omkring Covid-19, har vi et særligt coronasekretariat til at behandle retningslinjer, instrukser og spørgsmål. De kan kontaktes på acvcorona@slagelse.dk.

   

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 6. november

  Opdateret 6. november 2020

   

  Krav om mundbind eller visir

  Vi har været nødt til at revidere beslutningen om, hvilke rum og arealer vi betragter som offentlige. Derfor beder vi nu om, at I som udgangspunkt har mundbind eller visir på, når I har et ærinde på Autisme Center Vestsjælland. Dette ærinde skal stadig være aftalt med teamet.

  Der er ikke ændret i selve muligheden for jer som pårørende for besøg. Det foregår på samme måde som tidligere udmeldt.

  Vi tager udgangspunkt i at skabe så trygge rammer som overhovedet muligt for de borgere, der er tilknyttet Autisme Center Vestsjælland. Vi følger derfor stadig nøje med i sundhedsmyndighedernes udmeldinger og retningslinjer.

   

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 30. oktober

  Opdateret 30. oktober 2020

   

  Krav om mundbind

  Med myndighedernes seneste tiltag er det på Autisme Center Vestsjælland indført krav om mundbind eller visir for alle eksterne. Dette gælder fx sagsbehandlere, pårørende, samarbejdspartnere, håndværkere, frisører mv. i forbindelse med besøg, mødeaktivitet, reparation og lignende.

  Herudover er der indført krav om brug af mundbind eller visir for alle i forbindelse med adgang på Rosenkildevej 85’s hovedindgang samt på Anholtvej i foyeren.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke et krav om mundbind eller visir i alle teams eller områder. Der vil løbende blive vurderet, om der måtte være lokale forhold som vil kræve et krav om mundbind eller visir i de enkelte teams eller områder.

  Der benyttes fortsat værnemidler ud fra de nuværende gældende retningslinjer og i de situationer, hvor det må være nødvendigt.

  De tidligere besøgsrestriktioner er fortsat gældende. Vi opfordrer jer fortsat til i videst muligt omfang at anvende ansigtsværnemiddel ved besøg, hvor der ikke kan holdes en afstand på 1 meter til jeres pårørende.

  Vær fortsat opmærksom på, at ansigtsværnemidler ikke erstatter de generelle anbefalinger om smitteforebyggelse som fx afstand og håndhygiejne.

   

  Ovenstående indføres med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19”

   

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 10. oktober

  Opdateret 10. oktober 2020

   

  Som nogle af jer måske har læst i dagens Sjællandske, er en medarbejder på Autisme Center Vestsjælland testet positiv for Covid-19. Når der konstateres smitte blandt borgere eller personale, følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer.

  Det betyder:

  • Vi medvirker til at opspore smittekæder.
  • Vi sender alle berørte parter til test.
  • Vi sikrer, at ingen, der har været i nær kontakt med smittede, er på arbejde, før der foreligger negative testresultater.
  • Pårørende fra de aktuelle team/tilbud får direkte besked.
  • Vi informerer løbende medarbejdere via vores interne kommunikationskanaler.

  Er der spørgsmål, utryghed eller behov for at komme i dialog med os omkring Covid-19, har vi et særligt coronasekretariat til at behandler retningslinjer, instrukser og spørgsmål. De kan kontaktes på acvcorona@slagelse.dk.

 • Corona information 29. september

  Opdateret 29. september 2020

   

  Retningslinjer for brug af værnemidler ved besøg på Autisme Center Vestsjælland

  Kære pårørende

  Tak, fordi I viser hensyn til jeres egne pårørende og til andre borgere på Autisme Center Vestsjælland ved at begrænse besøg, så vi sammen kan medvirke til at begrænse smittespredningen af COVID-19.

  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19. Formålet med disse er primært at forebygge smitte fra folk uden symptomer på COVID-19. I forbindelse med dette, og i forbindelse med de nuværende besøgsrestriktioner, vil vi opfordre jer til i videst muligt omfang at anvende ansigtsværnemiddel ved besøg, hvor der ikke kan holdes en afstand på 1 meter til jeres pårørende.

