Ny retningslinje for krav om coronapas for besøgende på ACV

Ny retningslinje for krav om coronapas for besøgende på ACV

 

Fra fredag den 12. november skal besøgende på ACV kunne fremvise gyldigt coronapas. Kravet gælder ikke for eksempelvis nære pårørende, værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere.

Ved nære pårørende forstås forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordrer vi til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på ACV.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde. Coronapasset skal kunne forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.  

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas på social tilbud:

  • Beboere, brugere og ansatte.
  • Børn under 15 år. 
  • Nære pårørende. 
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
  • Kravet vil heller ikke gælde for frivillige eller for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted, da disse personer i udgangspunktet ikke kan anses for at være besøgende.

 

 

Siden er sidst opdateret 15. november 2021