Anbefalinger, når du besøger Autisme Center Vestsjælland

 

Det anbefales fortsat, at du gør brug af mundbind eller visir, når du besøger ACV. Dette gælder ikke mindst i fællesarealer. Vi stiller visir eller mundbind til rådighed for pårørende m.v.

Besøgende, herunder pårørende, opfordres til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse i forbindelse med besøg:

  • Undgå besøg, hvis besøgende udviser tegn på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer på smitsomme sygdomme
  • Oprethold god håndhygiejne og vask hænder med vand og flydende sæbe, eller afsprit hænderne ved ankomst og efter besøget. Besøgende skal selv medbringe eventuelt håndsprit til brug før, under og efter besøg
  • Hold afstand i det omfang, det er muligt, og når det giver mening.

Tak for jeres samarbejdsvilje.

Siden er sidst opdateret 19. april 2022