  Vi stiller mundbind til rådighed ved jeres aftalte besøg, hvis I har behov for dette. Dette vil blive udleveret af personalet ved ankomst. Vi stiller ligeledes visirer til rådighed i de situationer, hvor dette måtte være at foretrække, fx kan det være væsentligt at vise ansigt i kommunikationen med jeres pårørende. Visirer skal efter endt brug afleveres til personalet.

  Vær dog opmærksom på at ansigtsværnemidler ikke erstatter de generelle anbefalinger om smitteforebyggelse som fx afstand og håndhygiejne.

  Vi gør fortsat, hvad vi kan – sammen med jer - for at tage de nødvendige forholdsregler for de borgere, der er tilknyttet Autisme Center Vestsjælland.

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 16. september

  Opdateret 16. september 2020

   

  Genindførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på Autisme Center Vestsjælland


  Social- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse om midlertidig besøgsrestriktion på socialområdet i Slagelse Kommune. Dette træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

  For at beskytte borgerne på Autisme Center Vestsjælland beder vi derfor pårørende om at tage hensyn ud fra følgende:

  • Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom.
  • Besøg kan kun finde sted ved forudgående aftale om med den daglige leder.
  • Besøg af nære pårørende beror på en konkret og individuel vurdering. Den daglige leder beslutter, om et besøg kan finde sted.
  • Den konkrete og individuelle vurdering af besøget skal tage udgangspunkt i at minimere smitterisiko for andre borgere, som kan være i særlig risikogruppe for smittefare.
  • Besøgene skal foregå på tilbuddets udendørs arealer.
  • Den daglige leder vurderer, om besøget kan finde sted i borgerens bolig; hvis det er egen indgang direkte fra udendørsarealer.
  • I forbindelse med besøg på udearealer er det et krav, at pårørende selv medbringer håndsprit til brug før, under og efter besøg. Ved besøg i borgerens egen bolig vil det være muligt at vaske hænder i borgerens håndvask.
  • Besøget skal foregå på det af botilbuddets personale anviste sted – og ikke i nærheden af andre. Der må ikke være besøg på fællesarealer.
  • Alle besøg gennemføres selvfølgelig under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Tak for jeres samarbejdsvilje. 

  Med venlig hilsen


  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 15. september

  Opdateret 15. september 2020

   

  På Autisme Center Vestsjælland følger vi fortsat udviklingen i Covid-19 nøje.

  På nuværende tidspunkt er der ikke anledning til nye restriktioner, som man fx ser det i kommuner i og omkring København. Hvis situationen udvikler sig og får betydning for Autisme Center Vestsjælland, sørger vi naturligvis for at informere om dette.

  Vi opfordrer dog stadig til at overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring bl.a. afstand og brug af håndsprit.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Coroina information 24. juni

  Opdateret 24. juni 2020

  Ophævelse af det midlertidige besøgsforbud - retningslinjer for besøg på Autisme Center Vestsjælland – på baggrund af Covid-19

  Som vi informerede om i går, er det midlertidige besøgsforbud nu ophævet. Det glæder os meget, at børn, unge og voksne beboere igen kan få besøg.

  For at passe bedst muligt på både borgere, øvrige pårørende og medarbejderne har vi på Autisme Center Vestsjælland udarbejdet følgende retningslinjer i forbindelse med jeres besøg hos pårørende, som vi skal bede jer være opmærksomme på:

  Overordnede retningslinjer
  Det gælder for alle besøg, at det sker med hensyn til overholdelse af de generelle sundhedsfaglige retningslinjer, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og altid når du ankommer, og inden du går.
  • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v.
  • Hold afstand til din pårørende, andre på stedet og til personalet.

