Rådgivning og sparring

Her kan du læse mere om rådgivning og sparring til fagprofessionelle, der arbejder sammen med mennesker med autisme.

Rådgivning/sparring til fagprofessionelle herunder lærere, pædagoger, socialrådgivere eller andre:

  • Supervision af fagpersoner ift. konkrete problemstillinger i relation til et enkelt menneske med autisme, eller ift. sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden om autisme.
  • Målrettet rådgivning ift. hvordan man tilrettelægger en dagligdag for et specifikt barn/ung/voksen med autisme.
  • Vejledningsforløb med henblik på bl.a. daglige aktiviteter, sanseintegration, motorik, leg og sport.
  • Rådgivning i forbindelse med oprettelse af sanserum/Snoezelhus.

Rådgivning/sparring til forældre og pårørende:

  • Hvis I har brug for hjælp til hverdagen med autisme, kan vi give jer med konkrete redskaber og strategier, der kan være med til at få jeres barn i trivsel.
  • Vi kan også rådgive jer omkring konkrete problemstillinger eller omkring daglige aktiviteter og sanseintegration, motorik, leg og sport mm.
  • Denne rådgivning aftales normalt igennem en kommunal sagsbehandler.

Du kan kontakte stabsleder Sidse Lillebæk Veje på tlf. 29 41 93 67 for yderligere informationer.

Siden er sidst opdateret 19. June 2023