Rosenkilde Skole har fået Mod på skemaet

MOT er norsk og betyder mod. MOT arbejder med at udvikle robuste unge, der inkluderer alle gennem 3 værdier:

 Mot Vaerdier

 

Kort om MOT

  • MOT er en global nonprofitorganisation, der startede i Norge i 1997.
  • MOT styrker unges robusthed og mod gennem et forebyggende og kulturskabende livsmestringsprogram i skolen.
  • Motivationen for at etablere MOT i 1997 var et stærkt ønske fra 4 topidrætsudøvere om at bidrage positivt med deres rollemodelstatus til mange af samfundets udfordringer: rusmiddelmisbrug, vold, kriminalitet, mobning, psykiske vanskeligheder og udelukkelse og ensomhed. MOT’s overbevisning er, at dét at styrke unges robusthed og mod er nøglen til et varmere og tryggere samfund.
  • MOT’s vigtigste indsatsområde er MOT’s program ”Robuste Unge”, som er for ud­sko­lingen, efterskoler og ungdomsuddannelser. ”Robuste Unge” består af moduler, som alle er aktive, målrettede og refleksionsskabende. Modulerne har forskellige temaer, men er kontinuerlige og har MOT’s 3 værdier: MOD til at leve, MOD til at vise omsorg og MOD til at sige nej, som en rød tråd gennem hele programmet. Modulerne gennemføres af nøje rekrutterede MOT-coaches, der alle har dét tilfælles, at de brænder for at arbejde med unge.

Rosenkilde Skole har tre coaches: Louise Arildsø, Maj-Britt Steenbuch Falk og Malene Mortensen. Kim Lysebjerg Bing er MOT-leder. 

Vi vil her på skolen tilpasse MOT-forløbene ud fra vores elevers særlige behov for at give den enkelte den bedst mulige oplevelse, når han/hun deltager i MOT. 

Læs gerne mere om MOT på www.motdanmark.dk (nyt vindue), eller følg MOT Danmark på Facebook og Instagram.

Siden er sidst opdateret 6. November 2023