Kompetenceudvikling

På Autismecenter Vestsjælland ønsker vi at være førende indenfor det specialiserede autismeområde. Vi tror på, at høj faglighed er forudsætningen for at skabe trivsel for borgerne. For at understøtte kvalitet og et højt fagligt niveau arbejder vi på Autisme Center Vestsjælland insisterende på at sikre vores medarbejdere og ledere relevant efter- og videreuddannelse:

Kompetenceudvikling sammen med eksterne samarbejdspartnere:

Vi samarbejder med Professionshøjskolen Absalon om det, vi kalder Fagligt Fællesskab.

Dette diplommodul er specialdesignet til Autisme Center Vestsjælland med et stort fokus på autisme. Uddannelse er til alle medarbejdere på Autisme Center Vestsjælland, der opfylder kravene for uddannelsen. Uddannelsen tager udgangspunkt i erfaring og viden, som medarbejdere ved Autisme Center Vestsjælland har erhvervet sig gennem arbejde målrettet mennesker med autisme, kombineret med den nyeste forskning indenfor autismeområdet.

Uddannelsen tager udgangspunkt i Autisme Center Vestsjællands recovery-orienterede tilgang og indeholder bl.a.: Autismeforståelse, herunder neuropsykologiske forklaringsmodeller:

  • Sanser og følelser (f.eks. Snoezel)
  • Kommunikation og ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation)
  • Pædagogiske metoder samt registreringsmodeller for dataindsamling
  • Trivsel, læring og udvikling
  • Stresshåndtering og Low Arousal

Kontinuerlig kompetenceudvikling ved interne fageksperter:

På Autisme Center Vestsjælland har vi derudover en række højt specialiserede faglige medarbejdere ansat, som laver brush-up-kurser på ovenfor nævnte områder samt tilstødende emner, ligesom de rådgiver og vejleder medarbejdere i forhold til specifikke borgersager.

Alle medarbejdere får derudover fx et Snoezelhus-kursus, ligesom alle medarbejdere deltager i et tredages introkursus, når de ansættes, hvor de introduceres til Autisme Center Vestsjællands faglige fundament.”  

Siden er sidst opdateret 11. August 2023