For børn

På Autisme Autisme Center Vestsjælland kan du som barn med autisme bo her hele døgnet eller opholde dig i vores aflastningstilbud.

På Autisme Center Vestsjælland udspringer vores faglige tilgang og metoder af et recovery-orienteret menneskesyn. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes indefra-perspektiv og i de ønsker, håb og drømme, som den enkelte har til livet.

Vores døgntilbud er et helhedstilbud, som bevilges efter § 52.3.7, for børn og unge med autisme og andre beslægtede diagnoser op til 18 år. Overordnet er det døgntilbuddets opgave at skabe et trygt, omsorgsfuldt og anerkendende miljø, hvor også de fysiske rammer er positive og udviklende.

Med udgangspunkt i det enkelte barn:

  • Sættes der fokus på barnets relationer og ressourcer
  • Skabes der udviklingsmuligheder via en struktureret og overskuelig hverdag
  • Forbedres livsmulighederne gennem indlæring af sociale kompetencer
  • Forbedres selvstændigheden og styrkes følelsen af selvværd gennem afpassede krav
  • Bibringer vi forståelse af eget handicap
  • Forbereder vi den enkelte til voksenlivet
  • Vægtes det ligeledes, at aktiviteter og oplevelser indgår og tilrettelægges således, at det enkelte barns ønsker og behov tilgodeses i videst muligt omfang.
  • Sættes der fokus på barnets færdighedsindlæring, hvor der skabes indsigt i samfundets normer.

Vores aflastningstilbud er et tilbud bevilget efter § 52.3.5 eller § 84 jf. § 44 for børn og unge med autisme og andre beslægtede diagnoser op til 18 år. Det er aflastningstilbuddets mål, i samarbejde med forældrene, at skabe et trygt og hjemligt miljø for det enkelte barn/den unge

Målsætning

Den overordnede målsætning på Autisme Center Vestsjælland er at være et højtspecialiseret tilbud til børn, unge og voksne med autisme og eventuelt andre beslægtede problematikker.

Vi ønsker at skabe det bedst mulige fundament for gode udviklingsmuligheder for det enkelte barn uanset, om der er tale om en anbringelse eller et aflastningstilbud. Dette udføres i tæt samarbejde med forældre og vores interne rådgivning.

Børneperspektivet og de etiske overvejelser skal være i fokus, og respekten og indsigten i det enkelte barn skal være de bærende elementer for vores daglige arbejde i børnenes hjem.

Børnene skal sikres indflydelse og selvbestemmelse såvel i dagligdagen som i større beslutninger, der vedrører eks. kolonier mv. Dette gøres bl.a. i form af beboermøder.