Pårørenderådet

Med udgangen af 2019 er pårørenderådet sat i bero.

Herunder dagsordner og referater fra Pårørenderådsmøder.

Dagsordner
 • Dagsorden til Pårørendemøde, 11. oktober 2018

  Pårørendemøde den 11. oktober på Rosenkildevej 85 Det store mødelokale, kl. 19.00 – 21.00

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Godkendelse af referaterne 29.11.17., 07.03.18., 06.06.18
  • Orientering om socialtilsynets og arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  • Årsrapport om magtanvendelser 2017
  • Seneste tilpasninger vedr. organisering af ledelse og fagprofessionel understøttelse af kerneydelserne
  • Status ferietilkøb
  • Status pårørendepolitik
  • Status dialogmøder
  • Status familiedagen d. 4. maj 2019
  • Sorg/kriseberedskab
   Hvad er der af beredskab, hvis der opstår dødsfald i familien, for den efterladte på ACV?
  • Fastansættelse af flyvervikar som en del af årsnormen
  • Kostrefusion til borgeren ved bestilling af mad udefra/cafebesøg etc.
  • Målgruppebeskrivelse ved bolig under § 105
  • Hvilke udfordringer giver persondataloven for borgerne på ACV?
  • Hvordan ses øget aktivitetsniveau for den enkelte borger, efter kørselsressourcerne er væsentlig reduceret?

  Tilmelding til pårørenderådet senest 09.10.

   

  Med venlig hilsen

  Anne Brauner, Områdeleder Voksebområdet.

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 6. juni 2018

  Dagsorden pårørendemødet d. 6. juni kl. 19-21, Rosenkildevej 85, det store mødelokale

  Dagsorden:

  • Orientering om indhold i ACVs uddannelsesindsats, Fælles Faglig uddannelse, ved Psykolog Tammi Bill Bruhn, kl. 19.00 – ca. 19.30
  • Effekt og måling af effekt af Fælles Faglig uddannelse
  • Forældre, pårørende og værgers mulighed for tilgang i den enkelte borgers "bosted" notater etc.
  • Kommende cafe´ dialogmøde; forslag om besøg på forsorgshistorisk museum og dialogcafé om etik
  • Årsrapport omkring magtanvendelser 2017
  • Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  • Mulighed for tilkøb af ferie
  • Familiedag 2018 for hele ACV Fremmøde og indhold på pårørendemøder Evt.

  Områdeleder,

  Anne Brauner anneb@slagelse.dk

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 7. marts 2018

  Pårørendemøde, onsdag den 07. Marts 2018, kl. 19-21, Rosenkildevej 85

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Godkendelse af referat fra 29.11.17.

  Punkter:

  • Fremmøde og indhold på pårørendemøder
  • Tid til evt. spørgsmål til ydelseskataloget
  • Forslag om endnu et cafe´dialogmøde og aftale om emne
  • Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet
  • Forældre, pårørende og værgers mulighed for tilgang i den enkelte borgers "bosted" notater etc.
  • Evt.

  Tilmelding seneste 05.03.18 til medlemmer af pårørenderådet.

  Med venlig hilsen

  Kirsten

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 29. november 2017

  Pårørendemøde, onsdag den 29. november 2017, kl. 19-21, Rosenkildevej 85

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Referat fra 11. september
  • Information fra ledelsen:
   • Underskud og hvordan ACV håndterer det frem til 2018
   • Overordnet orientering omkring servicetilpasninger i 2018 Status på uddannelse af medarbejdere
   • Orientering fra ACV om cafémødearrangement, hvor emnet er magtanvendelser, lovgivning og den bagvedliggende etik
  • Punkter fra Annie:
   • Rosenkildevej 101, §108beboere, hvorfor en lejekontrakt, husleje, egenbetaling?
   • Hvad dækker §108 over, hvad indeholder betalingen i henhold til den enkelte beboer af ydelser? Status for ansættelse af pædagogiske medarbejdere?
   • Handleplaner, hvornår udarbejdes disse, hvor tit revideres de?
  • Punkter fra Poul Erik og Kirsten:
   • Familiedagen på ACV 16. september
   • AST er et tilbud, hvordan kan beboerne bruge deres selvbestemmelsesret til at planlægge fridage og ferie fra tilbuddet, være i boteamet?
   • Pårørende/værgers mulighed for tilgang i den enkeltes "bosted"notater, etc.

  Tilmelding til mødet hos medlemmerne senest 27.11.

  Venlig hilsen

  Kirsten

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 11. september 2017

  Dagsorden til Pårørendemøde, den 11. september 2017, Rosenkildevej 85 kl. 19-21


  Eneste punkt:
  Information, opfølgning og drøftelse af Tilsynsrapporten 2017

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 1. juni 2017

  Pårørendemøde Torsdag den 1. juni 2017, kl. 19 – 21, Rosenkildevej 85

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Spørgsmål til referatet fra 15. marts.
  • Godkendelse af referat fra 15. marts.
  • Orientering fra ledelsen:
   • Tilsynsrapporten 2017 - orientering og vores håndtering og tanker om hvordan den skal optimere vores tilbud.
   • Opfølgning på befordring.
   • Orientering om fagligt fællesskab.
  • Information fra Pårørenderådet efter områdeopdelingen og mødet med ledelsen v. Poul Erik og Kirsten.
  • Hvordan beregnes normering til det reelle behov hos borgere med stor støtte v. Annie.
  • Hvordan kan det sikres, der bliver lavet gode fritidsaktiviteter i hverdagen for borgere på ACV v. Annie.
  • På hvilken måde informeres nye vikarer om borgernes unikke forhold v. Ulf.
  • Evt.

   

  Med venlig hilsen

  Kirsten

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 24. november 2016

  Pårørendemøde 24. november 2016, kl. 18 – 21, Rosenkildevej 85

  Med deltagelse af ledelsen.

  Af hensyn til bestilling af mad, er tilmelding nødvendig til pårørenderådet senest den 21. november.

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Opfølgende spørgsmål til samt godkendelse af referat fra 7. september. Prioritering af dagsorden
  • Information fra ledelsen, herunder
   - Besøg af arbejdstilsynet
   - Tilsynsrapporten
   - Formaliserede retningslinjer for håndtering af udadrettet adfærd borgere imellem
   - Betaling til frivillig kørselsordning, hvad er sket i sagen?
   - Dagtilbuddet, hvilke tiltag og forbedringer er sket i det daglige tilbud efter afholdelse af teamets temadag?
  • Øvrige punkter
   - ACV´s erstatningspligt når beboeres ejendele forsvinder, v. Lisbeth
   - Hvilke procedurer/retningslinjer har ACV ved overlevering af beboer fra et team til et andet, v. Poul Erik.
   - Procedure for vågen nattevagt, synlig tilstedeværelse i teamet v. Kirsten.
   - Findes der hjertestarter på ACV, v. Poul Erik
   - Er der behov og interesse for at etablere søskendenetværk? Hvis ja, søges der pårørende til at etablere netværket.
   - Drøftelse af etiske spørgsmål, skal det være fast punkt?
   - Besøg på forsorgsmuseet, er der interesse for dette? Hvis ja, hvem vil være tovholdere for at arrangere dette?
   - Evt.

  På pårørenderådets vegne Mvh. Kirsten

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 7. september 2016

  Pårørendemøde 7. september 2016, kl. 18 – 21, Rosenkildevej 85

  Med deltagelse af ledelsen.

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Kommentarer til referat fra 4. maj 2016
  • Information fra ledelsen, herunder økonomi, kørsel, kosttilberedning, tilsynsrapport
  • Orientering vedrørende kostpolitik ved Merete og Bente
  • Afholdelse af ferie for beboere med bosted, samt forventet forældre tager beboere med hjem i deres ferie. Er der retningslinjer for dette? Ved Pia og Kirsten
  • Information om ændring af den årlige orienteringsaften
  • Evt.

  Af hensyn til bestilling af mad, bedes I tilmelde jer senest den 5. september 2016 til pårørenderådet.

  På gensyn Pårørenderådet Pia, Poul-Erik, Lisbeth, Ulf og Kirsten

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 4. maj 2016

  Pårørendemøde 7. september 2016, kl. 18 – 21, Rosenkildevej 85

  Med deltagelse af ledelsen.

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Kommentarer til referat fra 4. maj 2016
  • Information fra ledelsen, herunder økonomi, kørsel, kosttilberedning, tilsynsrapport
  • Orientering vedrørende kostpolitik ved Merete og Bente
  • Afholdelse af ferie for beboere med bosted, samt forventet forældre tager beboere med hjem i deres ferie. Er der retningslinjer for dette? Ved Pia og Kirsten
  • Information om ændring af den årlige orienteringsaften
  • Evt.

  Af hensyn til bestilling af mad, bedes I tilmelde jer senest den 5. september 2016 til pårørenderådet.

  På gensyn Pårørenderådet Pia, Poul-Erik, Lisbeth, Ulf og Kirsten

 • Dagsorden til Pårørendemøde, 2. februar 2016

  Pårørendemøde 2. februar 2016, kl. 19 – 21, Rosenkildevej 85

  Med deltagelse af ledelsen.

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Kommentarer til referat fra 2. november 2015
  • Information fra ledelsen ved Trine Stokholm
  • Brugerundersøgelsen, hvad er sket siden sidst ved Eskild Urhøj
  • Drøftelse og spørgsmål til udskydelse af samværs- og aktivitetstilbuddet og den fremadrettede proces ved Merete Jensen og Kim Bing
  • Sundhedspolitik, oplæg ved pårørende Bente Barfod
  • Betalingsaftaler
  • Evt.

