Information til pårørende

Her kan I som pårørende læse nærmere om nye tiltag, kommende arrangementer samt få information fra de nedenstående områder på Autisme Center Vestsjælland.  

I har mulighed for at abonnere på ACV’s hjemmesider, således at I fremover automatisk vil modtage en mail, når der kommer nye informationer ud på siden.

Hvis I ønsker at abonnere på denne side eller andre, skal I:

 • Gå ind på den side på hjemmesiden, som I vil abonnere på
 • Gå næsten ned til bunden
 • Her finder I en blå boks, hvor I kan klikke på ”Abonnér på denne side”
 • Herefter skal I indtaste den mailadresse, hvortil I ønsker beskeden tilsendt
Voksenområdet
 • Områdeleder Anne Brauner fraværende - opslået den 9/3 - 2021

  Kære pårørende på Unge- og Voksenområdet

  Områdeleder Anne Brauner vil være fraværende i en længere periode fra d.d. (9/3 - 2021)

  I Annes fravær kan I kontakte de respektive daglige ledere på Unge-og Voksenområdet, så vil de være behjælpelige.

  Bedste hilsner

  Britta Christiansen og Cathrine Lyster, områdeledere

 • Opdatering om ledelse på Autisme Center Vestsjælland - opslået 26/2-2021

  Kære pårørende og samarbejdspartnere

  Hermed lidt opdatering på ledelse af Autisme Center Vestsjælland.

  Vi har valgt at udvide med endnu en områdeleder pr. 1.5.2021. 

  Det medfører nogle organisatoriske ændringer i forhold til, hvem der fremover er områdeleder for hvilke områder. 
  Vi forventer ansættelse af ny områdeleder pr. 1.5.201 – og organiseringen vil derefter være følgende:

  • Britta Christiansen, områdeleder for Staben for Fælles Udvikling, Administration og Service
  • Cathrine Lyster, områdeleder/skoleleder for Rosenkilde Skole
  • Anne Brauner, områdeleder for Børneområdet, AST, STU, Kollegiet og enkeltindsatserne på Rosenkildevej 77, Rosenkildevej 61, Rosenkildevej 65, st. og Æblehaven 5
  • Ny områdeleder, områdeleder for de ordinære voksenbotilbud på Rosenkildevej 85, Århusvej 2, Rosenkildevej 101, Skanderborgvej 1, Rosenkildevej 49 og Rosenkildevej 65,1

  Vi har endnu ikke ansat en ny virksomhedsleder, da der ikke var egnede kandidater blandt ansøgerfeltet. Vi forventer at slå stillingen op igen medio august.

  Indtil da ledes det samlede ACV og virksomhedslederopgaverne af områdelederne i fællesskab.

  Bedste hilsner

  Britta Christiansen, Anne Brauner og Cathrine Lyster, områdeledere

 • Ny daglig leder på Unge- og voksenområdet - opslået 28/10-2020

  I forbindelse med at ACV her i sensommeren har åbnet et nyt særligt specialiseret botilbud på Rosenkildevej 77, er der sket en lederrokering blandt områdets daglige ledere og der er oprettet en ny lederstilling, som er besat pr. 1. november 2020 med Claus Zangger Hansen.

  Claus bliver daglig leder for følgende botilbud: Rosenkildevej 49 (DV12), Rosenkildevej 65.1 samt for DV1 og DV 2 på Rosenkildevej 85.

  Claus har arbejdet indenfor det socialfaglige område siden 1992 og brænder for faget og de målgrupper han arbejder med.

  Claus har mange års erfaring fra forskellige botilbud, har arbejdet som pædagogisk konsulent i USA og har været leder på både dagcenter og botilbud.

  Claus har der ud over været tilsynskonsulent ifm. opstart af Socialtilsynet og hans fokus er på borgernes hverdag, medarbejdernes trivsel og den organisationsudvikling og de forandringsprocesser, der skal håndteres i den forbindelse.

  Vi er meget glade for at kunne byde Claus velkommen som daglig leder på Autisme Center Vestsjælland.


  Områdeleder Anne Brauner

 • Cafédialogmøde om samarbejde mellem fagprofessionelle og pårørende - torsdag den 27. februar 2020

  Så afholder vi endnu engang café dialogmøde på ACV.

  Torsdag den 27. februar 2020, kl. 19  21 på Anholtvej 3, 1. sal, i det store mødelokale.

  Denne gang er emnet: Samarbejde mellem fagprofessionelle og pårørende.

  Det har afgørende betydning for mennesker med funktionsnedsættelser, at der er et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle på den ene side og pårørende på den anden side. Professionshøjskolen har derfor inviteret Autisme Center Vestsjælland ind i et projekt, der skal undersøge og styrke samarbejdet mellem personale og pårørende til unge og voksne på ACV.