   

  Lokale retningslinjer

  • I forbindelse med besøg forventer ACV, at I som pårørende selv medbringer håndsprit. Dette skal anvendes før og efter besøg og gælder både indendørs og udendørs besøg.
  • Der vil blive udleveret rengøringskits til jer som besøgende. Hvis besøg foregår indendørs, bedes I selv rengøre de kontaktflader, som I har haft kontakt med under besøget; fx håndtag, vandhaner, kontakter til lys, andre ofte brugte greb og overflader etc.


  Til yderligere orientering
  I tilfælde af smitte på Autisme Center Vestsjælland vil det være muligt at træffe en beslutning om begrænsning eller afskæring af besøg på baggrund af en konkret risiko vurdering i den enkelte situation. Dette er med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbuddet m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).


  Træffes der beslutning om at begrænse eller afskære besøg, er der dog på samme måde som under det nu ophævede generelle besøgsforbud på socialområdet fortsat mulighed for at få besøg i ”kritiske situationer” eller af 1-2 faste besøgspersoner.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 23. juni

  Opdateret 23. juni 2020

  Nyt om ophævelse af besøgsforbud

  Sent i går aftes fik vi endelig orientering om ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud, hvilket betyder at beboere på sociale tilbud nu igen kan få besøg som tidligere.

  Retningslinjerne om ophævelse af det generelle besøgsforbud vil snarest muligt blive opdateret af Socialstyrelsen.

  Selvom muligheden for besøg normaliseres, vil det fortsat være nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte. Derfor skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne, naturligvis stadig følges.

  Så snart vi får de nye retningslinjer, vil vi udarbejde nærmere information omkring disse hensyn og retningslinjer, så I igen kan besøge jeres pårørende trygt og forsvarligt.

  Tak for jeres samarbejdsvilje. Vi ser frem til, at der igen kan være besøg i borgernes hjem.

  Nyheden og Orienteringsskrivelse fra Social og indenrigsministeriet kan læses her:

  https://sim.dk/media/38104/orienteringsskrivelse.pdf (nyt vindue)

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 17. juni

  Opdateret 17. juni 2020

  Dimission for elever på Rosenkilde Skole og STU

  Vi glæder os til at kunne fejre afgangselever på både skole og STU. 
  På Rosenkilde Skole fejres dimittenderne holdvis i løbet af dagen med mulighed for selskab af nogle pårørende og nogle medarbejdere fra skolen.

  På STU på Rosenkildevej 53 dimitterer en enkelt elev, og der er planlagt fejring af vedkommende her også. STU Anholtvej fejrer de unge med en speciel dag, forbeholdt de unge mennesker selv. På den måde er der mulighed for at sende de unge mennesker videre ud fra individuelle hensyn. Det glæder vi os til. Vi sørger selvfølgelig for at overholde sundhedsmyndighedernes forskrifter. Det vil derfor også kun være i forvejen indbudte pårørende, der har mulighed for at deltage i festlighederne.

  Herudover har vi på ACV fundet et leje, hvor både borgere og medarbejdere har fundet muligheder i hverdagen. De udstukne retningslinjer danner stadig grundlaget for dagligdagen og de aktiviteter, det er muligt at udføre. Vi har uændret fokus på myndighedernes udmeldinger, og vi vil fortsat informere om tiltag, der kan have indflydelse på borgernes eller pårørendes hverdag og muligheder.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 15. maj

  Orientering vedr. lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

  Følgende gælder for Børneområdet og Unge- og Voksenområdet på Autisme Center Vestsjælland fra mandag 18. maj 2020.

  Som nævnt i går er den længe ventede bekendtgørelse vedrørende midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud nu kommet.

  Autisme Center Vestsjælland har fortsat fokus på at minimere smitterisiko af hensyn til både borgere og medarbejdere. Derfor vil vi opfordre jer som pårørende at overveje nødvendigheden af besøget.

  Fra på mandag 18. maj 2020 kan I kontakte jeres pårørendes bosted ift. nedenstående udgangspunkt.

  Besøg af nære pårørende beror på en konkret og individuel vurdering. Den daglige leder beslutter, om et besøg kan finde sted.

