Socialtilsyn Øst

Formål med socialtilsyn

Formålet med socialtilsynet er at "bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene".

Med lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Øst blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Dokumenter fra Socialtilsyn Øst

Siden er sidst opdateret 23. januar 2023