Staben for fælles Udvikling, Administration og Service

Staben er en sammensat stabsfunktion der varetager flere forskellige kerneopgaver. 

Staben varetager opgaver indenfor udvikling, undervisning, supervision, økonomi, HR, It, samt serviceopgaver i form af rengøring og varetagelsen af forplejning.

Siden er sidst opdateret 13. august 2019