  Til café dialogmødet vil adjunkt Nanna Dam Ellehøj og adjunkt Karen Stine Egelund fra professionshøjskolen Absalon, Center for pædagogik, fortælle om projektet der har til formål at styrke samarbejdet og til dette skal der udvikles både et kursus til fagprofessionelle og et onlinekursus til pårørende. Onlinekurset til pårørende vil være særligt i fokus denne aften, hvor du kan komme og høre om de spændende tanker, der ligger bag projektet og give dit input til det videre forløb.

   

  Inden dialogmødet vil Nanna og Karen gerne lave nogle mini-interviews (5-10 min) med nogle pårørende. Disse interviews vil blive filmet og med tilladelse brugt til onlinekurset. Mini-interviewene vil foregå umiddelbart inden café dialogmødet (fra ca. kl. 18 – alt efter antal deltagere) og ønsker du at deltage i dette, bedes du kontakte Nanna Dam Ellehøj på tlf.: 72482032 eller på mail nael@pha.dk.


  Tilmelding til café dialogmødet sker som vanligt ved at skrive en mail til: ACV@slagelse.dk senest fredag den 21. februar 2020.

   

   

 • Cafédialogmøder i 2020
  I 2020 er der planlagt fire cafédialogmøder:
  • 27. februar 2020
  • 9. juni 2020 - AFLYST
  • 2. september 2020 - AFLYST
  • 25. november 2020 - AFLYST

  Alle møder er kl. 19.00 - 21.00.

  Sæt allerede nu X i kalenderen - emner vil blive meldt ud løbende.

 • Cafédialogmøde om Recovery - tirsdag den 19. november 2019

  ACV inviterer til cafédialogmøde tirsdag den 19. november 2019, kl. 19 - 21, i store mødelokale på Rosenkildevej 85.

  Tema: Recovery

  I Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune er udvalgspolitikerne enige om en vision for tænkningen, organiseringen og indsatserne på området. Visionen lyder:

  "Vi vil, med udgangspunkt i de drømme og ressourcer, som hver enkelt borger har, understøtte en læring og forandring, som skaber mulighed for at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt."

  Visionen tager afsæt i en recovery-orienteret tilgang. Men hvad betyder egentlig ”Recovery”? Begrebet "Recovery" dækker ikke over en bestemt teknik eller metode, men over en tilgang, der sætter det andet menneskets indefra-perspektiv i centrum. Direkte oversat betyder "Recovery" = ”at komme sig”, men der er altså ikke tale om at blive rask eller at blive ”normal”, men om at den enkelte har en oplevelse af at få et mere tilfredsstillende liv på egne præmisser.

  Men hvordan gør man det? Og hvordan støtter vi som pårørende og fagprofessionelle bedst op omkring den enkeltes recovery-proces? Svarene på disse og de mange andre spørgsmål og dilemmaer, der rejses ved en recovery-orienteret tilgang, står endnu ubesvaret.

  Vi håber derfor, at I vil komme og deltage i dialogen, så vi sammen kan gå på opdagelse i begrebet og sammen kan finde svar eller måske helt nye spørgsmål. I forhold til beværtning og lokalestørrelse beder vi om tilmelding til acv@slagelse.dk senest 14. november 2019.

  Med venlig hilsen
  Autisme Center Vestsjælland

 • Information vedrørende unge-voksenområdets botilbud Rosenkildevej 101 - opslået 27/9-2019

  Til de pårørende på botilbuddet Rosenkildevej 101

  Information vedrørende unge-voksenområdets botilbud Rosenkildevej 101.

  Daglig leder Tanja Jørgensen stopper d. 1. oktober 2019 som daglig leder på RV 101.
  Tanja har et ønske om at holde en pause fra ledelse og vil i stedet understøtte området med socialfaglige opgaver i et tværfagligt samarbejde med bl.a. områdets socialrådgivere.

  Tanja har i de seneste to år, sammen med medarbejderne og lederkollegaer på Rosenkildevej 101, lagt store kræfter i at skabe og udvikle og det gør, at RV101 nu er rigtig godt på vej og foran med forankring af en række indsatser.

  Pr. 1. november 2019 byder vi Sandie Makenhauer velkommen som daglig leder på Rosenkildevej 101. Hun jobrokerer i et år fra en lignende stilling i Specialcenter Slagelse. Sandie er en erfaren leder med et godt kendskab til voksen handicapområdet i Slagelse Kommune.

  Dorte Sørensen og Sandie Makenhauer vil fremover være daglige ledere på Rosenkildevej 101.

