MobilizeMe

MobilizeMe hjælper unge om morgenen - På Autisme Center Vestsjælland udskifter børnene papkort med iPads.

Hidtil har medarbejderne sat papkort op, der illustrerer over for børnene med autisme, hvad de skal huske om morgenen. Det kan være billeder af bukser, skoletaske eller morgenmad. Men de unge er digitale, og derfor har medarbejderne valgt at sætte strøm til papkortene, så de unge i stedet præsenteres for huskesedlen i digital form. Det gør arbejdet mere fleksibelt for medarbejderne, og mere interessant for børnene.

Projektet blev sådan set startet for et par år siden. Men der blev ved med at dukke problemstillinger op, som skulle vurderes, og derfor kom projektet ikke rigtig i gang, og de indkøbte iPads samlede støv. Men nyt fokus har skubbet projektet ud over rampen, og planlægning er erstattet af opsamling af erfaringer, og løbende justeringer i forhold til erfaringerne. 

I videoen kan man høre nogle af refleksionerne fra Kathrine Holm Rasmussen og Ali Sahin, begge fra Autisme Center Vestsjælland.