Yderligere skærpelse af krav om coronapas for besøgende på ACV

Yderligere skærpelse for besøgende - pr. 6/12-2021

 

Bekendtgørelsen vedr. Coronapas samt Bekendtgørelse vedr. mundbind eller visir er blevet forlænget.

Nedenstående er derfor fortsat er gældende, indtil videre, til og med d. 6.1.2022

Pr. 6.12.2021 er der også krav om brug af mundbind eller visir for besøgende.

Kravet gælder kun ved færdsel på fællesarealer.
Hvis en borger har egen indgang, og besøgende dermed ikke færdes på fællesarealer, er der ikke krav for dem om at benytte mundbind eller visir.

Kravet om coronapas for besøgende er stadig gældende, se nedenstående beskrivelse.

Vi stiller fortsat visir eller mundbind til rådighed for de pårørende.

Skærpelse af krav om coronapas for besøgende på ACV - pr. 30/11-2021

 

Der er pr. dags dato sket en skærpelse af krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud herunder også på ACV.

Kravet om coronapas gør sig nu også gældende for nære pårørende.

Fra mandag d. 29. november 2021 skal besøgende på ACV kunne fremvise gyldigt coronapas.

Kravet gælder, indtil videre, til og med d. 10.12.2021.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang.

Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.
Coronapasset skal kunne forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten. Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas på social tilbud:

  • Børn under 15 år
  • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Vi anbefaler at alle besøgende – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på ACV.

Siden er sidst opdateret 13. december 2021