Information til pårørende

Her kan I som pårørende læse nærmere om nye tiltag, kommende arrangementer samt få information fra de nedenstående områder på Autisme Center Vestsjælland.  

I har mulighed for at abonnere på ACV’s hjemmesider, således at I fremover automatisk vil modtage en mail, når der kommer nye informationer ud på siden.

Hvis I ønsker at abonnere på denne side eller andre, skal I:

 • Gå ind på den side på hjemmesiden, som I vil abonnere på
 • Gå næsten ned til bunden
 • Her finder I en blå boks, hvor I kan klikke på ”Abonnér på denne side”
 • Herefter skal I indtaste den mailadresse, hvortil I ønsker beskeden tilsendt
Voksenområdet
 • Information vedrørende unge-voksenområdets botilbud Rosenkildevej 101 - opslået 27/9-2019

  Til de pårørende på botilbuddet Rosenkildevej 101

  Information vedrørende unge-voksenområdets botilbud Rosenkildevej 101.

  Daglig leder Tanja Jørgensen stopper d. 1. oktober 2019 som daglig leder på RV 101.
  Tanja har et ønske om at holde en pause fra ledelse og vil i stedet understøtte området med socialfaglige opgaver i et tværfagligt samarbejde med bl.a. områdets socialrådgivere.

  Tanja har i de seneste to år, sammen med medarbejderne og lederkollegaer på Rosenkildevej 101, lagt store kræfter i at skabe og udvikle og det gør, at RV101 nu er rigtig godt på vej og foran med forankring af en række indsatser.

  Pr. 1. november 2019 byder vi Sandie Makenhauer velkommen som daglig leder på Rosenkildevej 101. Hun jobrokerer i et år fra en lignende stilling i Specialcenter Slagelse. Sandie er en erfaren leder med et godt kendskab til voksen handicapområdet i Slagelse Kommune.

  Dorte Sørensen og Sandie Makenhauer vil fremover være daglige ledere på Rosenkildevej 101.

  Vi glæder os til samarbejdet.

  Med venlig hilsen

  Anne Brauner
  Områdeleder

 • Pårørendemøde den 11. oktober 2018 - opslået 27/9-2018

  Pårørendemøde den 11. oktober på Rosenkildevej 85, Store Mødelokale, kl. 19.00 - 21.00

  Dagsorden

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Godkendelse af referaterne 29.11.17., 07.03.18., 06.06.18.
  • Orientering om socialtilsynets og arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  • Årsrapport om magtanvendelser 2017
  • Seneste tilpasninger vedr. organisering af ledelse og fagprofessionel understøttelse af kerneydelserne
  • Status ferietilkøb
  • Status pårørendepolitik
  • Status dialogmøder
  • Status familiedagen d. 4. maj 2019
  • Sorg/kriseberedskab
   Hvad er der af beredskab, hvis der opstår dødsfald i familien, for den efterladte på ACV?
  • Fastansættelse af flyvervikar som en del af årsnormen
  • Kostrefusion til borgeren ved bestilling af mad udefra/cafebesøg etc.
  • Målgruppebeskrivelse ved bolig under § 105
  • Hvilke udfordringer giver persondataloven for borgerne på ACV?
  • Hvordan ses øget aktivitetsniveau for den enkelte borger, efter kørselsressourcerne er væsentlig reduceret?

   

  Tilmelding til pårørenderådet senest den 9. oktober

 • Ny teamleder på Voksenområdet, Rosenkildevej 101 - opslået 19/9-2018

  Pr. 1. oktober 2018 er Dorte Sørensen ansat som teamleder i Voksenområdet.

  Dorte kommer fra en stilling som teamleder i Socialpsykiatrien i Kalundborg Kommune. Dorte er uddannet pædagog, har en etårig kognitiv grunduddannelse, diplomkursus i psykiatri og har for nylig afsluttet diplomuddannelse i ledelse.

  Dorte vil kunne bidrage med sin ledelseserfaring og teoretiske ledelseskompetence samt med hendes viden inden for det psykiatriske fagområde. Dorte bor ved Gørlev sammen med sin mand. Sammen har de to voksne børn.

  Vi glæder os til samarbejdet og håber at alle vil tage godt imod Dorte. 

  Med venlig hilsen

  Anne Brauner
  Områdeleder

 • Invitation til museumsbesøg og dialogcafé den 24. september 2018

  Kære alle pårørende

  ACV inviterer hermed til museumsbesøg og dialogcafé den 24. september 2018.
  I kan læse mere på vedhæftede invitation:


  Vi håber at se jer. Rigtig god sommer.

  Med venlig hilsen
  ACV - Voksenområdet

 • Fælles ACV-Familiedag den 4. maj 2019 - opslået den 22/6 2018

  Fælles ACV-familiedag - den 4. maj 2019

  Sæt allerede nu X i kalenderen til en hyggelig dag på ACV d. 4. maj 2019.