  Tilmelding kan ske til medlemmerne af pårørenderådet senest 28. januar 2016.

  Venlig hilsen Pårørenderådet Pia, Poul-Erik, Lisbeth, Ulf og Kirsten

 • Dagsorden til Pårørenderåd, 2. november 2015

  Indkaldelse til Pårørenderådsmøde 2. november 2015 Kl. 19.00 - 20.30 Rosenkildevej 85, administrationen.

  Vicecenterleder Merete Jensen og Centerleder Sys Petersen deltager.

  Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Godkendelse af referat fra den 10. august 2015
  • Kostvejleder Lene Kring og sundhedsambassadør Rico Jørgensen
  • Svar og orientering fra centerledelsen til pårørende
  • Hvilke konsekvenser får de vedtagne budgetbesparelser for ACV?
  • Evt.

  Vi håber at se jer til mødet.

  Tilmeldingsfrist inden den 28. oktober til medlemmerne af pårørenderådet.

   

  På rådets vegne Kirsten Flink.

Referater
 • Referat af Pårørendemøde, 6. juni 2018

  Pårørendemødereferat, onsdag den 6. juni 2018, kl. 19-21, Rosenkildevej 85

   

  Valg af ordstyrer og referent: Bendt Bodekær er valgt som ordstyrer, Kim Bing som referent.

  Godkendelse af referat fra 7. marts – punktet er udsat til næste pårørendemøde.

  ”Fælles faglig uddannelse” v\ psykolog Tammie Bruhn

  Tammie har givet en redegørelse for uddannelsens indhold og ambitioner, herunder de grundlæggende forskelle i afgrænsningen mellem de nuværende og de kommende diagnosespecifikationer for autismespektrumforstyrrelse.

  Fremmødte kunne stille uddybende spørgsmål undervejs.
  Visse pårørende udtrykte undren over, at ”pårørendesamarbejde” som emne ikke indgår i uddannelsespensum, idet et godt pårørendesamarbejde anses for at være af stor betydning for en samlet helhedsindsats for den enkelte borger. ACV er enig i dette synspunkt, men har med uddannelsestiltaget valgt at have fokus på styrkelse af fagligheden der vedrører direkte pædagogiske indsatser for borgerne.

  Under dialogen stilledes der konkret forslag om, at punktet ”pårørendesamarbejde” kunne blive en fast bestanddel af ACV’s introkursus, som alle nyansatte medarbejdere deltager i. Kongstanken var, at pårørende til borgere på ACV’s inddroges som ”undervisere”/oplægsholdere. 

  Effekt og måling af effekt af Fælles faglig uddannelse:

  Det afspejles i både praksis, i handleplaner og i pædagogiske dialoger at der er en stor optagethed af ”at møde borgeren på borgerens banehalvdel”. Det er sigtet, at uddannelsen udmønter sig i en endog større undren og nysgerrighed på borgernes tilskyndelser, adfærd og kommunikeren, og at optagetheden af borgerperspektivet skal ses afspejlet i de konkrete pædagogiske indsatser – i samværet med den enkelte borger.
  I tillæg hertil ses der et stort fald i antallet af magtanvendelser

  Forældre, pårørende og værgers mulighed for tilgang i den enkelte borgers Bosted-notater etc.

  Kirsten Flink retter en kraftig appel til, at der åbnes adgang for værger til borgernes dagbogsnotater i Bosted. Som eksempel på, hvorfor dette bør være naturligt, er argumentet om, at alle aktører om borgerne – også de pårørende – får adgang til vigtig viden om alle forhold der knytter sig borgeren, således at parterne får bedst muligt grundlag for at støtte borgerne.

  Kirsten plæderer for, at det vil kunne skærpe personalets fokus på fagligheden og indholdet i dét, der skrives, hvis pårørende kunne delagtiggøres i dagbogsnotater og lignende. Kirsten fremhæver ligeledes, at dette ville ligge i tråd med individets ret til adgang egne notater fra journaler, lægebesøg etc. Blot skulle pårørende kunne få stedfortrædende adgang, for borgere som ikke selv har kognitivt funktionsniveau til at kunne indoptage sådanne data, informationer og beskrivelser.

  Anne Brauner fortæller, at der er stor forståelse for, at nogle værger har dette ønske, og at netop dette spørgsmål er bragt til behandling i Center for Handicap og psykiatri, hvor det søges afdækket om det vil være realisérbart. Det er dog ikke nært forestående.

  Kommende cafédialogmøde, forslag om besøg på forsorgshistorisk museum og dialogcafé om etik

  Anne Brauner foreslår d. 24. september som en mulig dato for at kombinere cafédialogmøde om etik med et besøg på det forsorgshistoriske museum. Datoen vedtoges.

  Kirsten opfordrer til, at der kommer noget ”blikfang” på hjemmesiden og en fængende beskrivelse af arrangementet for at tiltrække flest muligt interesserede

  Årsrapport om magtanvendelser 2017

  Punktet nåedes ikke.

  Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets seneste besøg på voksenområdet

  Punktet nåedes ikke.

  Mulighed for tilkøb af ferie

  I skrivende stund er det til behandling, hvorvidt borgere på ACV skal kunne tilbydes at kunne tilkøbe sig ferie, udover den i taksten fastsatte ferieydelse. Fra ACV’s side har man indstillet til, at man skal kunne tilkøbe sig 2 ekstra overnatninger i tillæg til de 5 feriedage, der er indeholdt i grundydelsen.
  SL, Foa og Socialfagligt team fra Center for handicap psykiatri har været involveret i udarbejdelsen af forslaget til, hvordan modellen for en sådan tilkøbsydelse kunne se ud.

  Familiedagen 2018 for hele ACV

  Efter flere drøftelser er der enighed om, at d. 15. september vil være en oplagt dato for dette års Familiedag. På baggrund af tilbagemeldinger fra pårørende er der ønske om, at tilrettelæggelsen og aktiviteterne gerne må ligne sidste års familiedag, da dette var en succes.
  Annie foreslår, at vi sender en appetitvækker ud, så snart det er endeligt bekræftet, at Familiedagen kan afholdes denne dag.
  (Efter mødet er det blevet klart, at en dato i maj måned 2019 vil være bedre, idet der allerede er arrangeret en række arrangementer rundt om på ACV i september måned. Pårørenderådet arbejder på afklaring af dato).

  Fremmøde og indhold på pårørendemøder

  Punktet nåedes ikke, men der nåedes dog en hurtig undringsudveksling over det svigtende fremmøde til pårørendemøderne. Der pegedes på en række forskellige, mulige forklaringer fx lang transporttid eller hverdagsliv med arbejde, som også kan sætte en naturlig grænse for deltagelse i pårørendemøder.
  Der blev i denne forbindelse italesat en øget opmærksomhed på i højere grad at favne det positive, der sker på ACV, på møderne.
  Konkret blev der stillet forslag om, at man med mulig fordel kunne slå næste cafédialogmøde sammen med pårørendemøde.

  Dato for næste pårørendemøde: Dato for næstkommende pårørendemøde er fastlagt til d. 11. oktober. Forslag til dagsordenspunkter skal være Kirsten Flink i hænde senest 20. september

  Evt:

  Intet.

 • Referat af Pårørendemøde, 7. marts 2018

  Pårørendemødereferat d. 7 marts 2018

  Valg af ordstyrer og referent: Janet Høgstedt er valgt som ordstyrer, Kim Bing som referent.

  Godkendelse af referat fra d. 29. november 2017: Punkt ej gennemgået.

  Punkter:

  Fremmøde og indhold på pårørendemøder

  Vi gik direkte til punktet nedenfor, og nåede efterfølgende ikke gennemgang af dette punkt.

  Tid til evt. spørgsmål til ydelseskataloget – gennemgang v\ Vibeke Kjærside

  Vibeke indleder punktet med en kort beretning om arbejdet med ydelseskataloget, som skal understøtte ensartet udmøntning af støtteniveauet borgere, på tværs af Slagelse Kommunes botilbud, afhængig af takstindplacering.
  Ydelseskataloget skriver sig bl.a. ind i et fokus på det enkelte menneskes livsmestring og på at støtte borgerne pædagogisk til i videst muligt omfang at kunne forfølge egne mål, ønsker og ambitioner for tilværelsen.
  Overordnet rummer ydelseskataloget to hovedfokusområder: den specialpædagogiske indsats og den sundhedsfaglige indsats.
  For at give et konkret billede af udmøntningen af ydelse på individ-niveau gennemgik Vibeke de grundlæggende ydelser for en fiktiv borger med takst 4-støtte (dét, der tidligere hed ”stort støtteniveau”).
  Vedr. transport hjem til pårørende rejser der sig en del spørgsmål, eksempelvis:

  • "Kan der være en fleksibilitet i tilrettelæggelsen?”
  • ”Kan man eksempelvis have en model, hvor ACV kører i vinterhalvåret og pårørende kører i sommerhalvåret?”
  • ”I hvor god tid skal man planlægge hjemmebesøg, og dermed fastlægge, hvornår ACV skal yde transport?”

  ACV ønsker at kunne planlægge med kørsel i god tid netop for at kunne bruge medarbejderkræfterne bedst muligt i det pædagogiske arbejde med borgerne. Derfor appelleres der til, at der i videst muligt omfang planlægges med hjemmebesøg minimum 4 uger inden, hjemmebesøg - og dermed kørsel - skal finde sted.

