Autisme Center Vestsjælland lærer Socialstyrelsen om recovery i praksis

I 2017 lærte Socialstyrelsen mellemledere og ledere under Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune om recovery. Den 14. september i år mødtes repræsentanter fra Center for Handicap og Psykiatri, deriblandt fra Autisme Center Vestsjælland, med Socialstyrelsen igen – denne gang for at lære Socialstyrelsen om, hvordan vi har formået at brede den recovery-orienterede tilgang ud i praksis.

Tilbage i 2017 kendte meget få til recovery, og dem, der gjorde, kendte sandsynligvis begrebet fra socialpsykiatrien. Det var nemlig aldrig før blevet talt om – eller oversat ind i – det brede handicapfelt.

Siden da har virksomhederne inden for handicap- og psykiatriområdet i Slagelse Kommune arbejdet på at løfte recovery-begrebet ind i vores praksisfelt. Blandt andet har vi på Autisme Center Vestsjælland bevist, at man godt kan tale om håb og drømme på autismeområdet – også for borgere, der ikke har noget formelt talesprog. Vi har vist, hvordan et stort fokus på faglighed kan understøtte og udfolde indefra-perspektivet, hvor udgangspunktet er borgerens ide om trivsel, borgernes egne ønsker, håb og drømme om det gode liv.

Dette er fx sket med borgerinddragelse og borgerperspektiv i forhold til kost. Herudover har vi på Autisme Center Vestsjælland et samarbejde med Sørby Esport, hvor vi med afsæt i børnenes og de unges indre motivation skaber udvikling og læring på deres præmisser i tæt kobling til et blivende fællesskab i foreningslivet.

Socialstyrelsen udtaler efter mødet: ”Stort tak for et inspirerende, levende og pædagogisk indblik i aktuel udvikling af recovery-orientering i Slagelse kommune. Det kvalificerede socialstyrelsen med et nyt perspektiv og satte megen dialog og eftertanke i gang her i SOS.”
Socialstyrelsen var især optagede af og imponerede over Autisme Center Vestsjællands evne til at omsætte det lidt ”fluffy” recovery-begreb til konkret og levet praksis for borgere og børn.

Siden er sidst opdateret 6. November 2023