Trine Stokholm takker af

Med udgangen af november 2020 trækker Trine i arbejdstøjet sidste gang for Autisme Center Vestsjælland for at begynde 1. december som tilsynschef i Socialtilsyn Øst. Trine har i ca. fem år sat retningen for virksomheden. Et af Trines fokuspunkter har været at øge fagligheden blandt både medarbejdere og ledere. Med et omfattende projekt som Fagligt Fællesskab har mange medarbejdere inden for det pædagogiske område allerede lært endnu mere om autisme og om, hvordan vi ser borgerne ud fra et recovery-orienteret perspektiv. Og det slutter ikke her. Med andre projekter og samarbejder med forskellige aktører er det nu tid til at videre- eller efteruddanne andre grupper af medarbejdere, både inden for pædagogik og inden for øvrige færdigheder.

Trine og Autisme Center Vestsjælland ville gerne have været værter for en afskedsreception. Men pga. Covid-19-restriktioner bliver dette desværre ikke muligt. I stedet er I velkomne til at sende en mail til Trine på trsto@slagelse.dk eller ringe på 31 78 70 37 senest tirsdag 24. november inden kl. 11, hvor Trine har sidste arbejdsdag. 

For Autisme Center Vestsjælland starter nu en proces med at ansætte en ny virksomhedsleder. Vi håber at kunne byde velkommen til en ny leder pr. 1. marts 2021. Indtil da vil Autisme Center Vestsjællands områdelederteam varetage den overordnede ledelse af virksomheden.

Vi ønsker Trine held og lykke med sine nye udfordringer.

Siden er sidst opdateret 13. november 2020