Organisationsdiagrammer på ACV

Autisme Center Vestsjællands organisationsdiagram giver et overblik over opdelingen i områder og tilbud. Samtidig er det også muligt at se, hvem der er leder for de forskellige områder og tilbud.  

Rosenkilde Skole er organiseret i huse. Dette fremgår af organisationsdiagrammet, hvoraf ledelsen også fremgår.  

 

Siden er sidst opdateret 9. februar 2023