  Der spørges ind til, hvorvidt der er gjort tanker om, om der bør søges ledsagerordning til borgerne jf. servicelovens §97.
  Blandt visse pårørende udtryktes det, at det savnes, at man fra ACV’s side havde mødt de pårørende med en guidning i forhold til hvordan og i hvilket omfang, der vil kunne søges alternative transportformer, ledsagerordninger o.l.
  Anne Brauner forklarer, at dette oprindeligt var tiltænkt, men på baggrund af at der er store forskelle i kommunernes serviceniveau, har det ikke været muligt at udarbejde en fælles, enslydende guide til værger og pårørende.

  Poul Erik påpeger, at det i ydelseskataloget tydeligt skal fremgå, at borgere der bor i en §105- boligform er omfattet af socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte jf. §108 i serviceloven. Dette fremgår ikke tydeligt nok ud fra den nuværende ordlyd i ydelseskataloget.

  Ydelseskataloget tilsiger, at borgere, uafhængig af takstindplacering, tilbydes 4-5 dages ferie årligt. PT. behandles et forslag om, at borgere skal have mulighed for at kunne tilkøbe sig ferie herudover med ledsagelse af kendt personale fra ACV. Forslaget – og udmøntningen af ordningen – er dog endnu i behandling, så der kan ikke gives yderligere indblik heri.

  Der efterspørges viden om, hvorvidt – og hvordan – borgere vil kunne tilkøbe sig ferie med eksterne ledsagere. Anne Brauner fortæller, at der findes feriebureauer, som tilbyder ferieløsninger til mennesker med funktionsnedsættelser. Anne har dog ikke indgående kendskab til, hvorvidt sådanne feriebureauer kan tilbyde en ferieløsning med ledsagelse og tilpasset, målrettet støtte til ACV’s målgruppe af borgere. De pårørende opfordres til at undersøge dette nærmere, hvis det vurderes at være aktuelt for deres pårørende.

  Der spørges ind til, om Slagelse Kommunes Handicapråd har været inddraget i udarbejdelsen af ydelseskataloget. Det er ikke tilfældet – dog har handicaprådet været inddraget i ydelseskatalogerne for andre af virksomhederne under Center for Handicap og socialpsykiatri.

  Forslag om endnu et café-dialogmøde og aftale om emne

  Anne Brauner fortæller om ønsket om at arrangere et nyt cafe-møde, denne gang med ”Etik” som overskriften. Det foreslås, at der kunne indgå et besøg på forsorgsmuseet som et indslag på cafémødet.

  Orientering om Socialtilsynets og Arbejdstilsynets senest e besøg på voksenområdet.

  Punktet nåedes ikke.

  Forældres, pårørendes og værgers mulighed for tilgang til den enkelte borgers dagbogsnotater i Bosted

  Punktet nåedes ikke.

  Evt.

 • Referat af Pårørendemøde, 29. november 2017

  Pårørendemøde, onsdag den 29. november 2017, kl. 19-21, Rosenkildevej 85

  Dagsorden

  Valg af ordstyrer og referent Kirsten Flink er valgt som ordstyrer, Kim Bing som referent.

  Godkendelse af referat fra 11. september.

  Information fra ledelsen

  Underskud og hvordan ACV håndterer det frem til 2018.

  Som led i håndteringen af den økonomiske situation har ACV indført ansættelsesstop af fastansatte medarbejdere for indeværende år. Desuden er er der sket en intensivering af samarbejde, ”nabohjælp” på tværs af teams.
  Ydermere er midler, der har været afsat til personalekurser og ikke-borgerrelaterede forhold, blevet inddraget. Dog er ACV’s uddannelsestiltag, ”Faglige fællesskaber”, og etik-uddannelsen ikke omfattet af besparelsen.

  Som kommunal virksomhed er ACV underlagt bestemte retningslinjer for håndteringen af et økonomisk underskud. I den forbindelse er der udarbejdet en handleplan for, hvordan underskuddet afvikles.

  Overordnet orientering omkring servicetilpasninger i 2018

  Med baggrund i, at det hidtidige serviceniveau på ACV, har været langt mere omfangsrigt end på sammenlignelige bosteder – og med baggrund i, at ACV ønsker et styrket fokus på dets kerneydelse, er der blevet udarbejdet et ydelseskatalog med beskrivelser af den service, man som borger på centeret stilles til rådighed med virkning fra d. 1. marts 2018.
  Der vil blive differentieret i den service den enkelte borger ydes, afhængig vedkommendes takstindplacering/støttebehov. Der er således blevet defineret servicebeskrivelser på ydelser så som befordring, pædagogisk ledsagelse, gaver og ferie m.m.

  Der var blandt fremmødte pårørende kommentarer, afklarende spørgsmål i forhold til ydelsernes indhold og kvalitetsstandarder.

  Grundlæggende ønsker ACV, at centerets midler anvendes i de forhold, der tjener pædagogiske formål. Som en naturlig følge deraf, vil der fremover være begrænset brug af midler til ydelser, som ikke tjener et direkte pædagogisk formål og den enkelte borgers udviklingspotentiale.

  Orientering fra ACV om cafémødearrangement, hvor emnet er magtanvendelser, lovgivning og den bagvedliggende etik.

  Ledelsen orienterede om en snarlig invitation til café-møde, der har til formål at belyse juraen, etikken og dilemmaerne, der knytter sig til situationer, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager anvendes fysisk magt. Cafémødet finder sted d. 1. februar 2018, kl. 17-19 i det store mødelokale på Rosenkildevej 85.
  Arrangementet vil blive slået op på ACV’s hjemmeside, under pårørende-fanen, og alle interesserede pårørende vil kunne tilmelde sig på acv@slagelse.dk t.o.m. d. 8. januar.

  Dagsordenspunkter

  Status på uddannelse af medarbejdere

  Punktet anses som gennemgået, da der er redegjort for, at uddannelsestiltaget ikke er berørt af de indførte besparelser.

  Rosenkildevej 101, §108beboere, hvorfor en lejekontrakt, husleje, egenbetaling? Hvad dækker §108 over, hvad indeholder betalingen i henhold til den enkelte beboer af ydelser?

  Annie Utke efterspørger en større grad af indsigt i, hvilke bevæggrunde der har været for, at borgerne på Rosenkildevej 101 er flyttet til §105. Annie oplever, at pårørende og værger ikke er blevet tilstrækkeligt informeret forlods om de implikationer, der knytter sig til at have bopæl i §105-bebyggelse.
  Der savnes klarhed over og begrundelser for udgifts- og ansvarsbetingelserne for borgere, der bor på §105, da der opleves en stor diskrepans mellem disse for borgere der bor på hhv. §105 og §108. Poul Erik Præstbro opfordrer til, at spørgsmålet søges uvildigt behandlet i DUKH.

  Status for ansættelse af pædagogiske medarbejdere?

  Punktet anses for gennemgået, da der på tidligere dagsordenpunkt er redegjort for ansættelsesstop for indeværende år. Punktet gav dog anledning til et spørgsmål om, hvordan ACV håndterer eventuelle opsigelser fra medarbejdere, mens ansættelsesstoppet pågår i 2017. I sådanne tilfælde vil ACV søge udnytte at medarbejderressourcerne bedst muligt - eksempelvis via omfordeling af overskydende arbejdskraft i et område til et andet.

  Handleplaner, hvornår udarbejdes disse, hvor tit revideres de?

  Det påhviler den enkelte borgers sagsbehandler at indkalde til statusmøde, hvor den pågældende borgers handleplan tilpasses, så den følger borgerens udvikling. De pædagogiske indsatsplaner revideres 1-2 gange årligt.

  Familiedagen på ACV 16. september.

  Pårørenderådet har fået henvendelser fra pårørende og medarbejdere, som har udtrykt stor tilfredshed med familiedagen. Tilbagemeldingerne lyder på, at arrangementet var godt planlagt, og at det var en glæde at opleve livet og aktiviteterne på området.

  Der spørges ind til, hvorvidt familiedagen vil kunne blive en tilbagevendende, årlig begivenhed? Familiedagen har givet anledning til ønsket om, at der bliver lagt en større indsats i at gøre brug af den brede aktivitetsvifte, som centeret råder over. Punktet mundede desuden ud i, at der blandt flere af de fremmødte pårørende fremsattes ønske om, at teamene i fremtiden planlagde flere faste fritidsaktiviteter for borgerne, fx i form af en fast, månedlig tur-dag, diskoteks-aftener i festsalen for flere borgere på tværs af teams o.l.

  AST er et tilbud, hvordan kan beboerne bruge deres selvbestemmelsesret til at planlægge fridage og ferie fra tilbuddet, være i boteamet?

  Aktivitets- og samværstilbuddet er, som navnet indikerer, netop et tilbud. I det omfang den enkelte borger ønsker det, står det frit for vedkommende at holde ferie fra AST, som ligger uden for de i forvejen definerede ferier og lukkedage. Det bemærkes, at der ved sådanne selvvalgte ferieperioder ikke vil blive foranstaltet særlige, kompenserende aktivitets-tilbud fra botilbuddets side.

  Pårørende/værgers mulighed for tilgang i den enkeltes "bosted- notater”, etc.

  Punktet nåedes ikke.

  'Evt:

  Annie Utke udtrykker ønske om en større detaljegrad i beskrivelserne af de individuelle teams dagligdag på hjemmesiden.

  Informationer vedr. kommende pårørendemøder, herunder dagsordener, vil fortsat være tilgængelige på ACV’s hjemmeside. Der er mulighed for, at man som pårørende kan abonnere på hjemmesiden, således at man får en notifikation, så snart der lægges nyt på hjemmesiden under fanen pårørende. ACV vil sørge for at orientere pårørende på voksenområdet om denne mulighed for at abonnere

  Næste pårørendemøde finder sted tirsdag d. 27. februar.

