Nyt samarbejde mellem pårørende og personale

Autisme Center Vestsjælland indgår samarbejde med Center for Pædagogik på Professionshøjskolen Absalon. Samarbejdet skal styrke dialogen med pårørende.

Autisme Center Vestsjælland og Professionshøjskolen Absalon er gået sammen om et projekt, der skal undersøge og styrke samarbejdet mellem personale og pårørende til unge og voksne på Autisme Center Vestsjælland. Fokus for samarbejdet er, at skabe de bedst mulige betingelser og forudsætninger for de unges og de voksnes trivsel og udvikling.

Det har afgørende betydning for trivsel og udvikling hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne, at der er et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle på bo- og opholdsstederne på den ene side og borgerens pårørende på den anden side.  Ved et velfungerende samarbejde skabes der et fundament for øget trivsel og tryghed for både borgerne, de pårørende og de fagprofessionelle. Nye teknologier, ændringer i roller og ansvar mellem personale og pårørende og nye pædagogiske tilgange skal indgå i samarbejdet, med det mål at tilføre viden og kompetence til både de fagprofessionelle og de pårørende. På den måde kan vi blive klogere på, hvad der skal til og hvilke kompetencer, der skal udvikles for at styrke samarbejdet.

På sigt skal erfaringerne bruges til at uddanne pædagogisk personale, der arbejder på bo –og opholdssteder, så de bliver bedre rustet til at samarbejde med pårørende og skabe et godt samarbejdsmiljø. Der skal også udvikles et online-kursus til pårørende.

Projektet er støttet af Uddannelses – og forskningsministeriets VEU midler, og starter op forår 2019. Vi forventer at kunne udbyde kurser for både fagprofessionelle og pårørende ved udgangen af 2020.

Siden er sidst opdateret 19. maj 2021