  Den konkrete og individuelle vurdering af besøget skal fortsat tage udgangspunkt i at minimere smitterisiko for andre borgere, som kan være i særlig risikogruppe for smittefare.

  Hvis borger eller nære pårørende anmoder om mulighed for besøg, skal den daglige leder udpege 1-2 nære pårørende, som kan besøge borgeren. Udpegningen af de 1-2 faste besøgspersoner sker efter en individuel vurdering og i samråd med borgeren og dennes pårørende.

  Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom.

  Besøg kan kun finde sted ved forudgående aftale om med den daglige leder.

  Der udarbejdes en individuel skriftlig aftale for den enkelte borger med følgende indhold:

  • Tidsramme for besøgenes varighed
  • Fastsættelse af besøgenes hyppighed
  • Fastsættelse af et tidsinterval for besøg
  • Fasttsættelse af et maksimum for antal besøgende (1 eller 2)
  • Er der behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge?
  • Afviklings form

  Besøgene skal foregå på tilbuddets udendørs arealer.

  Den daglige leder vurderer, om besøget kan finde sted i borgerens bolig; hvis det er egen indgang direkte fra udendørsarealer.

  I forbindelse med besøg på udearealer er det et krav, at pårørende selv medbringer håndsprit til brug før, under og efter besøg. Ved besøg i borgerens egen bolig vil det være muligt at vaske hænder i borgerens håndvask.

  Besøget skal foregå på det af botilbuddets personale anviste sted – og ikke i nærheden af andre. 
  Der må ikke være besøg på fællesarealer.

  Alle besøg gennemføres selvfølgelig under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 14. maj

  Ændring af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

  Den nye bekendtgørelse omkring midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavi-russygdom 2019 (COVID-19) er nu kommet.

  Vi arbejder på højtryk med at forholde os til den. Vi vil snarest muligt informere om, hvilke muligheder det giver for borgere og pårørende tilknyttet Autisme Center Vestsjælland.

   

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 1. maj

  Opdateret 1. maj 2020

  Midlertidigt besøgsforbud

  Der er indgået en politisk aftale omkring lempelser på det midlertidige besøgsforbud på området. Vi afventer dog konkret den nye bekendtgørelse. Når den nye bekendtgørelse er udkommet, forholder vi os til den og melder nyt ud snarest muligt herefter.

  Indtil videre er der derfor ingen ændringer.  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 29. april

  Opdateret 29. april 2020

  Aflastningstilbud
  Autisme Center Vestsjællands aflastningstilbud arbejder nu gradvist med en genåbning hen mod en normalisering af tilbuddet. Fra fredag 1. maj begynder de første børn og unge mennesker således igen at komme i aflastning. Det gør de ud fra en ny plan, og selvfølgelig stadig med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I øjeblikket arbejder medarbejdere og ledere med at finde de bedste muligheder og rammer for, hvordan børnene og de unge mennesker kan være i aflastningen. Vi glæder os til at byde velkommen igen. De pårørende har fået direkte besked. 

  Rosenkilde Skole og STU
  På Rosenkilde Skole har eleverne været tilbage siden 20. april, og med stor gensynsglæde. De fleste har vænnet sig til de nye rammer, og er glade for at være kommet tilbage til en hverdag, som bringer struktur igen, selvom det er en ny struktur. Udendørs aktiviteter er blevet en større del af hverdagen, og håndvask og hygiejne en større del af læringen. På STU har man nu været i gang siden i mandags. Også her har gensynsglæden været stor.   Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 16. april

  Opdateret 16. april 2020

   

  Vi glæder os til på mandag, hvor vi kan byde velkommen til eleverne på Rosenkilde Skole igen. 84 elever regner vi med at se i næste uge. I mellemtiden arbejder vi fortsat med at gøre klar til en hverdag, som kan blive så smidig som overhovedet mulig, inden for Sundhedsstyrelsens nedsatte rammer. Vi er i gang med at sætte de lejede telte op som supplement til de nuværende undervisningslokaliteter. Vi har også fået mulighed for at bruge legepladser på andre dele af ACV’s område. 

