Ny konstitueret skoleleder på Rosenkilde Skole

Linda Fabricius er konstitueret ny skoleleder på Rosenkilde Skole

Linda Fabricius er konstitueret skoleleder på Rosenkilde Skole. Linda har et indgående kendskab til skolen, hvor hun blev ansat som lærer i 2011. Siden marts 2018 har Linda varetaget den daglige ledelse af medarbejderne på skolen i fællesskab med sine lederkolleger. Det er altså en kendt, kvalificeret og kompetent leder, der nu overtager den overordnede ledelse af skolens personale samt ansvar for driften.

Med konstitueringen af Linda sikres kontinuitet i Rosenkilde Skoles proces mod at blive en selvstændig specialskole.

For at sikre den bedst mulige overgang for elever og personale vil Linda i en overgangsperiode have et samarbejde med Britta Møller Christiansen, konstitueret virksomhedsleder på Autisme Center Vestsjælland omkring personalemæssige og økonomiske forhold.

Linda overtager skoleledelsen efter Cathrine Lyster, som har været konstitueret virksomhedsleder for det samlede Autisme Center Vestsjælland i fællesskab med Britta Møller Christiansen siden 1. maj 2021 og siden september 2022 som konstitueret virksomhedsleder med ansvar for Rosenkilde Skole.

Ændringen i ledelsesstrukturen giver samtidig anledning til et styrket fokus på den organisatoriske opdeling af de to tilbud: Autisme Center Vestsjælland og Rosenkilde Skole.

Siden er sidst opdateret 6. November 2023