Historien bag

Autisme Center Vestsjælland, som vi kender det i dag

Autisme Center Vestsjælland har rødder helt tilbage i det nu nedlagte Vestsjællands Amt, hvor man i starten af 90’erne samlede homogene grupper af mennesker med handicap. I 1993 var der cirka 35 medarbejdere tilknyttet, heraf kun to med en faglig uddannelse inden for området, da det dengang var vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere til sådanne opgaver.
ACV undergik en stor udvikling i tiden 1995-1999, hvor andre virksomheder kom til, og der blev udvidet i takt med den stigende efterspørgsel.

I 2003 blev ACV, som vi kender det i dag, stiftet. Værdierne blev her nedfældet, og navnet ”Autisme Center Vestsjælland” vedtaget og taget i brug.

Siden da har virksomheden kun vokset sig større og omfatter i dag seks hovedområder og flere tilbud i form af forskellige: boformer, undervisning, fritidstilbud, ungdomsuddannelse, aflastning, dagtilbud, familierådgivning samt
eksterne rådgivningsopgaver.