 • Referat af Pårørendemøde, 11. september 2017

  Referat fra Pårørendemøde d. 11. september 2017

  Pårørendemødet var denne gang præget af afbud. Referat blev ikke skrevet på selve mødet, men på opfordring, har ACV udarbejdet et kort stemningsreferat omhandlende mødets indhold.

  Dagsordenen for mødet var drøftelse af Socialtilsynets Tilsynsrapport.

  Efter tilsynsbesøg i januar 2017 blev ACV i april måned varslet 9 påbud, som ACV udarbejdede en redegørelse omkring. Ud fra dette valgte tilsynet at fastholde 3 påbud, omhandlende etisk tilgang og brugen af magt i det pædagogiske arbejde, samt en styrkelse af Aktivitets- og Samværstilbuddet.

  Tilsynet har siden fulgt op med besøg d. 3. og 19. juli 2017, hvorefter tilsynets samlet vurderede at ACV har imødekommet socialtilsynost udstedte påbud, hvorfor de blev ophævet ultimo juli 2017.

  Dialogen på pårørendemødet var primært omkring de etiske dilemmaer og problematikker som pårørende har oplevet bl.a. på baggrund af den pædagogiske praksis ifm. tilsynsbesøg og påbud.

  Der var pårørende, der fortalte om deres undren over tilsynets krav og pårørende, der fortalte om deres dialog med tilsynet.

  Der var tilfredshed fra både pårørende og ACV ift. at påbuddene nu er ophævet og samtidig en bevidsthed omkring, at den faglige udviklingsproces som er i gang på ACV, med bl.a. målrettet autismefaglig uddannelse, en endnu højere grad af fokus på den pædagogiske indsats for hver enkelt borger samt nedbringelse af sygefravær er vigtige emner.

  Næste pårørendemøde er d. 29. november kl. 19 – 21, på Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse. Punkter til dagsordenen kan gives til Kirsten Flink senest d. 3. november, tlf. 23 27 19 91 eller på mail flink.kirsten@gmail.com.

 • Referat af Pårørendemøde, 1. juni 2017

  Pårørendemødereferat den 1. Juni 2017Godkendelse af referat fra den 15. Marts 2017: Referat godkendt

  • Samværstilbud: hvem tager beslutning om hvem der skal være hvor i forbindelse med renovering af dagstilbuddet og bliver pårørende involveret i beslutningen samt hvad der skal ske i dagstilbuddet fremadrettet !
  • Der opfodres til , at pårørende informeres i samværstilbuddet
  • Der bliver motion rum i den ene ende af dagstilbuddet.
  • Der kan søges en fond til træningsudstyr- spørg Kirsten

  Orientering fra ledelsen:

  •  Tilsynsrapporten 2017 er i høringsfasen. Og følgende punkter er i høringsfasen
  • Faglighed
  • Borgensret
  • Der bliver muligt skærpet tilsyn pr. 1. Juni 2017, men intet hørt endnu.
  • Ingen afgørelse på akter endnu.
  • Ansatte på efteruddannelse i 7 uger
  • Fast rotationsvikar bruges i botilbuddet, på grund af personalemanglende i efteruddannelsesperiode af ansatte.
  • Områder bliver særskilt opdelt i –voksen, børnene, skole, dagstilbud områder
  • Nyt projekt /ACV har tilbudt sig som Case i samråd med arbejdstilsynet.
  • Ledelsen har besvaret tilsynsrapporten og skærpet tilsyn er til vurdering, som var fastsat til den 1. Juni 2017
  • Hvis der som pårørende har klage, så opfodres der til at gå til den nærmeste teamleder.

  Befordring:

  • Ingen udmelding om taks endnu og der bliver ingen tilbage medvirkning kraft.

  Orientering om fagligt fællesskab:

  • Personalet er under uddannelse indtil foråret 2019/Efteruddannelse af personale med kompetence løft
  • Fremadrettet skal Pårørenderåd kun handle om voksen området
  • Anden struktur fremover.

  EVT:

  • Efterlyses Cykelsti samt fortov fra det nye byggeri, så beboerne kan færdes sikkert frem og tilbage.
  • Botilbudsfordeling af bruger som sammenblandes med § 108 og med § 105 (Storstøtte sammen med mellemstøtte)
  • Hvem beregner normering og er taksterne forældet !
  • Efterlyses stimolering i fritiden af borgeren
  • Ferie/koloni –Der skal tilbydes ferie 5 dage om året
  • § 105 tilbud- Der kan borgeren selv vælge om de vil være hjemme fra dagstilbuddet, da de også har bevilliget § 85 (pædagogisk støtte)

  Tilsyn bliver næste emme ved næste Pårørendemøde, som er fastsat til den 11. September 2017

 • Referat af Pårørendemøde, 15. marts 2017

  Pårørendemødereferat d. 15. marts 2017

  Valg af ordstyrer og referent. Kirsten Flink er valgt til ordstyrer. Kim Bing er valgt til referent.

  Ny Voksenområdeleder:

  Indledningsvis præsenterede Anne Brauner sig for pårørenderådet. Anne har kort fortalt om sit hidtidige virke, ledelseserfaring og om hendes ambitioner og ønsker for udviklingen af voksenområdet; styrkelse af borgernes selvbestemmelse og fagligheden, herunder etiske fagbegreber.

  Godkendelse af referat fra 24. november:

  Referatet er godkendt.

  Punkter til dagsorden:

  Opfølgningspunkter til referatet fra d. 24. november

  Servicebeskrivelsen for kørsel er i fortsat støbeskeen, og der er således ingen ændringer siden sidste pårørendemøde. Af samme årsag bliver der fortsat ikke opkrævet betaling for kørsel før servicebeskrivelsen foreligger.

  Udkastet til retningslinjer for håndtering af fysisk tilskadekomst præsenteredes for de fremmødte pårørende til gennemlæsning med ønsket om feedback i forhold til ordlyd og indhold. Der spurgtes ind til, hvordan alle medarbejdere skal præsenteres for og blive fortrolige med retningslinjerne.

  Når vigtige retningslinjer eller betydningsfuld information skal præsenteres for alle medarbejdere på tværs af teams og områder, vælger man fra ledelsen side typisk at formidle via et fælles, internt vidensorgan, fx det ugentlige medarbejdernyhedsbrev og/eller via fællesmail til samtlige medarbejdere. Desuden vil teamlederne uddybe sådanne punkter på teammøder, således at der sikres god forståelse og formidling.

  Grundet tekniske vanskeligheder har det desværre ikke kunnet lade sig gøre at udsende månedlige nyhedsbreve fra Aktivitets- og samværstilbuddet via mail. Aktivitets- og samværstilbuddet håber på at kunne udsende månedsbrev i papirform med start i april.

  Oprettelsen af søskendenetværk er løbet ud i sandet, og der vil blive brug for nye kræfter, hvis oprettelsen skal realiseres.

  Nyt fra ledelsen

  Som informeret om på sidste pårørendemøde søsætter ACV et kompetenceudviklingsforløb ved navn ”Autisme-akademiet”.

  Således skal fastansat personale med start fra 1. maj gennemgå enten efteruddannelse i et pædagogisk diplom-modul (fremover benævnt ”PD-modul”) eller et fagspecifikt kursus under den fælles overskrift ”social-kognitive udviklingsforstyrrelser”.
  Pædagoger og lærere vil skulle gennemgå PD-modulet. Pædagogmedhjælpere tilbydes enten samme PDmodul eller et fagspecifikt kursus, afhængig af en individuel vurdering foretaget af uddannelsesstedet, University College Sjælland. PD-modulet og det fagspecifikke kursus vil stort set være identiske. En nævneværdig forskel er dog, at PD-modulet afsluttes med eksamen. Hovedemnerne for både PD-modulet og det fagspecifikke kursu vil bl.a. være nyeste viden om og forskning i autisme, lovgivning, etik i en overordnet humanvidenskabelig ramme og etik i pædagogisk praksis.

  Autisme Center Vestsjælland er først og fremmest et hjem for borgerne og en skole for eleverne. Derfor vil man opleve, at der ikke opsættes skilte eller flag med ACV-logo ved de nyopførte boliger på Rosenkildevej 101. Det overvejes også at bortfjerne skilte/flag på andre af ACV’s områder. Det vil være naturligt at borgernes og elevernes medbestemmelse bliver afgørende – nogle borgere er glade for tilstedeværelsen for logoet, andre ikke.

  Som det fremgår af socialtilsynets rapport, er de fysiske rammer i de nuværende aktivitets- og samværstilbudsbygninger nedslidte og uegnede til brug i det omfang de for nuværende benyttes i. Det er derfor glædeligt, at ACV nu er blevet tilbudt nye faciliteter; parterren på Rosenkildevej 83, som der vil blive oprettet aktivitets- og samværstilbud i. Når dette sker, vil der blive foretaget en renovering af Rosenkildevej 77, som hidtil har huset det tidligere Dagtilbud 2.

  Ledelsen har grundet opprioritering af andre arbejdsopgaver valgt at udskyde Familiedagen til efteråret.

  Tilsynsrapporten 2016 fra Socialtilsyn øst

  Kirsten Flink fortæller om henvendelse fra Socialtilsynet, som har bedt pårørenderådet om at indhente besvarelser fra den øvrige pårørendegruppe. Kirsten fortæller desuden om den rolle, som pårørenderådet har haft i forhold til indhentning af pårørendeperspektiv på emner som samarbejde, §104 med boteam o.l. Det efterlyses fra pårørenderådet, at ledelsen i større omfang informerer om, hvilke områder der arbejdes aktivt med at skabe udvikling inden for.

