Virksomhedsledelsen

 

Opbygning

Alt foregår i samspil med medarbejderne, som enten direkte inddrages i beslutningsprocessen, eller hvis argumenter medtages i ledelsens beslutningsgrundlag.

Alt i alt tilsikrer dette ledelsesgrundlag, at vi "går samme vej", og at "alle går med".


Formål og opgaver


"Ledelsen udstikker rammerne for centrets virke og fortsatte udvikling".
Det er således en veldefineret ledelsesopgave at udarbejde klare mål i såvel fagligt, organisatorisk som i personalemæssige henseender. Herunder også fastlæggelse af diverse politikker, rammer osv.

"Alle skal påtage sig et ansvar for de opgaver, som skal løses" Det gælder også opgaven, der hedder "et godt samarbejde". I det hele taget er begrebet ansvar overordentligt centralt, det vel og mærke i betydning af et personligt ansvar.  

I praksis er det udmøntet ved en række formulerede krav i samarbejdsmæssige henseender, som den enkelte nødvendigvis må forholde sig til og handle ud fra. Det indebærer, at den enkelte i forbedringen af mangelfulde samarbejdsrelationer, ikke bare skal fokusere på relationer eller udefrakommende påvirkninger, men også må vende blikket indad.

Siden er sidst opdateret 19. april 2022