Fagligt Fællesskab

Efter-/videreuddannelse af medarbejdere på Autisme Center Vestsjælland

På Autisme Center Vestsjælland ønsker vi at arbejde hen imod en højere faglighed samt en større sammenhæng imellem de forskellige tilbud.
Der skal mellem tilbuddene og teams skabes en kontinuitet i kompetencer, viden og handling ud fra et fælles sprog, som udspringer fra den samme faglige platform. En faglig platform, der bliver Autisme Center Vestsjællands nye autismeuddannelse.

Efteruddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med UCSJ, og målet er at sørge for, at medarbejderne har den nyeste faglige viden, der både matcher vores politiske visioner og en ny tilgang til autismediagnosen. Her bliver afsættet autismeforståelse og herunder paradigmeskiftet indenfor autismeområdet fra mangelforståelse i diagnosebegrebet til en relationel forståelse af autisme. Det hele har afsæt i en recovery-orienteret forståelsesramme, hvor vi baserer vores tilgang til borgerne på tro, håb, livsmestring og livskvalitet.

Autisme Center Vestsjællands efter-/videreuddannelse omfatter alle faste medarbejdere, hvilket betyder, at alle fastansatte pædagoger og lærere skal på et pædagogisk diplommodul (PD) (sociale - kognitive udviklingsforstyrrelse hos UCSJ). Modulet er specialdesignet til ACV, så der bliver stort fokus på autisme.
Alle fastansatte omsorgs- og pædagogmedhjælpere skal på et fagspecifikt kursus med samme indhold. Det skyldes, at man skal opfylde nogle uddannelsesmæssige krav for at kunne deltage på et PD-modul.  Alle medhjælpere vil dog blive realkompetencevurderet for at se, om man alligevel ville kunne tage et PD-modul.

Alt dette for at give det faglige niveau på Autisme Center Vestsjælland et løft.

Siden er sidst opdateret 7. marts 2019