Det faglige fundament for vores arbejde

På Autisme Center Vestsjælland udspringer vores faglige tilgang og metoder af et recovery-orienteret menneskesyn. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes indefra-perspektiv og i de ønsker, håb og drømme, som den enkelte har til livet.

Når vi gør dette, arbejder vi ud fra en grundtanke om, at ALLE mennesker gør det bedste, de kan ud fra de forudsætninger, som de har: ”Mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det” *.

Det betyder, at ingen mennesker handler uhensigtsmæssigt med vilje. Vores faglige tilgang tager afsæt i denne grundtanke, hvilket flytter det faglige fokus fra vilje til evner - fra adfærd til intentioner. Vi er derfor ikke optaget af at få mennesker til at opføre sig ”ordentligt”, men er optaget af at forstå, hvorfor det enkelte menneske handler, som det gør ud fra en fast tro på, at al adfærd altid er meningsfuld – set fra et indefra-perspektiv. 

I vores faglige tilgang indtager vi derfor et ’tilstræbt indefra-perspektiv’, hvor vi bl.a. igennem neuropsykologiske forklaringsmodeller forsøger at sætte os ind i det andet menneskes situation, og forstå hvordan verden føles og opleves fra dette ståsted.

Til det anvender vi blandt andet følgende faglige metoder/værktøjer:

Stress-profiler:
Et værktøj, der giver indblik i det andet menneskes stressbelastning og reaktioner, samt beskyttelsesfaktorer i og omkring det enkelte menneske.

Sanseprofiler:
Et udredningsværktøj, der giver indblik i, hvordan det andet menneskes hjerne bearbejder sanseindtryk fra omgivelserne og fra kroppen. 

Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK):
Paraplybetegnelse for en bred vifte af kommunikationshjælpemidler, der giver mennesker med nedsat sprogforståelse eller utilstrækkeligt verbalt sprog mulighed for at udtrykke sig.

Når vi tror på, at alle mennesker gør det bedste de kan, betyder det også, at vi med vores faglige metoder ikke har intentioner om at korrigere eller tilpasse det enkelte menneske. Derimod påhviler det os som fagprofessionelle at tilpasse omgivelserne og de pædagogiske rammer, således at de modsvarer den enkeltes evner, ønsker og behov.

Vi har fokus på trivsel gennem relationer, samvær, oplevelser og aktiviteter i samarbejde med borgeren. Vi vægter at aktiviteter og oplevelser indgår og tilrettelægges i hverdagen ud fra den enkelte borgeres ønsker og behov.

I vores pædagogiske recovery-orienterede tilgang er der et tydeligt afsæt i de etiske principper: ret til, og respekt for selvbestemmelse og medbestemmelse, værdighed, sårbarhed og integritet.

Vi arbejder med at understøtte den enkelte borgeres forståelse af eget handicap og styrke selvstændighed og selvfølelse gennem tilpassede krav og mulighed for mestringsoplevelse.


* Denne sætning er formuleret af den amerikanske psykolog Ross Greene og gjort kendt i Danmark af psykologen Bo Hejlskov Elvén

 

Siden er sidst opdateret 27. April 2023