  I tråd med Socialtilsynets anbefalinger har voksenområdet udarbejdet indsatsplaner for borgernes uhindrede adgang til egne ejendele. Således vil døre til borgernes skabe og skuffer og teamenes køkkener som udgangspunkt være ulåste. Tiltaget skal ses som en styrkelse af borgernes selvbestemmelse og råderet.
  Tidligere har man vurderet at en sådan uhindret adgang ville kunne stresse eller forvirre en lang række borgere, særligt borgere der modtager stor støtte. På baggrund af omsorgsdragelse og hensynet til disse borgeres sårbarhed har deres ejendele – i individuelt tilpasset omfang - været aflåst.

  ACV’s rådgivning er blevet udvidet med flere fagfolk, og Rådgivningen vil fremover komme til at spille en central rolle i understøttelsen af det pædagogiske arbejde.
  Senere i år opstarter ACV’s tale-høre-konsulenter et sprogscreeningforløb for ACV’s borgere. Sprogscreeningen har til formål at give et fagligt nuanceret billede af den enkelte borgers sproglige forudsætninger, dvs. afdække såvel borgerens sproglige forståelse som den sproglige udtryksfærdighed. Det er ACV’s målsætning, at sprogscreeningerne vil give et styrket udgangspunkt for kvalificeret at kunne tilbyde borgene de bedst mulige kommunikative rammer og hjælpemidler og derigennem styrket mulighed for at kunne have indflydelse på egen tilværelse.

  Med virkning fra medio 2017 vil de pædagogiske medarbejdere modtage fast faglig supervision og sparring. Fagfolk fra rådgivningsteamet vil have deltagelse i teammøder, ud fra en ambition at styrke den fællesfaglige indsats for vores borgere.

  Sikkerhed og tryghed for beboere på fællesarealer inden- og udendørs V/Pia Mørch

  Punktet bortfalder, da Pia Mørch ikke deltager i nærværende møde grundet sygdom.

  Eventuelt

  Kirsten Flink informerer om, at der oprettes område-opdelte pårørenderåd, og at der på næste pårørenderådsmøde vil blive udarbejdes en mere klart definition af voksenområdet-pårørenderådets egenart og virke. Pårørende til borgere på voksenområdet opfordres til at deltage i dette pårørenderådsmøde, dels for at kunne bidrage til processen, dels for at kunne indgive et eventuelt ønske om at engagere sig i voksen-pårørenderådet

  Der spørges ind til, hvordan det vil kunne sikres, at natmedarbejderen kan få lov til at kigge ind til en borger for at se om vedkommende sover eller kan have brug for hjælp. For borgere som ikke har værger, og som ikke selv har forudsætning for at kunne give habilt samtykke til at tage imod tilbud om at blive kigget ind til i løbet af natten, vil der skulle arbejdes på borger-individuelle pædagogiske løsninger.

  Næste pårørendemøde finder sted d. 1. juni 2017 kl. 19-21.

 • Referat af Pårørendemøde, 24. november 2016

  Pårørendemødereferat d. 24. november 2016

  Valg af ordstyrer og referent. Ulf von Bülow er valgt til ordstyrer, Kim Bing er valgt til referent.

  Opfølgende spørgsmål til samt godkendelse af referat fra 7. september

  De spørgsmål, som referatet af sidste pårørendemøde har givet anledning til, er blevet rejst som selvstændige dagsordenspunkter på dette møde.

  Information fra ledelsen, herunder:

  • Besøg fra arbejdstilsynet:
   Der er blevet aflagt tilsynsbesøg på Autisme Center Vestsjælland. Arbejdstilsynet har primært haft fokus på arbejdet med forflytninger og udadrettet adfærd.
   Konkret har tilsynets besøg udmøntet sig i implementeringen af systematiske metoder til risikovurderinger i den pædagogiske praksis i et antal teams.
   Det fælles sigte for disse metoder er at styrke medarbejderes forudsætninger for at vurdere og agere i situationer, hvor borgere kan være blive udadrettede eller true. Risikovurderingerne udarbejdes bl.a. ud fra den individuelle borgeres stressprofil. På denne måde tjener risikovurderingen ikke alene det formål at sørge for borgeres og medarbejderes fysiske sikkerhed, men vil samtidig kunne tjene som et redskab til dels kortlægning af den enkelte borgers umiddelbare trivsels- og stress-niveau. Desuden er dens sigte at præsentere medarbejderen for kendte pædagogiske handlemåder til at hjælpe borgeren med at finde ro, eksempelvis et via stimuli-tilpasset miljø eller fx sensorisk massage.
  • Trine Stokholm informerer om den forestående ansættelse af områdeleder til voksenområdet og om ansættelsen af teamledere på voksen- børne- og skoleområdet.
  • Tilsynsrapporten
   Af udviklingsområder peger rapporten på en opkvalificering af fagkompetencer, uddannelsesniveau, selvbestemmelse, fysiske rammer ACV’s forestående uddannelses-tiltag for samtlige medarbejdere ”Autisme-akademiet” og barslingen med ”faglige fællesskaber” taler ind i dette udviklingsområde. Der er nu også truffet beslutning om, at dagtilbuddets bygninger og indvendige rammer vil blive renoveret.

  Formaliserede retningslinjer for håndtering af udadrettet adfærd borgere imellem.

  Hidtil har der på Autisme Center Vestsjælland ikke eksisteret nedfældede retningslinjer for håndtering af episoder af udadrettet adfærd borgere imellem. Når det er forekommet, har medarbejderne vurderet, hvad der var bedst at gøre i den aktuelle situation. Dette med begrundelse i, at centerets borgere er individer med individuelle behov. Under mødet udtrykte en del af de fremmødte pårørende et ønske om, at der ikke blot udarbejdedes en overordnet politik og etik, men tillige retningslinjer med faste procedurer for iværksættelse af tiltag hvis sådanne episoder skulle finde sted.
  Ledelsen udtrykte et ønske om, at skabe en overordnet, enslydende værdimæssig politik for den hjælp og omsorg som såvel borgere som medarbejdere mødes af, hvis de har oplevet udadrettet adfærd. Når udkastet til politikken er formuleret, præsenteres det bl.a. for pårørenderådet.

  Betaling til frivillig kørselsordning

  Den fremtidige løsning er endnu ikke fundet, derfor vil der for nuværende ikke blive opkrævet betaling for den frivillige kørselsordning. Center for Handicap og Psykiatri arbejder på en fælles løsning for hele handicapområdet i Slagelse.

  Dagtilbuddet, hvilke tiltag og forbedringer er sket i det daglige tilbud efter afholdelse af teamenes temadag.

  1. januar 2017 sammenlægges de to nuværende ”Dagtilbud 1” og ”Dagtilbud 2 ” under navnet ”Aktivitets- og Samværstilbuddet”. Sigtet med sammenlægningen er bl.a. at skabe mulighed for flere aktiviteter, mere samvær og samarbejde på tværs af de nuværende to team.
  Fra primo 2017 vil aktivitets- og samværstilbuddet udsende et månedligt nyhedsbrev, som kan give et indblik i tilbuddet hverdag og dets aktiviteter. Nyhedsbrevet vil hovedsageligt blive forfattet af borgere, der benytter aktivitets- og samværstilbuddet.
  Visse af mødedeltagerne gav udtryk for, at de, grundet manglende indsigt i dagtilbuddenes dagligdag, formodede, at deres pårørende, som benytter dagtilbuddene, havde perioder med passivitet. Dagtilbuddene er bevidst om det manglende indblik og det er derfor en forhåbning, at nyhedsbrevene vil give pårørende løbende indblik i tilbuddets virke og aktiviteter.

  Erstatningspligt, når beboeres ejendele forsvinder ? /v Lisbeth von Bülow

  Hidtil er Autisme Center Vestsjællands borgere udgiftsfrit blevet tilbudt en indbo- og ansvarsforsikring. Per 1. januar tilbydes samme forsikring mod en betaling på 9 kr. månedligt. Såfremt tilbuddet benyttes, vil beløbet fremgå på betalingsaftalen.
  Den maksimale erstatnings-beløbsgrænse lyder på 100.000 kr. Forudsætningen for kompensation via forsikring forudsætter tyveri, røveri og synlige tegn på indbrud. Forsikringen dækker eventuelle skader, som en borger måtte have påført ACV’s eller fremmedes ejendele.
  Ved forsvundne genstande dækker forsikringen ikke, ligesom ACV ej heller kompenserer økonomisk for forsvundne ejendele. For borgere, der ikke selv har forudsætninger for at vide, hvor deres ejendele befinder sig – eller lægge disse på plads efter brug - skal det dog betones, at medarbejderne har et naturligt ansvar for at hjælpe borgerne til at ejendele ikke bortkommer.
  ACV yder dog økonomisk kompensation, hvis personalet utilsigtet kommer til fx at fejl-vaske en borgers tøj, som bliver ødelagt som følge heraf.

  Hvilke procedurer/retningslinjer har ACV ved overlevering a f beboer fra et team til et andet? v/Poul Erik Præstbro

  Der findes ikke overordnede retningslinjer for fasen, hvor en borger flytter fra et team til et andet. Visse af mødedeltagerne udtrykte ønske om, at der fra ACV’s side udarbejdes konkrete procedurer og enslydende retningslinjer, som iaggtages, når en borger flytter fra et team til et andet. For nuværende lægger medarbejderne og ledelsen i de berørte teams - og gerne i samarbejde med pårørende - individuelt tilpassede planer for en god overlevering for den enkelte borger fra et team til et andet.

  Procedure for vågen nattevagt, synlig tilstedeværelse i teamet

  Der spørges ind til hvilken type nattevagt, der blive tilknyttet de nye, kommende boliger på Rosenkildevej 101. Efter samme princip som på Rosenkildevej 85 og Århusvej 2 vil der blive tilknyttet en vågen nattevagt, som cirkulerer mellem teamene.

