Dimission

Dimission for elever på Rosenkilde Skole og STU

Vi glæder os til at kunne fejre afgangselever på både skole og STU.
På Rosenkilde Skole fejres dimittenderne holdvis i løbet af dagen med mulighed for selskab af nogle pårørende og nogle medarbejdere fra skolen.

På STU på Rosenkildevej 53 dimitterer en enkelt elev, og der er planlagt fejring af vedkommende her også. STU Anholtvej fejrer de unge med en speciel dag, forbeholdt de unge mennesker selv. På den måde er der mulighed for at sende de unge mennesker videre ud fra individuelle hensyn. Det glæder vi os til. Vi sørger selvfølgelig for at overholde sundhedsmyndighedernes forskrifter. Det vil derfor også kun være i forvejen indbudte pårørende, der har mulighed for at deltage i festlighederne.

Herudover har vi på ACV fundet et leje, hvor både borgere og medarbejdere har fundet muligheder i hverdagen. De udstukne retningslinjer danner stadig grundlaget for dagligdagen og de aktiviteter, det er muligt at udføre. Vi har uændret fokus på myndighedernes udmeldinger, og vi vil fortsat informere om tiltag, der kan have indflydelse på borgernes eller pårørendes hverdag og muligheder.