  Arrangementet bliver i stort omfang en gentagelse af succesen fra sidste fælles familiedag, med aktiviteter rundt om på ACV samt fælles spisning og underholdning.

  Når vi når tættere på vil der komme mere information på hjemmesiden.

   

  Mange hilsner fra

  Autisme Center Vestsjælland

 • Dagsorden, pårørendemøde den 6. juni kl. 19.00 - opslået 28. maj 2018

  Dagsorden pårørendemødet d. 6. juni kl. 19-21, Rosenkildevej 85, det store mødelokale:

  1. Orientering om indhold i ACVs uddannelsesindsats, Fælles Faglig uddannelse, ved Psykolog Tammi Bill Bruhn, kl. 19.00 – ca. 19.30.
  2. Effekt og måling af effekt af Fælles Faglig uddannelse
  3. Forældre, pårørende og værgers mulighed for tilgang i den enkelte borgers "bosted" notater etc.
  4. Kommende cafe´ dialogmøde; forslag om besøg på forsorgshistorisk museum og dialogcafé om etik
  5. Årsrapport omkring magtanvendelser 2017
  6. Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  7. Mulighed for tilkøb af ferie
  8. Familiedag 2018 for hele ACV
  9. Fremmøde og indhold på pårørendemøder
  10. Evt.

  Områdeleder, Anne Brauner anneb@slagelse.dk

 • Pårørendemøde den 6. juni, kl. 19.00 - opslået 6/4-2018

  Næste pårørendemøde afholdes den 6. juni 2018, kl. 19.00 - 21.00. Store Mødelokale, 1. sal. Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

  Punkter til mødet bedes sendt til Pårørenderådet senest 14 dage før mødet.

  Områdeleder, Anne Brauner anneb@slagelse.dk

 • Transportbetaling - opslået 1/2-2018

  Informationsbrev samt skema til voksne beboere, værger og pårørende ved Autisme Center Vestsjælland, hvor beboeren har betalt for transport med en fast månedlig betaling.

  Se mere herunder:

 • Ny teamleder på Voksenområdet - opslået 31/1-2018

  Kære alle borgere og pårørende på voksenområdet.

  Jeg vil gerne her orientere jer om, at vi pr. 1. marts 2018 ansat Karina Albrechtsen som ny teamleder på voksenområdet, for Aktivitets - og Samværstilbuddet.

  Karina er en erfaren og veluddannet leder. Karina har været leder i Slagelse Kommune siden 2017 og kommer fra  en lederstilling i Center for Psykosocial Udvikling, CEPUS. Karina er uddannet pædagog, har en tværfaglig neuropædagogisk uddannelse og, ift. ledelse, har Karina gennemført fag på diplomniveau og er i gang med narrativ lederuddannelse på DISPUK.

  Vi ser frem til samarbejdet og håber at I alle vil tage godt imod Karina.

  Områdeleder, Anne Brauner
  anneb@slagelse.dk

 • Pårørendemøde den 7. marts, kl. 19.00 - opslået 31/1-2018

  Næste pårørendemøde afholdes den 7. marts 2018, kl. 19.00 - 21.00.
  Store Mødelokale, 1. sal. Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

  Punkter til mødet bedes sendt til Kirsten Flink, senest mandag den 26. februar 2018.

  Områdeleder, Anne Brauner
  anneb@slagelse.dk

 • Pjece om magtanvendelser - opslået 8/1-2018

  Denne pjece handler om arbejdet med reglerne i serviceloven på
  voksenområdet ift. magtanvendelse overfor personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

 • Vågne natmedarbejdere - opslået 3/1-2018

  Der er med virkning fra 1. januar 2018 vurderet, at to vågne natmedarbejdere, kan tilgodese behovene om natten i bo-teamene i stedet for tre.

  Før flytningen til Rosenkildevej var beboerne vant til sovende natpersonale og der var planlagt med en vågen natpersonale til alle boliger.
  Efter ¾ år har vi nu erfaring for det hensigtsmæssige i, at personalet er vågent om natten, så de kan være omkring de beboere, der har behov og samtidig, at de går runder i alle bo-grupper hele natten igennem. De første nætter er, som forventet, gået fint.

  Teamlederne og jeg følger op løbende.

  Områdeleder, Anne Brauner
  anneb@slagelse.dk

   

 • Invitation til cafémøde den 1/2-2018 - genopslået den 17/1-2018

  I dokumentet nedenfor kan du læse nærmere om cafémødet d. 1 februar 2018 fra kl. 17.00-19.00 på Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

  Tilmelding og spørgsmål/dilemmaer bedes sendt til acv@slagelse.dk, senest den 24. januar 2018. Bemærk tilmeldingsfristen er ændret.

  Områdeleder, Anne Brauner
  anneb@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 17. juni 2019