Job på ACV

Daglig leder

til voksen- og unge-botilbud ved Autisme Center Vestsjælland

Vi har en ledig stilling til dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der lytter, til det, der ikke nødvendigvis siges højt, og som har ledelsesmæssig ”gefühl” og kan definere sit eget ledelsesrum.

Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for pædagogik eller anden beslægtet baggrund. Det er vigtigt, at du er i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber, hvor du skal være autentisk og lede medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

_____________________________________________