Områder

Her kan du læse mere om områderne på Autisme Center Vestsjælland

Herunder:

  • Voksenområde 1 (ordinære tilbud)
  • Voksenområde 2 (enkeltindsatser, STU, Kollegie og Aktivitets- og Samværstilbud
  • Børneområdet (bo- og aflastningstilbud)
  • Rosenkilde Skole

Til at understøtte det pædagogiske og sundhedsfaglige personale har vi også tværgående medarbejderfunktioner inden for ledelse, rengøring og kost, psykolog og psykologisk konsulent, pædagogisk konsulent, socialrådgivere, audiologopæder, administrative medarbejdere og andre relevante faggrupper, der alle understøtter organisationen med afsæt i en konsultativ praksis.
Det mener vi giver de bedste betingelser for borgerne tilknyttet Autisme Center Vestsjælland.