Styrelsen for Patientsikkerhed

Formål med tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforhold og sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet, herunder bosteder. Formålet med tilsyn er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos personalet. 

Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner - eller personer, der handler på deres ansvar - udfører sundhedsfaglig behandling. Det gælder alle behandlingssteder, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (beboer). 

 

Siden er sidst opdateret 8. august 2022