Studerende

Som en stor faglig bevidst virksomhed i Slagelse ser vi det som vores opgave at bidrage til uddannelsen af fagligt kvalificerede pædagoger, pædagogiske assistenter, lærere og sosu-assistenter. Derfor tilbyder vi 27 praktikpladser. Pladserne er fordelt på vores forskellige tilbud; skole, STU, dagtilbud, døgntilbud for børn/voksne.

En del af vores faglige udvikling her på ACV kommer af, at de studerende fra de forskellige uddannelser stiller undrende spørgsmål til den praksis, de ser og deltager i. De inspirerer med nytænkning i form af ny litteratur, metoder, strategier og generel vidensdeling i virksomheden.

Overordnet er vores forventninger ens til alle vores studerende. Forventninger, som stemmer overens med krav og forventninger stillet fra de enkelte uddannelsesinstitutioner, og som passer til det praktikforløb, den studerende er i. For yderligere information om forventninger til den enkelte periode, se nedenstående link til praktikbeskrivelsen.

Praktikansvarlig:

Martin Visby, daglig leder

Mail: mavis@slagelse.dk

Mobil: 30 85 50 48.