Undervisning

Undervisningen af grupper er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere eller andre fagpersoner, der har brug for mere viden om samt redskaber i deres daglige samarbejde med børn, unge og voksne med autisme.

Undervisning og sparring i praksisfeltet er målrettet den organisation, der ønsker forløbet. Underviserne har stor erfaring inden for autismeområdet. Vi formidler vores viden om autisme gennem inspirerende eksempler fra hverdagen, som medvirker til at skabe forståelse for, hvad det betyder at have en autismespektrumsforstyrrelse.

Emner for undervisningen kan f.eks. være følgende:

  • Grundlæggende autismeforståelse
  • Kommunikation og autisme, f.eks. Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK)
  • Sanserum, Snoezelen og sanseintegration
  • Stressprofiler
  • Pædagogiske værktøjer
  • Autisme og andre diagnoser (ADHD og OCD)
  • Autisme og undervisning/læring

Undervisningen kan tilrettelægges efter jeres behov og bestå af alt fra et to-timers oplæg til et forløb på flere dages undervisning.

Du kan kontakte stabsleder Sidse Lillebæk Veje på tlf. 29 41 93 67 for yderligere informationer.