  Vi glæder os til samarbejdet.

  Med venlig hilsen

  Anne Brauner
  Områdeleder

 • Pårørendemøde den 11. oktober 2018 - opslået 27/9-2018

  Pårørendemøde den 11. oktober på Rosenkildevej 85, Store Mødelokale, kl. 19.00 - 21.00

  Dagsorden

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Godkendelse af referaterne 29.11.17., 07.03.18., 06.06.18.
  • Orientering om socialtilsynets og arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  • Årsrapport om magtanvendelser 2017
  • Seneste tilpasninger vedr. organisering af ledelse og fagprofessionel understøttelse af kerneydelserne
  • Status ferietilkøb
  • Status pårørendepolitik
  • Status dialogmøder
  • Status familiedagen d. 4. maj 2019
  • Sorg/kriseberedskab
   Hvad er der af beredskab, hvis der opstår dødsfald i familien, for den efterladte på ACV?
  • Fastansættelse af flyvervikar som en del af årsnormen
  • Kostrefusion til borgeren ved bestilling af mad udefra/cafebesøg etc.
  • Målgruppebeskrivelse ved bolig under § 105
  • Hvilke udfordringer giver persondataloven for borgerne på ACV?
  • Hvordan ses øget aktivitetsniveau for den enkelte borger, efter kørselsressourcerne er væsentlig reduceret?

   

  Tilmelding til pårørenderådet senest den 9. oktober

 • Ny teamleder på Voksenområdet, Rosenkildevej 101 - opslået 19/9-2018

  Pr. 1. oktober 2018 er Dorte Sørensen ansat som teamleder i Voksenområdet.

  Dorte kommer fra en stilling som teamleder i Socialpsykiatrien i Kalundborg Kommune. Dorte er uddannet pædagog, har en etårig kognitiv grunduddannelse, diplomkursus i psykiatri og har for nylig afsluttet diplomuddannelse i ledelse.

  Dorte vil kunne bidrage med sin ledelseserfaring og teoretiske ledelseskompetence samt med hendes viden inden for det psykiatriske fagområde. Dorte bor ved Gørlev sammen med sin mand. Sammen har de to voksne børn.

  Vi glæder os til samarbejdet og håber at alle vil tage godt imod Dorte. 

  Med venlig hilsen

  Anne Brauner
  Områdeleder

 • Invitation til museumsbesøg og dialogcafé den 24. september 2018

  Kære alle pårørende

  ACV inviterer hermed til museumsbesøg og dialogcafé den 24. september 2018.
  I kan læse mere på vedhæftede invitation:


  Vi håber at se jer. Rigtig god sommer.

  Med venlig hilsen
  ACV - Voksenområdet

 • Fælles ACV-Familiedag den 4. maj 2019 - opslået den 22/6 2018

  Fælles ACV-familiedag - den 4. maj 2019

  Sæt allerede nu X i kalenderen til en hyggelig dag på ACV d. 4. maj 2019.

  Arrangementet bliver i stort omfang en gentagelse af succesen fra sidste fælles familiedag, med aktiviteter rundt om på ACV samt fælles spisning og underholdning.

  Når vi når tættere på vil der komme mere information på hjemmesiden.

   

  Mange hilsner fra

  Autisme Center Vestsjælland

 • Dagsorden, pårørendemøde den 6. juni kl. 19.00 - opslået 28. maj 2018

  Dagsorden pårørendemødet d. 6. juni kl. 19-21, Rosenkildevej 85, det store mødelokale:

  1. Orientering om indhold i ACVs uddannelsesindsats, Fælles Faglig uddannelse, ved Psykolog Tammi Bill Bruhn, kl. 19.00 – ca. 19.30.
  2. Effekt og måling af effekt af Fælles Faglig uddannelse
  3. Forældre, pårørende og værgers mulighed for tilgang i den enkelte borgers "bosted" notater etc.
  4. Kommende cafe´ dialogmøde; forslag om besøg på forsorgshistorisk museum og dialogcafé om etik
  5. Årsrapport omkring magtanvendelser 2017
  6. Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  7. Mulighed for tilkøb af ferie
  8. Familiedag 2018 for hele ACV
  9. Fremmøde og indhold på pårørendemøder
  10. Evt.

  Områdeleder, Anne Brauner anneb@slagelse.dk

 • Pårørendemøde den 6. juni, kl. 19.00 - opslået 6/4-2018

  Næste pårørendemøde afholdes den 6. juni 2018, kl. 19.00 - 21.00. Store Mødelokale, 1. sal. Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

  Punkter til mødet bedes sendt til Pårørenderådet senest 14 dage før mødet.

  Områdeleder, Anne Brauner anneb@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021