Studerende

Studerende

Nytænkning og undrende spørgsmål til praksis. Det er noget af det, studerende bidrager med. Samtidig er det noget, vi vægter højt for at udvikle vores faglighed - til gavn for den enkelte borger. Herudover sætter vi også en ære i at være med til at give studerende kendskab til det specialiserede handicapområde og for vores vedkommende især med fokus på recovery-tankegangen og på den enkelte borgers ønsker, håb og drømme.

På ACV byder vi derfor velkommen til studerende fra forskellige uddannelser. Vi har først og fremmest pædagogstuderende, men vi har også glæde af andre, der fx studerer til pædagogisk assistent, sygeplejerske, SOSU-assistent og socialrådgiver.

Nogle borgere har stort udbytte af studerende, for andre er det ikke meningsskabende. Borgerhensynet vægter naturligvis højt, når vi tilbyder pladser til studerende.

Praktikansvarlig:

Martin Visby
Tlf.: 30 85 50 48
E-mail: mavis@slagelsae.dk