  Aktivitets- og Samværstilbuddet er i proces med at normalisere driften. Yderligere nogle borgere er startet op igen. Vi er i løbende dialog med borgere, pårørende og boteams omkring borgernes behov for at komme på arbejde igen. 

  Endnu har vi ingen unge mennesker i aflastningstilbuddet. Der tages udgangspunkt i individuelle behov, og med en opmærksomhed på, at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens krav til rengøring og hygiejne også her. Vi har naturligvis stadig markant fokus på at minimere smittespredning. 

  Blandt borgerne har vi på nuværende tidspunkt ingen corona-smittede. En enkelt afventer dog testsvar. Vi tager fortsat alle de nødvendige forholdsregler i denne sammenhæng. 

  Medarbejderstaben er fortsat stabil, og vi har endnu ikke oplevet en øgning i sygefraværet. 

  Der afholdes daglige møder på tværs for at sikre, at alle relevante parter har den fornødne viden i forhold til den aktuelle situation. Vi vil naturligvis fortsætte med at holde jer opdateret med den til enhver tid gældende status. 

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 14. april

  Opdateret 14. april 2020

   

  Rosenkilde Skole genåbner skole og fritidstilbud 20. april 2020

  Vi glæder os til at se skolens elever næste mandag. 

  I mellemtiden arbejder medarbejdere og ledelse på tiltag, så skolen efterleverer Sundhedsstyrelsens vejledninger. 

  Forældre til elever på Rosenkilde Skole er allerede blevet informeret om dato og nye retningslinjer for genåbningen. Bl.a. vil den nye skoledag tage udgangspunkt i dette:

  • Klasselokaler får ny indretning med længere afstand mellem bordene. Der vil også blive kigget på muligheder for at bruge tilstødende lokaler.
  • Vi vil bruge mulighederne for udeskole endnu mere, og vi er i gang med at indkøbe pavilloner og ekstra borde og bænke.
  • Undervisningen vil bl.a. fokusere på hygiejne.
  • Nogle fag gennemføres anderledes end før.
  • Der vil blive gjort ekstra rent på alle de lokaliteter, der bruges i undervisningen.


  Herudover er vi i dialog med forældre omkring de mere specifikke detaljer. 

  Autisme Center Vestsjællands STU-tilbud vil genåbne mandag 27. april 2020. 

  Her vil der ligeledes blive taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledninger. 


  Med venlig hilsen
  Autisme Center Vestsjælland

 • Coroina information 7. april

  Opdateret 7. april 2020

   

  På baggrund af statsminister Mette Frederiksens udmelding i går omkring gradvis genåbning af samfundet har forældre til elever på ACV i dag fået brev fra Center for Børn og Unge med hensyn til genåbning af skoletilbud. Konkret er der meldt ud, at specialskoler og specialklasser genåbnes fra den 15. april for alle klassetrin. 

  Rosenkilde Skole afventer retningslinjer og rammer for rengøring, plads, brug af uderum/udeskole, pladshensyn osv., før en konkret åbning kan komme på plads.

  Vi afventer ligeledes en afklaring med hensyn til STU-tilbud, og en evt. åbning af disse. 

  Når disse faktorer er på plads, glæder vi os til igen at hilse eleverne velkommen på Autisme Center Vestsjælland. 

  Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske jer alle en god påske.

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Coroina information 6. april

  Opdateret 6. april 2020

   

  Kære pårørende

  Ny lovgivning omkring besøg på botilbud

  Vi har tidligere informeret omkring besøgspåbud/-forbud. En ny bekendtgørelse er trådt i kraft pr. 5. april 2020, og vi kan konstatere, at tiltaget er uændret. Vi henviser derfor til tidligere udmeldinger. 

  Vi forstår, det er vanskeligt at savne sine pårørende. Vi påskønner den tillid, I viser os ved at respektere det midlertidige besøgspåbud.


