Sanseprofil og motorisk test

Sensory Profile

Sensory Profile er en sansemotorisk test, der beskriver sammenhængen mellem borgerens evne til at forarbejde sensorisk information og borgerens adfærd i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter. Ud fra testen vil der blive udarbejdet nogle handlingsstrategier i forhold til barnets sanseprofil.

Movement ABC-2

Movement ABC-2 er en test, som anvendes til at identificere og beskrive grov- og finmotoriske dysfunktioner hos børn. 
Udover anvendelsen bruges Movement ABC-2 blandt andet som redskab til tilrettelæggelse af interventionen samt evaluering af indsats.

Du kan kontakte stabsleder Sidse Lillebæk Veje på tlf. 29 41 93 67 for yderligere informationer.

Siden er sidst opdateret 19. June 2023