Job på ACV

To pædagoger

til Autisme Center Vestsjælland

Rosenkildevej 85 danner rammen om et bofællesskab for tre voksne borgere, Døgn Voksen 1, under Autisme Center Vestsjælland. Borgerne har behov for stor støtte til planlægning og udførsel til alle dagligdagens gøremål.

Borgernes verbale kommunikation skal understøttes, og der er behov for, at du som ressourceperson ved siden af borgeren vil gøre en indsats for kontinuerligt at vedligeholde og udvikle muligheden for, at borgeren kan kommunikere sine ønsker.

_______________________________________________