  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 26. og 27. marts

  Opdateret 27. marts 2020 

  Kære pårørende

  Vi har fået flere positive tilbagemeldinger på den information, vi sendte ud i går. Tak for det.

  Det betyder meget for os med et godt samarbejde og en åben dialog omkring jeres pårørende på ACV. Vi er i den forbindelse også blevet gjort opmærksom på en formulering, der ikke var helt tydelig. 

  Der er påbud mod besøg på bosteder, og dermed også på ACV. Der er til gengæld ikke et direkte påbud om, at man ikke må tage sin pårørende med hjem. Men ligesom statsminister Mette Frederiksen henstiller til at minimere familiebesøg, vil vi også henstille til, at I så vidt muligt ikke tager jeres pårørende hjem i denne corona-tid. Vi henstiller til dette for at minimere risikoen for smitte. Smitten gælder først og fremmest jeres pårørende på ACV, men det gælder i høj grad også de andre borgere på ACV, jer som familie samt medarbejderne på ACV. 

  Vi håber, vi fælles kan være med til at inddæmme smitten. 

  God weekend.

   

   

  Opdateret 26. marts 2020

  Kære alle

  I får en statusbeskrivelse af, hvordan det går på Autisme Center Vestsjælland; nu, ca. to uger efter de først tiltag i forsøget på at inddæmme smittespredningen af COVID-19.

  Det generelle billede på ACV er, at det går godt. ACV’s medarbejdere arbejder intenst på at skabe de bedst mulige rammer for borgerne, så de i videst mulige omfang trives trods en hverdag, der er anderledes end tidligere. Det gør det både pga. medarbejdernes store engagement og faglighed og også, fordi vi sammen med jer har et godt samarbejde omkring netop jeres pårørende. Tak for det. I har – og tager – et stort medansvar i at få hverdagen til at fungere, uanset de forskellige tiltag, vi alle bliver mødt af.

  Nogle har spurgt ind til minimumsbemandinger. Det kan vi ikke give et entydigt svar på. Hos os støtter vi mennesker med meget forskellige, individuelle behov, og der skal tages konkrete hensyn til hver enkelt. Derfor er der ikke ét overordnet svar på det. Men vi kan sige, at vi hele tiden arbejder på at sikre en så forudsigelig og tryg hverdag for borgerne som overhovedet muligt. Heldigvis har vi ikke væsentlige ændringer på personaleområdet på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at med de udstukne tiltag fra regeringen vil der være lokale ændringer i personalesammensætningen. Vores erfaringer er dog, at det fungerer rigtig godt i de enkelte teams, både for borgere og for kolleger.

  Ganske få borgere udviser COVID-19-symptomer. For disse borgere gælder, at der er dygtige medarbejdere omkring dem, og at der bliver taget konkrete hensyn i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og med brug af nødvendig støtte og brug af værnemidler. Et par borgere har haft COVID-19-lignende symptomer, men er heldigvis blevet raske igen. Det er vi så glade for.

  Som I allerede ved fra nyhederne, er perioden med de forskellige tiltag forlænget, i første omgang til efter påske. Det betyder jo desværre også, at påbud i forbindelse med besøg også er gældende i påsken. I har derfor ikke samme muligheder som ellers med at besøge eller tage jeres pårørende hjem. I kan dog være forvissede om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for at fejre påsken og gøre det lidt ekstra hyggeligt.

  Tak, fordi I viser hensyn, og at I har tillid til det store arbejde, medarbejderne på ACV gør hver eneste dag.

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

 • Corona information 18. marts

  Opdateret 18. marts 2020

  Kære pårørende

  Slagelse kommune har i dag orienteret om påbuddet fra 'Styrelsen for Patientsikkerhed'. Det betyder, at der er indført forbud mod besøg på plejehjem, bosteder m.m.

