Job på ACV

Pædagoger/social- og sundhedsassistenter/ergoterapeuter

til Autisme Center Vestsjælland

Vi søger tre pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller ergoterapeuter til Rosenkildevej 101 i Slagelse, et døgnbotilbud til borgere efter § 85.
Der er 25 lejligheder til borgere indplaceret på takst 3, 4 og 5. Borgerne har behov for massiv hjælp og støtte i alle dele af dagligdagen. Borgerne bor i hver deres lejlighed efter almenboliglovens § 105, med støtte givet efter § 85. Til lejligheden hører fælles køkken og stue, samt personalefaciliteter.

_____________________________________________