  Findes der hjertestartere på ACV? /v Poul Erik Præstbro

  ACV råder over 12 hjertestartere, som er geografisk spredt på optimal vis. ACV’s medarbejdere gennemgår hjertestarterkursus og modtager desuden ”opfrisknings-kurser” således, at den enkelte medarbejders forudsætninger for at anvende hjertestarterne vedligeholdes.

  Er der behov og interesse for at etablere søskendenetværk.

  Helle Sanggaard og Michael Kristiansen melder sig som oprettere af søskendenetværk. ACV stiller lokaler til rådighed og eventuelt et oplæg fra en fagperson i rådgivningen.

  Drøftelse af etiske spørgsmål, skal det være et fast punkt?

  Forslaget hilstes velkommen af såvel pårørende som ledelsesrepræsentanter – dog udmøntedes punktet dog ikke i et konkret tiltag om oprettelse af et fast punkt vedr. etiske spørgsmål.

  Besøg på forsorgsmuseet – er der interesse for det?

  Helle Sanggaard vil gerne være tovholder i forbindelse med arrangeringen af besøg på museet. Michael Kristiansen, Helle Sanggaard og Kim Bing planlægger i fællesskab, hvordan det sikres, at informationen ud til flest muligt pårørende.

  Eventuelt

  • Lisbeth von Bülow ønsker mere aktivitet og fællesskab på Facebook-gruppen, hun har oprettet. ”pårørende til beboere i Autisme Center Vestsjælland”. Det debatteredes, hvordan der kunne skabes mere opmærksomhed om gruppen og dens virke.
  • Der skal for alle pårørende være mulighed for at kunne foreslå dagsordenspunkter. Fremover vil 4 alle kunne henvende sig til den dagsordensansvarlige – pt. Kirsten Flink – med ønsker om punkter til dagsordenen. Kirstens mailadresse – som også fremgår under pårørenderådets fane på Autisme Centers Vestsjællands hjemmeside - er flink.kirsten@gmail.com.

   

  Næste pårørendemøde finder sted d. 1. marts.

 • Referat af Pårørendemøde, 7. september 2016

  Pårørendemødereferat d. 7. september 2016

  1. Valg af ordstyrer og referent.

  Pia Mørch er valgt som ordstyrer, Kim Bing er valgt som referent.

  2. Kommentarer til referat fra d. 4.maj 2016

  Der efterlyses et fast dagsordenspunkt til opfølgning af tidligere møders punkter. Eskild har tidligere via mail informeret pårørende om, at der desværre ikke er mulighed for at etablere en fælles digital platform – i stil med Forældreintra – som kunne tjene som kilde til information, orientering og vidensdeling. I fraværet af denne mulighed drøftes en eventuel oprettelse af en lukket Facebook-gruppe som alternativ. Pårørenderådet afdækker muligheden for dette.

  3. Information fra ledelsen, herunder økonomi, kørsel, kosttilberedning, tilsynsrapport.

  Trine Stokholm informerer om, at Merete Jensen, områdeleder for voksenområdet, pt er sygemeldt og at Trine midlertidigt varetager ledelsen af voksenområdet.

  ACV har modtaget socialstyrelsens tilsynsrapport, som pt er i høring. Overordnet beskrevet fortæller rapporten, at Autisme Center Vestsjælland på mange områder yder kompetent, pædagogisk støtte og arbejde. Samtidig peger rapporten på områder, hvor der er behov for en opkvalificering.

  Det drøftes, hvorledes der kan skabes et samarbejde ACV og pårørendegruppen imellem, der kan styrke fokus på og arbejdet med borgernes selvbestemmelse. Dette emne kunne meget vel være genstand for en caféaften.

  Eskild orienterer om, hvordan ACV har imødekommet det kommunale krav om besparelser for 7 millioner kr. i 2016, hvoraf en del af beløbet er fundet i reduktionen i ACV’s mellemlederlag, i centralisering af kommunal administration samt - for indeværende år – i en besparelse i bygningsrenovation.

  ACV er i samarbejde med de øvrige centre inden for Handicap- og Psykiatricenteret i Slagelse og det socialfaglige team gået i gang med at harmonisere taksterne for egenbetalingen til en række frivillige ydelser. Det kan bl.a. nævnes, at taksten for tilkøb af transport vil blive nedjusteret. Det drøftes, om der er behov for at udarbejde formaliserede retningslinjer for omfanget af kørsel, der kan være inkluderet i egenbetalingen.

  Når servicebeskrivelsen for den frivillige tilkøbsydelse ”kørsel/befordring” af borgere er udarbejdet, vil den blive gjort tilgængelig på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside.

  4. Orientering vedrørende kostpolitik v/Merete og Bente Barfod

  Bente fortæller om, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i overskriften ”mad og bevægelse”. Gruppens overordnede fokus er at udarbejde en videns-/inspirationsbank til variationsmuligheder i forbindelse med madlavning sammen med borgerne – gerne koblet med bevægelseselementet. En samtænkning af færdighedsudvikling, samvær, sansestimulering og fremmelse af bevidstheden om god ernæring.

  5. Afholdelse af ferie for beboere med bosted, samt forventninger om, at forældre tager beboere med hjem i deres ferie. Er der retningslinjer for dette? – v/Pia og Kirsten

  Forældre/pårørende skal naturligvis ikke opleve et pres endsige en forventning fra boteamet om, at deres pårørende skal tilbringe ferie hos dem. Dog vil det, hvis forældre/pårørende påtænker ferie med deres pårørende fra ACV, være en stor håndsrækning, hvis pårørende har mulighed for i god tid at tilkendegive, hvornår weekendbesøg og ferier i givet fald finder sted. Dette emne kan være sårbart for pårørende og der er vigtigt at være bevidst om dette, når der kommunikeres bosted og pårørende imellem.

  6. Information om ændring af den årlige orienteringsaften /v Kirsten og Kim

  Som en nytænkning af den hidtidige årlige pårørendeorienteringsaften er pårørenderådet og medarbejdere fra Autisme Center Vestsjælland er gået i samarbejde om at skabe en ”familiedag” d.6. maj.

  Evt.

  Søskendenetværk – Der efterlyses pårørende, der vil være tovholdere for etablering af et sådan netværk – der er pt ingen, der har udtrykt ønske om at give påtage sig opgaven. Lisbeth Bülow har fremsat forslag om, at der på pårørendemøder fremover afsættes tidsrum til etiske debatter. Eksempelvis kunne man i et sådan givent tidsrum drøfte cases ud fra etiske indfaldsvinkler. Forsorgsmuseet – mange af de fremmødte pårørende har et ønske om tilbud om besøg i forsorgsmuseet. Næstkommende pårørendemøde finder sted d. 24. november 2016, kl. 18-21.

 • Referat af Pårørendemødet, 4. maj 2016

  Pårørendemødereferat d. 4. maj 2016

  1. Valg af ordstyrer og referent.

  Ulf von Bülow er valgt som ordstyrer, Kim Bing er valgt som referent.

  2. Kommentarer til referat fra d. 2. februar 2015

  Der spørges ind til, hvorledes der er arbejdet videre med målsætningen om at gøre fremtidige brugerunderundersøgelser mere dialogbaserede.
  Der spørges ind til, hvorvidt muligheden for et it-baseret pårørendeforum i stil med ”Forældre-intra” er afdækket. Eskild Urhøj, områdeleder i Administrationen, orienterer om, at Slagelse Kommunes IT-afdeling med stor sandsynlighed vil kunne tilbyde oprette et sådan forum. En tidshorisont for den eventuelle oprettelse er dog endnu uklar.

  3. Betalingsaftale

  Eskild orienterer om retningslinjerne for egenbetaling for botilbud under §105, §107 og §108. Der skelnes mellem:

  • Obligatoriske betalingsydelser, så som boligbetaling, el og varme
  • Valgfrie betalingsydelser, som botilbuddet er forpligtet til at stille til rådighed så som kost, rengøring og tøjvask.
  • Herudover ydelser, som botilbuddet kan vælge at tilbyde; eksempelvis transport, vinduespolering, teleadgang, forsikring, aktiviteter der forekommer fast/løbende eller lejlighedsvis.

  4. Orientering om lejeudgifter i de nye boliger på Valmuevej.

  Pårørende til borgere, der skal flytte til Rosenkildevej 101, er inviteret til informationsmøde torsdag d. 12. maj, hvor der vil blive orienteret nærmere om bl.a. lejeudgifter, ydelser, værgemålsanliggender og boligforhold og -rettigheder.

  5. Retningslinjer for overfald og vold mellem beboere.

  Ved sådanne episoder kontaktes både den forurettedes og den skadevoldendes pårørende. Ved den mindste smule tvivl om tilskadekomst, vil der blive taget kontakt til læge. Desuden vil hændelsesforløb blive beskrevet i Autisme Center Vestsjællands journalsystem. Fra pædagogisk side vil man søge at afdække årsagen og udløsende faktorer til en opstået, voldsom adfærd for at kunne arbejde målrettet med forebyggelsen af fremtidige tilfælde under eventuel inddragelse af relevante fagpersoner fra Autisme Center Vestsjællands rådgivning.
  Vi har drøftet udarbejdelsen af formaliserede retningslinjer for håndteringen af sådanne episoder.