  Det har stor betydning for både børn, unge og voksne på vores mange botilbud, og det vil påvirke hverdagen. Indtil videre har vi mødt stor velvilje og ansvarlighed hos rigtigt mange pårørende, der hjælper os med at holde smitterisikoen nede ved at udskyde besøg til Covid-19 krisen er ovre.

  Tak for den velvilje og store hjælp!

  Med venlig hilsen

  Autisme Center Vestsjælland

  Trine Stokholm
  Virksomhedsleder

 • Corona information 17. marts

  Opdateret 17. marts 2020

  Kære pårørende

  Autisme Center Vestsjælland følger fortsat de danske myndigheders og Sundhedsstyrelsens udmeldinger og anbefalinger.

  Antallet af smittede i Danmark er steget markant, og det giver også på ACV anledning til skærpelse af tiltag.

  Alle vil kunne komme i berøring med personer med smitte eller selv blive smittet, og derfor er der yderligere opmærksomhed på at begrænse smitte.

  På ACV betyder det bl.a.:

  • Skærpet opmærksomhed på, at aktiviteter sammen med børnene, de unge og voksne, både hjemme og i det offentlige rum, foregår efter senest udmeldte anbefalinger.
  • At kørsel og anden aktivitet sammen med mange undgås.
  • Vi henstiller til, at hjemmebesøg samt besøg på ACV begrænses og sker på en måde, så færdsel ind og ud af botilbuddene minimeres mest muligt.
  • ACV deltager, som en del af Slagelse Kommunes Center for Handicap og Psykiatri, i etablering af flere fælles beredskaber, bl.a. i forhold til medarbejderressourcer og fysisk beredskab.

  Det medfører eksempelvis, at personale fra STU, Aktivitets- og Samværstilbud samt Rosenkilde Skole indgår i normeringen i botilbuddene, når det faste personale er forhindret.

  • Rengøring og hygiejne målrettes udmeldte retningslinjer, og indsatsen koncentreres om rengøring og desinfektion af flader, dørhåndtag, knapper på toilet mv. Anden rengøring kommer i 2. række ud fra en hygiejnebetragtning.

  Det er en svær situation for alle. I skal vide, at ACV’s medarbejdere gør en meget stor indsats for at skabe det bedst mulige hverdagsliv for borgerne. Der løses vanskelige opgaver af stor værdi, og vi beder om forståelse for personalets og ledernes prioriteringer.  

  Vi vil fortsat løbende fortælle jer, når der sker ændringer, der kan have indflydelse på borgernes hverdag. Vi henviser i øvrigt til information på

   

  Med venlig hilsen
  Autisme Center Vestsjælland

  Trine Stokholm
  Virksomhedsleder

 • Corona information 12. marts

  Opdateret 12. marts 2020

  Kære pårørende

  Statsminister Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet onsdag aften 2020 har givet anledning til, at vi på Autisme Center Vestsjælland foretager yderligere tiltag i arbejdet med at begrænse corona-smitte. Med den nuværende smittespredning er vi nødt til at tage udgangspunkt i, at alle vil kunne komme i berøring med personer med smitte eller selv blive smittet. Derfor igangsætter vi yderligere tiltag for at begrænse smitte.

  Det betyder nu, at følgende tiltag er igangsat på Autisme Center Vestsjælland:

  • Rosenkilde Skole lukker fra mandag 16. marts 2020, og foreløbig frem til 27. marts. Som statsministeren nævnte i aftes, opfordrer vi på nuværende tidspunkt alle, der har mulighed for det, til allerede på nuværende tidspunkt at holde deres børn hjemme fra skole. Der arbejdes på muligheder for virtuel undervisning i videst muligt omfang. Forældre har fået særskilt information på Skoleintra.
  • STU lukker fra mandag 16. marts 2020 og foreløbig frem til 27. marts. Som statsministeren nævnte i aftes, lukker alle uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes på muligheder for virtuel undervisning i videst muligt omfang.
  • Aktivitets- og Samværstilbuddet lukker fra mandag 16. marts og foreløbig frem til 27. marts 2020.
  • Aflastningstilbud lukker fra mandag 16. marts 2020 og foreløbig frem til 29. marts. Vi opfordrer på nuværende tidspunkt alle, der har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme. De berørte forældre får direkte besked pr. telefon.

