Job på ACV

To pædagoger til børneteam

Autisme Center Vestsjælland er en organisation med fokus på autisme, hvor man gennem de sidste par år har været i gang med en udvikling, der tager udgangspunkt i arbejdet med det selvstændige menneske med en autismediagnose. 

Stillingerne som pædagog er tilknyttet et børneboteam, der rummer i alt 8 dejlige børn i alderen 7-17 år.

_______________________________________

To pædagoger

til Autisme Vestsjællands Unge- og Voksenområde

Anholtvej 3 danner rammen om et kollegie- og botilbud under servicelovens § 66.1 og § 107 med sammenlagt 35 pladser til unge i alderen 16-30 år.

Det er et tilbud i rivende udvikling, og vi står netop over for at skulle igangsætte flere nye tiltag, heriblandt fokus på sund kost samt nogle motionstilbud til de unge. Vi søger derfor pædagoger med særlig interesse og evner indenfor netop disse emner.

_______________________________________