Organisationsplan

Organisatorisk er Autisme Center Vestsjælland inddelt i fire hovedområder, der hver har et fagligt sigte:

  • Børneområdet
  • Unge- og Voksenområdet
  • Undervisningsområdet
  • Stab for fælles udvikling, administration og service

ACV er organiseret i en flad struktur bestående af områdeledere, daglige ledere og teams. Den flade struktur og teamtankegangen understøtter den værdi- og tillidsbaserede tankegang, hvor beslutninger træffes så tæt på opgaven som muligt.

Antallet af ledere i hvert område baseres på en kombination af geografiske forhold, kompleksitet i opgavevaretagelsen, og at enslydende opgaver kræver nogenlunde det samme antal medarbejdere. Hvert område har en særskilt områdeleder, der har den overordnede ledelse af området og vil indgå i et områdelederteam med de respektive teamledere på området. Denne struktur skaber en kommunikation områderne imellem og sikrer en tæt dialog mellem alle relevante partnere.

Den flade struktur bidrager til kortere beslutningsveje, lavere sygefravær og en lav medarbejderomsætning, som gør, at vi kan have priser, som ligger midt i feltet samtidig med, at kvaliteten er helt i top – og dét gør os konkurrencedygtige.

Siden er sidst opdateret 25. september 2020