  6. Orientering om omorganiseringen af aktivitets- og samværstilbuddet (§104).

  Indledningsvis redegjorde Kim Bing for de indledende faser for omorganiseringen. De oprindelige planer blev forkastet, da vi så andre muligheder for en højere grad af kvalitetssikring.
  Omorganiseringen vil konkret udmønte sig en 4/1-model; 4 dage om ugen vil borgerne tilbydes aktivitetsog samværstilbud i deres nuværende dagtilbud, 1 dag om ugen vil borgenes bo-tilbud på skift tilbyde §104- aktiviteter. Dette bevirker, at der dagligt vil være færre borgere i de nuværende dagtilbud og dermed færre indtryk og stimuli til glæde vores borgere.
  Med denne model er det Autisme Center Vestsjællands ambition, at botilbuddene vil kunne tilbyde et supplement af aktiviteter til §104.
  Medio maj afholdes der en ”boot-camp” for medarbejdere, der vil tage del i at udforme viften af §104 aktiviteter, som kan tilbydes i botilbud-regi.
  I uge 35 afholder dagtilbud-teamene temadage, hvor de tænker nye tanker. Vi vil på hjemmesiden opfordre til, at pårørende præsenterer forslag og inspiration til fremtidige aktiviteter for brugerne af aktivitets- og samværstilbuddet.

  Evt.

  Forsikring: hvordan er borgerne dækket? Punktet tages op på næste pårørendemøde.

  Repræsentanter fra pårørenderådet, Kirsten Flink og Poul Erik Præstbro, orienterede om deres møde med Socialtilsyn Øst. Trine Stokholm informerer ligeledes om virksomhedsledelsens møde med Socialtilsynet. Trine redegør desuden for Socialtilsynets opgave- og ansvarsområder i forbindelse med evaluering og fortløbende godkendelse af Autisme Center Vestsjællands tilbud.

  Vi har drøftet muligheden af at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en vidensbank for pårørende; en underafdeling på ACV’s hjemmeside med al væsentlig information til pårørende og værger. Vi har desuden talt om muligheden af at udarbejde en velkomstfolder/-guide til forældre/værger, der giver et nøgternt overblik over praktiske og økonomiske forhold.

  Bente Barfod efterspørger medlemmer til Sundhedsgruppen – Lisbeth von Bülow melder sig til gruppen.

   

  Næste pårørenderådsmøde finder sted onsdag d. 8/6. Kl. 18.00.

  Næste pårørendemøde finder sted d. 7/9 kl. 18.00.

 • Referat af Pårørendemødet, 2. februar 2016

  Pårørendemødereferat d. 2. februar 2016

  1. Valg af ordstyrer og referent.

  Ulf von Bülow er valgt som ordstyrer. Kim Bing er valgt som referent.

  2. Kommentarer til referat fra d. 2. november 2015

  Der spørges ind til, om det vil være formålstjenligt, at vi i samarbejde med pårørenderådet inden næste møde gennemgår og retter referatet til for at sikre fælles fodslag om indhold og sprog.
  Der efterlyses en mere gennemskuelig sygefraværsstatistik samt et ligeledes mere detaljeret budget. Jf. referat af sidste møde skulle der fremsendes referat af omorganisering af Autisme Center Vestsjællands aktivitets- og samværstilbud. Dette er imidlertid ikke sket, hovedsageligt fordi omorganiseringen blev sat i bero. Se særskilt dagsordenspunkt neden for.

  3. Information fra ledelsen v\ Trine Stokholm

  Trine informerer om omorganiseringen af ledelsesstrukturen på Autisme Center Vestsjælland. Der orienteres om områdeinddelingen. Reduktionen af teamledere har ingen betydning for de pædagogiske mandetimer – der er ikke blevet færre varme hænder.
  Trine orienterer om centerets fremtidige sigte mod en styrkelse og større koordinering af autismefagligheden.
  Trine præsenterer desuden sig selv og sine mål for ledervirket på Autisme Center Vestsjælland.

  4. Brugerundersøgelsen – hvad er der sket siden sidst?

  Punktet åbnes af Trine Stokholm som tilkendegiver, at brugerundersøgelsen, hvis resultat fremstår positivt, ikke umiddelbart belyser nogle konkrete indsatsområder. Derfor spørges der ind til, hvorvidt der er erfaring for, om der er iværksat konkrete tiltag som følge af undersøgelsen.
  Eskild Urhøj gør rede for den ny områdeorganisering, som netop skal styrke og koncentrere fagligheden, der knytter sig til det enkelte område.
  Eventuelle fremtidige brugerundersøgelser påtænkes at være mere dialogbaserede med henblik på at skabe besvarelser med større nuance- og detaljegrad.

  5. Drøftelse og spørgsmål til udskydelse af samværs- og aktivitetstilbuddet og den fremadrettede proces v\ Merete Jensen og Kim Bing

  Merete og Kim gjorde rede for det oprindelige sigte med omorganiseringen af aktivitets- og samværstilbuddet. Udskydelsen af det ny samværs- og aktivitetstilbud beror først og fremmest på ønsket om et endnu mere dybdegående arbejde med sikringen af den faglige kvalitet. Af denne grund vurderede man, at en udskydelse ville give en tilpas tidshorisont til at styrke det faglige grundlag i det ny aktivitets- og samværstilbud.

  6. Sundhedspolitik – oplæg v\ Bente Barfoed

  Bente giver inspiration til en helhedstankegang om en sundhverdag. Kosten – veltillavede, alsidige måltider – er trivselsfremmende og indtænkes i en sammenhængende sundhedspolitik, der desuden lægger fokus på bevægelse og motion.
  Der blev spurgt ind til, om der på Autisme Center Vestsjælland tages hensyn til særlig kost for borgerne. Hvis en borger får/er diagnosticeret med eksempelvis gluten- eller laktoseintolerans vil kosten blive tilrettet til vedkommendes behov, såfremt der er lægelig dokumentation herfor.
  På Trines foranledning nedsættes der en gruppe, der har fokus på kostpolitik og sundhedsfremme. Af de fremmødte pårørende melder Bente og Henriette til gruppen. Det overvejes at inddrage Døgn Voksen 12’s erfaringer samt medarbejdere med en særlig interesse for at målrette sundhedsfremmende tiltag i det daglige pædagogiske arbejde. Ligeledes foreslås vores kost- og ernæringsvejleder, Lene Kring, inddraget i gruppens arbejde.

  7. Betalingsaftaler

  Punktet udskydes til næste møde.

  8. Evt.

  Der fremsættes forslag om et fælles dialog-/sparringsforum, fx et ”intranet” for pårørende (og evt. det pædagogiske personale). Eskild orienterer om, at der arbejdes på et Intra-system til Autisme Center Vestsjælland sammen med Slagelses IT-afdeling. Det undersøges hvilke muligheder, der er i det system.

  Flere af de fremmødte mødedeltagere har oplevet ikke at modtage mails fra Autisme Center Vestsjælland, da mailsne eksempelvis går tabt i et spamfiltre eller af andre ukendte årsager. Der vil blive undersøgt, om der er fejl, som ACV kan udbedre.

  Merete orienterer om proceduren vedr. anmeldelse af vold jf. offererstatningsloven:
  Medarbejdere, der har været udsat for trusler eller voldsom adfærd med personskade til følge, skal grundet en stramning af offererstatningsloven politianmelde sådanne episoder, for at være berettiget til erstatning via offererstatningsloven. Dog kan der i specialpædagogisk praksis dispenseres for kravet om en sådan politianmeldelse. Denne dispensation gives, hvis der er pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn der taler for, at man at undlader at anmelde. Autisme Center Vestsjælland har udarbejdet en sådan praksis.

  Der spørges ind til, hvorvidt der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan episoder med udadrettet adfærd borgere imellem håndteres. Punktet vil blive taget på ved et kommende møde.

  Punkt til næste dagsorden: orientering om omorganiseringen af aktivitets- og dagtilbuddet.

  Punkt til næste dagsorden: orientering om lejer-udgifter i de nye boliger på Rosenkildevej 101 (hidtil benævnt som ”Valmuevej”).

  Der er ønske om, at medarbejderne fra Rådgivningen inviteres til et møde, hvor de kan fortælle om, hvad deres arbejde omhandler.

  Næste møde finder sted d. 4. maj kl. 18.00.

 • Referat af Pårørendemøde, 2. november 2015

  Referat pårørendemøde d. 2. november 2015:

  Til stede:
  Poul Erik og Kirsten forældre DV16, Pia forælder DV8, Janet forælder DV12, Sys centerledelsen, Ulf og Lisbeth forældre DV16, Merete Centerledelsen, Laila forælder AB 2, Birgitte og Palle forældre DV3, Lene teamleder Service3, Mikael Lindegaard teamleder STU3, Rico pædagog DV8 og Kim teamleder DV16.

  Ordstyrer: Ulf
  Referent: Kim Ad.

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

  Referat godkendes med tilføjelse af Ledelsens svar og bemærkninger i kommentarfelter under de givne punkter.
  Tilføjelse til referat fra sidste pårørendemøde:
  24-timers arbejdsdag; som udgangspunkt tilstræbes det, at der ikke er denne slags arbejdstider, men det kan forekomme.

  Sygefraværet blandt ACV’s medarbejdere:

  Fravær Rapport dannet 03.11.2015
  Data sidst opdateret 23.10.2015
  Ansættelsesform Månedslønnet
  Periode 2015 Autisme Center Vestsjælland

  • Præsterede årsværk i opgørelsesperioden: Fastansatte i alt 383,66
  • Sygdom i %: 5,50%
  • Kortvarig sygdom i % 1-3 dage: 1.,65
  • Længerevarende sygdom i % 4-28 dage: 1,64%
  • Langvarig sygdom i % > 28 dage : 2,21%

  Der spørges ind til medarbejdersammensætning; fx ”er der/bør der være regler for, at vikarer og studerende ikke er på arbejde alene sammen”. Fra ACV’s side tilstræbes det til enhver tid, at der er personale på arbejde, der er fortrolige med arbejdsopgaverne i det enkelte team. Det tilstræbes derfor så vidt muligt at gøre brug af vikarer med fast status, dvs. som har en stor indsigt i og berøring med teamet. Vikarer deltager ikke i teammøder, men opfordres til at gøre deres indflydelse gældende ved at stille forslag til dagsordenspunkter, ligesom de læser referater fra møderne.

