Dialogcafémøde om handicap og seksualitet

Dialogcafémøde om handicap og seksualitet

Pårørenderådet og Autisme Center Vestsjælland inviterer til dialogmøde omkring handicap og seksualitet onsdag 6. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00.

Dialogmødet er et gratis tilbud til medarbejdere samt pårørende til borgere tilknyttet Autisme Center Vestsjællands voksen-, unge- og børnebotilbud.

Aftenens oplægsholder er Kim Steimle Rasmussen.

Kim Steimle Rasmussen er uddannet pædagog og seksualvejleder. Han har tidligere været ansat i Sammenslutningen af Unge Med Handicap, hvor han har arbejdet på flere store udviklingsprojekter vedrørende seksualitet og nedsat funktionsevne. Kim er nu uddannelsesleder på Seksualvejlederuddannelsen.

Udgangspunktet for aftenens oplæg er, at alle mennesker har en seksualitet, uanset funktionsnedsættelse. Det er dog ikke alle, der kan klare seksualiteten på egen hånd, men har brug for støtte, guidning og hjælp fra de nærmeste omsorgspersoner til at udleve den på en hensigtsmæssig måde. Dette vedrører selvfølgelig både personale og pårørende, der alle ønsker det bedste for borgeren. Men hvem gør hvad, og hvor går grænsen for hjælpen?

Gennem videns-input, dilemmaøvelser og dialog med deltagerne vil emnet seksualitet og funktionsnedsættelse blive belyst fra mange forskellige vinkler. Oplægget kommer blandt andet ind på etik, grænser, lovgivning og rammer for fagpersoners arbejde samt gode idéer til dialog om seksualitet med personer med nedsat funktionsevne.

Der er plads til maksimalt 80 deltagere. Tilmelding skal ske på mail til acv@slagelse.dk senest 30. januar 2019, med besked om, hvor mange man deltager, samt om man er pårørende eller medarbejder. Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet.

Sted for afholdelse afhænger af antal tilmeldte og meldes ud på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside umiddelbart efter 30. januar 2019.

Mødet vil foregå enten på Rosenkildevej 85 eller i salen, Rosenkildevej 47, Slagelse.

På vegne af pårørenderådet og Autisme Center Vestsjælland

Kirsten Flink og Anne Brauner