Virksomhedsstrategi

På Autisme Center Vestsjælland tror vi på, at alle borgere skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker med udgangspunkt i egne drømme, ønsker og behov. Vores virksomhedsstrategi er baseret på en recovery-orienteret tilgang, hvor borgeren er i fokus. Alt, hvad vi gør, gør vi med udgangspunkt i borgernes indefra-perspektiv.

Som offentlig virksomhed agerer vi efter de til enhver tid gældende politisk vedtagne strategier og pejlemærker i Slagelse Kommune. 

Autisme Center Vestsjælland har fire mål:

  • Høj faglig kvalitet
  • Stærke faglige arbejdsfællesskaber.
  • Attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere og ledere
  • Bæredygtig økonomi.

Disse fire mål er indbyrdes afhængige af hinanden. 

Hver eneste dag bidrager alle ansatte på Autisme Center Vestsjælland til at nå vores mål. Det gør de med udgangspunkt i vores strategi.

Virksomhedsstrategien bliver gjort levende og nærværende for alle ansatte igennem Autisme Center Vestsjællands MED-system, på personalemøder og i det daglige. Vi har – og tager – ansvar for strategien. Fordi det giver mening. Og fordi den tager udgangspunkt i det, vi alle sammen er her for: Den enkelte borger.

Siden er sidst opdateret 7. July 2023