Organisering af virksomhedsledelsen på Autisme Center Vestsjælland

Cathrine Lyster og Britta Christiansen har varetaget virksomhedsledelsen af Autisme Center Vestsjælland, siden Trine Stokholm stoppede i efteråret 2020.

Efter længere tids drøftelser har social og projektchef Vini Lindhardt besluttet at konstituere både Cathrine og Britta som virksomhedsledere fra 15. maj 2021 og 2 år frem.

Der er tale om ”delt fælles ledelse”. Det betyder, at de begge har klart afgrænsede opgave- og ansvarsområder og samtidig fælles opgaver, der går på tværs af hele Autisme Center Vestsjælland, både drifts- og udviklingsmæssigt. Det skal være med til at bevare sammenhængskraften for virksomheden.

Autisme Center Vestsjællands MED-udvalg er i dag blevet orienteret om den nye organisering af virksomhedsledelsen på ACV og glæder sig over beslutningen.

Siden er sidst opdateret 6. November 2023