ACV og Rosenkilde Skole adskilles i to selvstændige virksomheder

Autisme Center Vestsjælland og det interne skoletilbud Rosenkilde Skole er påbegyndt en proces med adskillelse i to selvstændige virksomheder pr. 1. august 2023. Baggrunden er dels den vækst, Autisme Center Vestsjælland har oplevet gennem årene, og dels borgerudviklingen i forhold til Rosenkilde Skole.

Adskillelsen af Rosenkilde Skole fra Autisme Center Vestsjælland sker med afsæt i en politisk principbeslutning. For Rosenkilde Skoles vedkommende har Socialudvalget den 10. august 2022 godkendt, at skolen pr. 1. januar skal være en selvstændig specialskole. Det er fortsat planen, at Rosenkilde Skole skal være en selvstændig specialskole, men på grund af regler om proces for nedlæggelse af skole og oprettelse af nyt skoletilbud er det først muligt at realisere den 1. august 2023. Det betyder, at det af Socialudvalget besluttede tidspunkt for selvstændiggørelse af Rosenkilde Skole som specialskole rykkes fra den 1. januar 2023 til den 1. august 2023 efter behandling i Byrådet den 23. januar 2023. Byrådet fastsætter samtidig en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mv. mod forslaget. Denne høringsperiode slutter 7. december 2022 kl. 12.

Autisme Center Vestsjælland opstartede oprindeligt en intern skole med afsæt i 18 børn, der alle boede i døgntilbud på Autisme Center Vestsjælland. De sidste 10 år har denne udvikling ændret sig markant. Rosenkilde Skole er nu Slagelse Kommunes største specialskole med 142 elever (hvoraf de 15 bor på Autisme Center Vestsjælland). Ca. 80 % af eleverne kommer fra Slagelse Kommune og 20 % fra omkringliggende kommuner. Det giver derfor mening, at Rosenkilde Skole nu får status som specialskole på niveau med kommunens tre øvrige specialskoler. 

I forbindelse med den politiske beslutning har Autisme Center Vestsjællands MED-udvalg, skoleudvalg og skolebestyrelse været involveret. De har alle haft mulighed for at give deres mening til kende, inden beslutningen blev endeligt truffet. Alle tre instanser bakker op om denne ændring og imødeser fremtidige muligheder for både Autisme Center Vestsjælland og Rosenkilde Skole i forhold til kerneopgaverne.

Det er vigtigt for os at understrege, at denne opdeling til to separate virksomheder som udgangspunkt ikke medfører ændringer for borgerne i vores tilbud.

Rosenkilde Skole vil som selvstændig skole fortsat samarbejde med Autisme Center Vestsjællands børneområde omkring de fælles tilknyttede børn/elever, som skolen i forvejen gør med alle andre botilbud, forældre mfl.

Siden er sidst opdateret 23. januar 2023