Funktions- og stillingsbeskrivelse for Flyver

Formålet med flyverfunktionen:

Formålet er at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø, samt at minimere risikoen for forråelse gennem mulighed for pauser, mulighed for at være to ved behov, mulighed for kollegial sparring og aflastning ved praktiske gøremål.

Derudover skal flyverfunktionen også understøtte deres kollegaer i diverse observationer af ændringer i borgernes fysiske og psykiske tilstande.

Det betyder at alle flyvere skal kunne tilgå alle husets borgere.

Det betyder i praksis:

Pædagogiske opgaver:

 • Være sammen med borger.
 • Træde til ved behov
 • Deltage sammen med kollega når opgaven omkring borgerne der kræver to personer (hvilke opgaver omkring borgerne der kræver to medarbejdere, vil blive drøftet på teammøde og blive beskrevet i borgernes døgnrytmeplaner).

Ved sygdom:

Ved sygemeldinger der bliver modtaget i weekenden eller om aftenen er det flyverens opgave, at finde en løsning ud fra følgende fremgangsmåde:

 • Kontakt de medarbejdere der er ansat på få timer (vikar), lykkes det ikke
 • Kontaktes det faste personale, der har blanke dage, lykkes det ikke
 • Kontaktes det faste personale der har Planlagt Fridøgn, lykkes det ikke
 • Kontaktes vikarbureau, lykkes det ikke
 • Kontaktes den daglige leder eller akut telefonen.

Praktiske opgaver:

 • Depot tur
 • Handle
 • Rengøring
 • Forberede måltider
 • Vaske tøj

 

Dokumentation

 • Flyverne skal kunne tilgå bosted og holde sige opdateret på samtlige borgere.
 • Holde sig opdateret på delmål og dokumentere i dem.
 • Dokumentere deres observationer omkring borgerne.
 • Bistå ved udarbejdelse af statusbeskrivelser, magtanvendelser, stressbeskrivelser osv.
 • Lede efter sammenhæng i dokumentationen, der kan tydeliggøre borgernes handlemønstre.

 

Deltagelse i Teammøder

Dette drøftes i plenum – det tiltænkes, at flyverne deltager i personalemøder skiftevis.

Oplæring

Alle flyvere kommer i introvagter hos alle borgere, introvagterne planlægges ud fra den enkelte borgers psykiske kapacitet. Der skal udarbejdes en introplan for hver borger.

Siden er sidst opdateret 30. maj 2022