  Vi ved godt, det er en svær situation. Vi vil løbende fortælle jer, når der sker ændringer, der kan have indflydelse på borgernes hverdag. Vi vil gøre det bedste ud fra de rammer, situationen foreskriver. Denne information vil som udgangspunkt blive opdateret på vores hjemmeside.


  Med venlig hilsen
  Autisme Center Vestsjælland

  Trine Stokholm
  Virksomhedsleder

 • Corona information 11. marts

  Opdateret 11. marts 2020

  I forhold til den aktuelle situation omkring corona-virus ønsker vi at orientere jer om, hvilke tiltag vi på Autisme Center Vestsjælland (ACV) igangsætter for at mindske smittefaren.

  På nuværende tidspunkt er der hverken smitte blandt borgere eller medarbejdere på ACV.

  På Autisme Center Vestsjælland følger vi de danske myndigheders udmeldinger meget nøje og følger ligeledes deres anbefalinger.

  Det betyder bl.a., at:

  • I forhold til besøg på Autisme Center Vestsjælland, henstiller vi til, at I som pårørende følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, da vi har sårbare borgere:
   ”Personer, der ikke arbejder i sundheds- og ældresektoren, anbefaler Sundhedsstyrelsen at blive hjemme indtil 14. dag efter de er udrejst fra et af de særlige risikoområder. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.”
  • Vi henstiller til, at I som pårørende holde jer orienteret om risikoområder på www.um.dk, som løbende opdateres med nye særlige risikoområder.

  Herudover påtager vi os den forpligtelse, vi har for at mindske smitte. Derfor har vi på nuværende tidspunkt besluttet at:

  • Vi har lukket Snoezelhuset.
  • Ikke-nødvendige aktiviteter med borgerne aflyses. ACV forbeholder sig retten til denne vurdering. Når aktiviteter aflyses, er det med afsæt i en sundhedsfaglig vurdering.
  • Borgere bosiddende på ACV, med tilknytning til ikke-ACV-tilbud, holdes i videst mulige omfang hjemme fra deres aktivitetstilbud. Der kan også være borgere, der bliver hjemme fra AST, hvis det vurderes hensigtsmæssigt og muligt, for at mindske antallet af borgere i dagtilbuddet.
  • Vi aflyser ikke-nødvendige møder med eksterne samarbejdspartnere. Så vidt muligt undgår vi at deltage i møder ud af huset. Foreløbig er det gældende for resten af marts måned.
  • For Rosenkilde Skoles vedkommende begrænser vi skolens aktiviteter ud af centeret, hvorfor eksempelvis svømmeundervisning, emneuger, biblioteksbesøg og lejrskoler aflyses, jf. gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Center for Børn og Unge. Foreløbig er det gældende for resten af marts måned.
  • Vi har nedsat en sekretariatsfunktion, som mødes dagligt, omkring corona-situationen.


  Vi vil løbende holde jer orienteret, når der sker ændringer i ovenstående på www.a-c-v.dk. I kan blive kontaktet separat i tilfælde af, at der er konkrete tiltag for præcis det tilbud, jeres pårørende er i.

  Hvis I har spørgsmål til corona-virus, bedes I kontakte Sundhedsstyrelsens hotline: 70 20 02 33. I kan også følge med på www.sst.dk.

  Hvis I har spørgsmål til, om jeres barn fx kan komme i skole eller aflastningstilbud, bedes I ligeledes kontakte Sundhedsstyrelsens hotline eller tage telefonisk kontakt til egen læge for en afklaring.

  Har I spørgsmål til de tiltag, som ACV har igangsat, kan I kontakte daglig leder i det konkrete team.

   

  Med venlig hilsen
  Autisme Center Vestsjælland


  Trine Stokholm
  Virksomhedsleder

Siden er sidst opdateret 16. december 2020