Om ACV

Autisme Center Vestsjælland er en offentlig virksomhed under Slagelse Kommune.

Vores mission er: At levere specialiserede ydelser inden for døgntilbud, undervisningstilbud og aktivitets- og dagtilbud til mennesker med autismespektrumsforstyrrelser med afsæt i den enkelte borgers behov, håb og drømme.

Igennem vores tilbud indenfor forskellige boformer og aflastning, aktivitets- og samværstilbud, undervisning og uddannelse samt rådgivning til familie og pårørende ønsker vi at skabe trygge rammer for trivsel, aktiv læring og gode sociale relationer for vores beboere, elever og ulønnede medarbejdere.