  Ad2. Autisme Center Vestsjællands kostpolitik og sundhedsfremme.

  Lene, service 3, har informeret om ACV’s kostpolitik, herunder om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og kostråd som grundlag for kostpolitikken. Kort om Lene:

  • Ernæring- og husholdningsøkonom, ansat siden 1995.
  • Kostansvarlig.
  • Teamleder i service 3.
  • Arbejder på naturvidenskabeligt grundlag under stor respekt for den enkelte borger og i tæt samarbejde med pæd. medarbejdere.
  • Laver madplan til boteams til de varme måltider. Medarbejdere og beboere henter de indkøbte fødevarer i depoter på området, ud fra princippet ”Som at gå til købmand uden penge”. Servicemedarbejderne bestiller til og administrerer depoterne.
  • Rådgivning og opfølgning i teams ift. ernæring/sundhed/motion.

  Kostpolitik: ”Kostpolitikken på ACV

  Kostpolitikken på Autisme Center Vestsjælland: Sund og varieret kost med udgangspunkt i de offentlige anbefalinger.

  Diæter i forbindelse med diabetes, intolerancer o. lign. kan tilbydes ved dokumenteret diagnose fra det danske sundhedsvæsen.”
  Efter aftale ligger kostpolitikken nu således på hjemmesiden: http://acv.slagelse.dk/visitator/tilbud-og-maal-kostpolitik
  Går man ind på siden ”pårørende” er der også link til kostpolitikken i blåt felt i højre side

  Rico, DV8, har informeret om ACV’s 12 sundhedsambassadørers målsætning og arbejdsområde, som tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes sundhedspakker med særlig vægt lagt på kost-området og solbeskyttelse.
  Link til kommunens sundhedspakker: /borger/sundhed-og-sygdom/sundhedsstrategi-ogrammer/forebyggelsespakker

  Pårørende opfordres til – ved spørgsmål eller tvivl – at spørge i deres pårørendes team.
  Der opfordres til, at ACV’s kostpolitik såvel som sundhedsambassadørernes målsætninger bliver gjort lettilgængelige på ACV’s hjemmeside.

  Ad.3. §104-omlægningen.

  Mikael Lindegaard har informeret om §104-omlægningen, der indebærer, at boteamsne med virkning fra d. 1. februar 2016 kommer til at skulle varetage arbejdet og aktiviteterne, der knytter sig til de nutidige aktivitets- og samværstilbud.
  Mikael har, som projektkoordinator, redegjort for de forskellige faser i processen. Sigtet med omlægningen er større fleksibilitet i forhold til tilpasning til det enkelte individ. Omlægningen er ikke et led i en besparelse, og det vil ikke få en indflydelse på størrelsen på de tilknyttede personaleressourcer.

  Inddragelse af pårørende – der efterspørges mulig medindflydelse. Der ses frem til et endnu bedre dagtilbud.
  Referater fra arbejdet vil blive tilsendt pårørenderådet.

  Ad.4. Det kommende budget

  Det kommende budget foreligger endnu ikke, dog er der indikationer på, at der ikke skal foretages en reduktion i antallet af pædagogiske medarbejdere (dvs. pædagoger, lærere, medhjælpere etc.). Der vil dog blive taget bestik af ACV’s organisatoriske sammensætning - herunder iværksætte en eventuel reduktion i antallet af konsulenter og ledere.
  Når budgettet foreligger, vil det være at finde på ACV’s hjemmeside.

  Ad 5.Kommende pårørendemøde:

  Dato for kommende pårørendemøde fastsættes til d. 2. februar 2016 kl. 19 – 21.

 • Referat af Pårørenderådsmøde, 10. august 2015

  Referat fra Pårørenderådsmøde 10.08.15.

  Deltagere:
  Frank (Døgn Voksen 17), Bente (Døgn Voksen 14), Gitte og Henrik (Døgn Afklaring), Pia (Døgn Voksen3), Palle (Døgn Voksen 3), Pia (Døgn Voksen (), Ulf (Døgn Voksen 16), Poulerik og Kirsten (Døgn Voksen 16).

  Referent: Kirsten Flink
  Ordstyrer: Ulf von Bylow

  Referatet fra 28.05. blev godkendt uden justering.

  Der er fortsat behov for og ønske om, at være i dialog med ledelsen. Af punkter kan nævnes:
  Kommentarer fra Centerledelsen: Centerledelsen imødekommer gerne ønsket om en tæt dialog vedrørende overordnede punkter for virksomheden. Vi har i samarbejde med pårørenderådet aftalt, at vi fremadrettet deltager på pårørendemøderne, således at der er mulighed for at få afklaring på evt. spørgsmål af overordnede karakter.

  Ønske om at få konkretiseret hvad Brugerundersøgelsen nu reelt bliver brugt til. Skal det være et arbejdsredskab, hvad er prioriteret at arbejde videre med efter rapporten blev gennemarbejdet, hvordan indgår pårørende som en fortsat del af det?
  Kommentarer fra Centerledelsen: Brugerundersøgelsen vil blive anvendt løbende ift. evt. nye tiltag for borgerne på Autisme Center Vestsjælland. Vi har drøftet med pårørenderådet, at de er velkommen til at komme med forslag til større investeringer til næste år budget, ud fra borgernes ønske.

  Der efterspørges en reel kostpolitik, der er pårørende der gerne vil være med til at udarbejde en sådan. Der blev talt om generelle retningslinier for kostprincipper, målsætning, depotvarer, evaluering af kostplanen, indflydelse på valg af mad. Vi er informeret om, at der er ansat en faglig medarbejder der planlægger kost til ACV, men en politik på området er der ikke.
  Ledelsen vil blive forespurgt, om den kostansvarlige medarbejder kan komme og informere pårørende om dette på mødet i november.
  Kommentar fra Centerledelsen: der er udarbejdet en kostpolitik, som forefindes på hjemmesiden. Kostansvarlig medarbejder Lene Kring, samt en sundhedsambassadør inviteres med på pårørendemødet i november.

  Der er et ønske om øget kommunikation og information i relationen mellem pårørende og personale. Hvordan kan dette foregå uden at overskride hinandens kompetencer, når pårørende også er en væsentlig faktor i en nødvendig vidensdeling omkring den enkelte.
  Der blev foreslået oplæg vedr. dette emne, hvor både pårørende og personale deltager.

  Der blev efterspurgt en udmelding fra ledelsen om, hvordan ledelsen har tænkt sig at bruge de pårørendes forslag, der går gennem pårørenderådet. Hvis pårørenderådet skal have en reel medindflydelse på udviklingen af områder på ACV, i samarbejdet med ledelsen, hvor ser ledelsen evt. udfordringer i dette?

  Pårørenderådet vil løbende vurdere de opgaver der vil pågå. De kan være støttende og vejledende til problemstillinger forældre/pårørende har. På organisationsniveau skal dette formaliseres med ledelsen. Pårørenderådet kan være dynamisk med inddragelse af andre pårørende til at løse opgaverne.

  Af nye punkter var spørgsmål til sansestimuli, hvilken behandling tilbydes på ACV? De tilstedeværende oplyste informationer kunne hentes hos personalet ved specifik behandling, at Rådgivningsteamet kan inddrages, snoezelhus og motionsrum forefindes. Var det ikke tilstrækkeligt kunne behandlingsmuligheder evt. søges i andet regi, relevant for et behandlingsforløb.

  Det blev nævnt, der opleves mange sygemeldinger, og hvordan man får ansat flere faste medarbejdere i stedet for de mange vikarer. Den store udskiftning af mange forskellige vikarer opleves ikke foreneligt for relationen, viden og tilgangen i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Hvad er holdningen til dette på et autismecenter? Hvad er politikken for 24 timers vagter?
  Kommentar fra Centerledelsen: Punkterne blev drøftet på mødet d. 2. nov. svaret forefindes i referatet.

  I ledelsens orienteringsbrev fra juni, er der beskrevet ændring/omorganisering af § 104 tilbuddet - samværs og aktivitetstilbud -, forventet start 01.02.16.
  Der blev efterspurgt løbende information i processen og fremadrettet ved ændringer, før denne udmelding, hvor beslutningen er taget. Pårørende vil gerne informeres, medinddrages, lyttes til og bidrage med viden og erfaringer. Hvilken betydning får det reelt for den enkelte i tilbuddet. Hvad er overvejelserne, og hvordan skal det foregå fremover? Hvordan kan pårørenderådet blive inddraget i denne og andre store ændringsprocesser, og hvordan formidles informationer løbende, så alle føler sig orienteret og forebygger spekulationer.
  Kommentarer fra Centerledelsen: Vi vil gå i dialog med pårørenderådet ift. hvilke ideer og forslag de har til inddragelse. Vi skal finde frem til hvad er der behov for og hvordan kan det iværksættes? De pårørende opfordres til, altid at bringe spørgsmål op i ”eget team”.

  Der var enighed om, det vil være hensigtsmæssigt at få en fælles dialog med ledelsen. Pårørenderådet vil foreslå og afklare om ledelsen vil deltage på mødet i november.

  Næste møde er 02.11.15. kl. 19-20.30.

  Referent Kirsten Flink.

Siden er sidst opdateret 26. april 2021