Tilsyn

ACV er underlagt forskellige tilsyn. Her kan du se aktuelle rapporter.

Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Rapporter

    Formål med tilsyn

    Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforhold og sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet, herunder bosteder. Formålet med tilsyn er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos personalet. 

    Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner - eller personer, der handler på deres ansvar - udfører sundhedsfaglig behandling. Det gælder alle behandlingssteder, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (beboer).