Om ACV

ACV som virksomhed

ACV er en offentlig virksomhed, der er udbyder inden for autismespektret i Danmark. Vi arbejder med at give børn og voksne med autisme og beslægtede problematikker de bedste tilbud i form af

  • forskellige boformer
  • undervisning
  • fritidstilbud
  • ungdomsuddannelse
  • aflastning
  • dagtilbud
  • familierådgivning samt
  • eksterne rådgivningsopgaver